Юридична практика
Тема: ПДВ

Ненадання суб’єктом господарювання належно оформлених первинних документів свідчить про відсутність реального виконання договорів

Суть справи. Під час проведення перевірки податковим органом виявлено податкові накладні, які свідчать про здійснення господарських операцій, проте інших документів, які б підтверджували реальність цих операцій, не було. За результатами перевірки встановлено заниження суб'єктом господарювання сум ПДВ та збільшено йому суму грошового зобов'язання з ПДВ.

Платник податків не погоджується з позицією органу ДПС, оскільки вважає, що висновки, викладені в акті перевірки, є неправомірними, а отже, винесене податкове повідомлення-рішеннянезаконним.

Рішення суду. Окружний адміністративний суд (далі — ОАС), оцінюючи наведені сторонами докази, дійшов висновку про безпідставність позовних вимог виходячи з такого.

Органом ДПС проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ПАТ «П» щодо взаємовідносин з ПП «Т» за період з 01.08.2011 р. по 31.08.2011 р. На підставі акта перевірки податковим органом винесено податкове повідомлення-рішення, яким збільшено суму грошового зобов'язання з ПДВ ПАТ «П».

Виходячи зі змісту п. 2 ст. 3 Закону про бухоблік фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до пп. 20.1.8 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу органи ДПС мають право, зокрема під час проведення перевірок, вивчати й перевіряти первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші регістри, фінансову і статистичну звітність, пов'язану з обчисленням та сплатою податків і зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС.

Із систематичного аналізу зазначених норм вбачається, що документальна перевірка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового і бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, що використовуються в бухгалтерському і податковому обліку й пов'язані з нарахуванням та сплатою податків і зборів, отриманих в установленому законодавством порядку органом ДПС документів, які зазначаються в акті перевірки.

Дослідивши акт перевірки від 16.12.2011 р., суд установив, що за період з 01.08.2011 р. по 31.08.2011 р. було надано податкові накладні, які свідчать про здійснення операцій у межах взаємовідносин ПАТ «П» із ПП «Т». Інших первинних документів, запитаних відповідачем на підтвердження реальності здійснених позивачем правочинів, до податкового органу надано не було. Крім того, представник позивача в судовому засіданні не заперечував того факту, що позивачем на запит ДПС від 14.10.2011 р. про надання пояснень та їх документального підтвердження, було викладено в листі від 21.10.2011 р. тільки інформацію стосовно взаємовідносин з контрагентами, однак документального підтвердження цієї інформації надано не було. Тобто підприємство не надало у відповідь копії первинних документів, витребуваних у позивача відповідним запитом, на підтвердження взаємовідносин з контрагентами.

Статтею 44 Податкового кодексу передбачено, що у разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому п. 44.7 цієї статті, платник податків не надає посадовим особам органу ДПС, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складання такої звітності.

Якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за її результатами надає не надані під час перевірки документи, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу), такі документи повинні враховуватися контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення.

Також відповідно до зазначеного пункту у разі якщо посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від урахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевірки, копії таких документів (засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки) та підписом платника податків — фізичної особи або посадової особи платника податків — юридичної особи).

Протягом трьох робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні.

Позивачем на вимогу ДПС не надано товарно-транспортні накладні, документи про оплату послуг, що свідчить про відсутність реального виконання договорів та правомірність висновків ДПС, викладених в акті перевірки.

Орган ДПС як суб'єкт владних повноважень довів правомірність прийнятого ним податкового повідомлення-рішення.

Таким чином, при зазначених обставинах суд вважає вимоги ПАТ «П» неправомірними та такими, що не грунтуються на положеннях чинного законодавства, не підтверджені матеріалами справи, а отже, такими, що не підлягають задоволенню у повному обсязі.

Враховуючи зазначене, ОАС у задоволенні позову відмовлено повністю.


Мар'яна КУЦ,
начальник відділу експертизи проектів нормативно-

правових актів,
візування роз'яснень Юридичного
управління Департаменту правової роботи ДПС України

Віра СЕМИКОПЕНКО, головний державний податковий інспектор