Бухоблік
Тема: Труд і зарплата

Проведення індексації грошових доходів населення у липні та серпні 2012 року

При проведенні індексації грошових доходів населення слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою № 526).

Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму, затвердженого законом про Держбюджет України на відповідний рік для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення грошових доходів населення місяць підвищення вважається базовим, і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше, ніж сума індексації, яка виплачується на момент підвищення, то здійснюється підвищення розміру заробітної плати та зберігається сума індексації, визначена з урахуванням такого підвищення.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці для обчислення індексу для проведення індексації можуть бути різними, підприємства самостійно мають здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держстату України.

У табл. 1 наведено величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) для проведення індексації у 2012 р. згідно з додатком 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованими індексами споживчих цін за звітний місяць.

Таблиця 1

Базові* місяці

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у 2012 р. за:

липень

серпень

у 2011 р.:

 

 

січень

4,9

4,9

лютий

4,0

4,0

березень

2,5

2,5

квітень

1,2

1,2

травень

червень

липень

серпень

1,1

1,1

вересень

жовтень

листопад

грудень

у 2012 р.:

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

____________
* Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

Індекси споживчих цін (за даними Держстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2011

101,0

100,9

101,4

101,3

100,8

100,4

98,7

99,6

100,1

100,0

100,1

100,2

2012

100,2

100,2

100,3

100,0

99,7

99,7

 

 

 

 

 

 

 

Приклад

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві у січні 2011 р. (місяць підвищення є базовим при проведенні індексації) величина приросту індексу споживчих цін для індексації доходів у липні 2012 р. становить 4,9% (1,023 х 1,013 х 1,012 х 100100),

де 1,023ІСЦ за лютийберезень 2011 р. (100,9 х 1,014 : 100),

1,013ІСЦ за квітень 2011 р. (101,3 : 100),

1,012ІСЦ за травеньчервень 2011 р. (100,8 х 1,004 : 100).

Оскільки індекс споживчих цін за липень 2011 р.червень 2012 р. не перевищив порогу індексації і становив 98,8% (98,7 х 0,996 х 1,001 х 1,000 х 1,001 х 1,002 х 1,002 х 1,002 х 1,003 х 1,000 х 0,997 х 0,997), у серпні 2012 р. індексація здійснюватиметься на такий самий індекс, що й у липні 2012 р.

Обчислення суми індексації грошових доходів населення

Заробітна плата за липень 2012 р. становитиме 2500 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затверджений Законом про Держбюджет-2012, у липнісерпні 2012 р. становитиме 1102 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін, на яку здійснюється індексація у липні 2012 р., становить 4,9% (104,9100).

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 54 грн. (1102 х 4,9 : 100).

Грошовий дохід разом із сумою індексації становить 2554 грн. (2500 + 54).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватись одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.