Юридична практика
Тема: Адміністрування податків, Єдиний податок, Приватні підприємці

Перевищення граничного обсягу виручки суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами

Суть справи. Суб’єкти підприємницької діяльності (далі — СПД) — фізичні особи, які сплачують єдиний податок, повинні дотримуватися граничного обсягу виручки (500 тис. грн.), встановленого ст. 1 Указу про спрощену систему.

При перевищенні граничного обсягу такі СПД — фізичні особи вважають, що не повинні подавати декларації про доходи з суми перевищення та сплачувати податок з доходів фізичних осіб за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону про ПДФО.

Так, у ході перевірки встановлено, що СПД — фізична особа при здійсненні господарської діяльності (посередницькі послуги в оптовій торгівлі) у 2008 — 2009 рр. застосував спрощену систему оподаткування. Перевіркою на підставі даних про рух коштів по розрахунковому рахунку та первинних документів встановлено, що сума обсягу виручки за 9 місяців 2008 р. перевищує граничний обсяг виручки (500 тис. грн.). Розбіжність виникла у зв’язку з тим, що СПД — фізичною особою включено до обсягу виручки не всю суму коштів фактично отриманих на розрахунковий рахунок, а лише суму отриманої винагороди. На виконання вимог Указу про спрощену систему СПД — фізична особа з ІV кварталу 2008 р. повинен був перейти на загальну систему оподаткування та подати до ДПІ декларацію про доходи, в якій задекларувати суму перевищення граничного обсягу виручки.

Перевіркою з урахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходу, визначено суму чистого оподатковуваного доходу та нараховано суму податку на доходи фізичних осіб.

Витяг з рішення. Умови застосування спрощеної системи оподаткування встановлено Указом про спрощену систему. Статтею 1 зазначеного Указу передбачено, що для суб’єктів малого підприємництва запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зокрема для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис.  грн. Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Відповідно до ст. 5 Указу про спрощену систему у разі порушення вимог, встановлених ст. 1 цього Указу, зокрема при перевищенні обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік (500 тис. грн.) платник єдиного податку починаючи з наступного звітного періоду (кварталу) повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, порядок якої регулюється розділом IV Декрету про прибутковий податок. Такий перехід здійснюється починаючи з наступного звітного періоду (кварталу) шляхом подання до податкового органу за місцем проживання податкової декларації за наслідками звітного кварталу, наступного за тим, в якому виникло перевищення обсягу виручки, зі сплатою відповідної суми податку в порядку, встановленому Декретом, який діє в частині оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю.

На підставі пп. 4.2.8 п. 4.2 ст. 4 Закону про ПДФО оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом, включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу.

Статтею 13 Декрету про прибутковий податок визначено, що оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та натуральній формі) i документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з одержанням доходу.

Відповідно до додатка № 7 до Інструкції № 12 фізична особа — платник податку не є юридичною особою і платником податку на прибуток, не має обов’язку вести бухгалтерській облік, тому формує витрати за переліком статті 5 «Валові витрати» і відповідно до статті 8 «Амортизація» Закону про прибуток з деякими особливостями. До податкової декларації за звітний податковий період включаються тільки прямі валові витрати і суми амортизаційних відрахувань, що відповідають фактичній сумі отриманого в цьому періоді валового доходу в будь-якій формі від визначеного виду діяльності та підтверджені документально. Тобто виключно факт одержання доходу може бути підставою для включення до валових витрат звітного періоду не всіх видатків, а тільки тієї їх частини, яка прямо цьому доходу відповідає.

Відповідні роз’яснення з цього питання викладено у листах № 20-9-7599, № 1653/6/31-4018, № 3658/ф/17-0714 тощо.

Податкове повідомлення-рішення ДПІ та рішення, прийняті за розглядом скарг, було залишено без змін, а скарги — без задоволення.

  • Суди, вирішуючи справу на користь органу ДПС, встановлюють правомірність висновків, що СПД — фізична особа, отримавши доходи, із суми перевищення понад 500 тис.  грн. повинен сплачувати податок з доходів фізичних осіб. У платника податку немає підстав не сплачувати податок з доходів фізичних осіб у разі отриманого поза межами граничного обсягу річної виручки, визначеного Указом про спрощену систему, оскільки він є платником єдиного податку та сплатив єдиний податок (останови господарського суду Івано-Франківської області від 05.10.2007 р. у справі № А-10/160 за позовом СПД — фізичної особи Пилипіва О. В., господарського суду Запорізької області від 17.07.2008 р. у справі № 3/337/08-АП за позовом СПД — фізичної особи Цибуленко В. В., Одеського окружного адміністративного суду від 16.03.2009 р. у справі № 2-а-10953/08/1570 та Донецького окружного адміністративного суду від 23.04.2009 р. у справі № 2-а-3081/09/0570 та постанова Верховного Суду України від 19.01.2010 р. № 10/01).

Таким чином, судова та апеляційна практика збігаються у визначенні, що у разі перевищення граничного обсягу виручки 500 тис. грн. платник податків повинен сплачувати податок з доходів фізичних осіб та подавати декларацію про доходи.

З огляду на вищенаведене, платнику податку доцільно дотримуватись вимог ст. 1 Указу про спрощену систему щодо обсягу виручки та у разі її перевищення подавати декларацію про доходи на суму перевищення та сплачувати податок з доходів фізичних осіб.


Єгор ПРИТУЛА,
директор Департаменту апеляцій ДПА України

Сергій КОНОВАЛОВ, заступник директора Департаменту

Олена ОСЕЛЕДЬКО,
головний державний податковий інспектор
відділу апеляцій з оподаткування фізичних осіб