Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти та виплата підвищеної стипендії студентам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пунктом 26 ст. 20 Закону № 796 для громадян, віднесених до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку і виплатою підвищеної стипендії незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави.

Відповідно до частини другої ст. 20 цього Закону пільга, передбачена п. 26 цієї статті, поширюється на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1, а також на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.

Пунктом 1 ст. 21 Закону № 796 передбачено поширення пільги, визначеної п. 26 ст. 20 цього Закону, на громадян, віднесених до категорії 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно до частини другої ст. 21 зазначеного Закону пільга, передбачена п. 26 ст. 20 цього Закону, поширюється на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.

Пунктом 6 ст. 22 Закону № 796 для громадян, віднесених до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено зарахування поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних екзаменах у заклади освіти осіб з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення та прожили на цих територіях не менше року і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави. Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата підвищеної стипендії незалежно від місця навчання на території України.

Відповідно до частини другої ст. 22 Закону № 796 пільга, передбачена п. 26 ст. 20 цього Закону, поширюється на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.

Пунктом 1 ст. 23 Закону № 796 визначено, що на громадян, віднесених до категорії 4 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, поширюється пільга, передбачена п. 6 ст. 22 цього Закону.

Пунктом 4 частини третьої ст. 30 Закону № 796 для дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, передбачено вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою підвищеної стипендії незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах за рахунок держави.

Відповідно до частини четвертої ст. 30 Закону № 796 дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досягнення повноліття надається пільга, передбачена п. 4 частини третьої ст. 30 цього Закону.

Частиною шостою ст. 30 зазначеного Закону передбачено, що дітям до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4, надається пільга, передбачена п. 4 частини третьої цієї статті, а студентам з числа цих дітей віком до 23 років надаються пільги, передбачені п. 6 ст. 22 зазначеного Закону (виплата підвищеної стипендії).

Тобто йдеться про пільги дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, щодо вступу поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання для тих, хто не має житла, і гарантованою виплатою підвищеної стипендії незалежно від місця навчання на території України.

На сьогодні в Україні відсутня категорія дітей, які після досягнення повноліття мають підстави для отримання категорії 2, 3 або 4 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Оскільки відповідно до ст. 14 Закону № 796:

  • до категорії 2 осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать особи, евакуйовані із зони відчуження у 1986 р. (у тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття), та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;
  • до категорії 3 осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать особи, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) відселення та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які станом на 01.01.93 р. прожили на території зони безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій; постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчались у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років;
  • до категорії 4 осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчались у цій зоні не менше чотирьох років.

Отже, діти, які мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи, проживши у вищезазначених зонах радіоактивного забруднення менший за зазначений термін станом на 01.01.93 р., не мають права після 18 років на отримання посвідчення категорії 2, 3 або 4. Для зазначеної категорії дітей чинним законодавством не передбачено вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів та виплату підвищеної стипендії.

Нині згідно із Законом № 796 крім постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян (дорослих осіб, які належать до категорій 1, 2, 3 та 4) право на вступ поза конкурсом до державних навчальних закладів та виплату підвищеної стипендії мають потерпілі від Чорнобильської катастрофи діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, діти померлих громадян категорій 1 та 2 (смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою), діти померлих громадян категорії 3 з числа учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою), та діти, батьків яких віднесено до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Законом № 796 передбачено виплату підвищеної стипендії студентам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають посвідчення потерпілих категорії 4, залежно від обставин (місця та терміну проживання до вступу на територіях радіоактивного забруднення, місця навчання, реєстрації тощо).

Студенти з числа осіб, віднесених до категорії 4 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, за умови постійного проживання до вступу в навчальний заклад на території зони посиленого радіоекологічного контролю мають підстави на пільгу з виплати підвищеної стипендії відповідно до п. 1 ст. 23 Закону № 796 (із посиланням на п. 6 ст. 22 цього Закону).

Відповідно до ст. 14 зазначеного Закону до категорії 4 осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчались у цій зоні не менше чотирьох років.

У випадку коли студенти, віднесені до постраждалих категорії 4, які навчаються на «чистих» територіях (тобто територіях, не віднесених до зон радіоактивного забруднення), після здобуття освітньої кваліфікації бакалавр, відраховуються з навчального закладу та вступають до того самого або іншого навчального закладу (з «чистої» території) для здобуття освітньої кваліфікації спеціаліст, магістр, при призначенні підвищеної стипендії не можна керуватись вимогами п. 1 ст. 23 Закону № 796 (із посиланням на п. 6 ст. 22 цього Закону). Адже якщо студенти, віднесені до категорії 4 постраждалих, до вступу в навчальний заклад проживали, навчалися або працювали (були зареєстровані) на «чистій» території, вони не мають права на отримання пільг, оскільки компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого радіоекологічного контролю (частина третя ст. 23 Закону № 796).

Отже, будучи зареєстрованими на «чистій» території, тобто території, яку не віднесено до зони радіоактивного забруднення, студенти втрачають право на пільги при вступі до навчального закладу (у цьому разі на 5 курс для здобуття освітньої кваліфікації спеціаліст, магістр), а також на виплату підвищеної стипендії.

Крім того, слід зазначити, що пп. 14 п. 4 Порядку № 936 передбачено виплату підвищеної стипендії студентам відповідно до п. 1 частини першої ст. 23 Закону № 796 за умови реєстрації на території зони посиленого радіоекологічного контролю до вступу в навчальний заклад та виїзду на період навчання з цієї території або навчання на цій території.

Пропонуємо відповіді на запитання щодо отримання стипендій студентами, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Чоловік 1986 року народження є постраждалим від Чорнобильської катастрофи категорії 4, проживає у м. Вишгороді Київської обл. На даний час є учнем Київського вищого професійного училища водного транспорту (прийнятий за державним замовленням). Чи має він право на призначення додаткової соціальної стипендії для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 4?


Відповідно до п. 1 ст. 23 Закону № 796 громадянам, віднесеним до категорії 4 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається пільга, передбачена п. 6 ст. 22 цього Закону, а саме: зарахування поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних іспитах у заклади освіти осіб з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або за договорами з підприємствами. Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Тобто вищезазначеними нормами чітко визначено, що право на отримання стипендії мають саме студенти із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Згідно з пп. 2 п. 6 Порядку № 882 соціальні стипендії призначаються студентам і курсантам з числа осіб, яким згідно із Законом № 796 гарантуються пільги під час призначення стипендії.

Отже, учень не має права на призначення підвищеної стипендії.

Чи має право син (22.06.93 року народження) особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, на призначення підвищеної стипендії після досягнення повноліття?


Пунктом 26 ст. 20 Закону № 796 для громадян, віднесених до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку і виплатою підвищеної стипендії у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України.

Відповідно до частини другої ст. 20 Закону № 796 пільга, передбачена п. 26 цієї статті, поширюється на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1.

Підстав для призначення підвищеної стипендії після досягнення 18 років немає.

Чи виплачується підвищена стипендія студентам, віднесеним до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у період академічної відпустки?


Відповідно до Закону № 796 студентам із числа осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, гарантується виплата підвищеної стипендії.

Тобто якщо студенти отримують стипендію та мають відповідні підстави для її отримання у підвищеному розмірі згідно із зазначеним Законом, то розмір отримуваної стипендії підвищується за рахунок коштів державного бюджету, які спрямовуються на соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян.

Пунктом 24 Порядку № 882 передбачено, що студентам, які перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50% мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

Оскільки, перебуваючи в академічній відпустці, студенти не отримують стипендії, підстав для виплати підвищеної стипендії згідно із Законом № 796 немає.