Єдиний податок
Тема: Єдиний податок, Приватні підприємці

Відображення підприємцем — платником єдиного податку в книзі обліку доходів власних коштів, внесених на власний поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для фізичних осіб —підприємців регулюється главою 1 розділу ХІV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу.

Так, згідно з п. 292.1 ст. 292 цього Кодексу для фізичної особипідприємцяплатника єдиного податку доходом є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Відповідно до положень Інструкції № 492 поточні банківські рахунки для фізичних осіб —резидентів поділяються на: поточні рахунки фізичних осіб —підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності; поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.

Статтею 44 Господарського кодексу передбачено, що підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Таким чином, фізична особапідприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

Згідно з п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу платники єдиного податку, які обрали першу, другу та третю групи, ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 —296.1.3 цього пункту, шляхом щоденного відображення отриманих доходів за підсумками робочого дня у книзі обліку доходів.

Пунктом 4 Порядку № 1637 передбачено, що у цій книзі відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.

Записи у книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги).

Відповідно до п. 6 Порядку № 1637 платник податку заносить до книги відомості в такому порядку:

  • у графі 1 зазначається дата запису;
  • у графах 2 —7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими з п. 293.2 та пп. 2 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу, а саме у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів і витрат і у графі 2 книги обліку доходів і витрат зазначають отриману суму коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги без ПДВ.

Дані книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Отже, всі кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до валового доходу фізичної особипідприємцяплатника єдиного податку.