Бухоблік
Тема: Труд і зарплата

Проведення індексації грошових доходів населення у березні та квітні 2011 року

При проведенні індексації грошових доходів населення слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення грошових доходів населення місяць підвищення вважається базовим, і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці при обчисленні індексу для проведення індексації можуть бути різними, підприємства самостійно мають здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держкомстату України.

Керуючись додатком 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованими індексами споживчих цін за звітний місяць, можна розрахувати величину приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (табл. 1).

Таблиця 1

Базові місяці*

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у 2011 р. за:

березень

квітень

У 2010 р.:

 

 

січень

7,2

9,2

лютий

5,2

7,2

березень

4,2

6,2

квітень

4,5

6,5

травень

5,2

7,2

червень

5,6

7,6

липень

5,8

7,8

серпень

4,5

6,5

вересень

1,6

3,5

жовтень

1,1

3,0

листопад

1,8

1,8

грудень

1,9

У 2011 р.:

 

 

січень

лютий

березень

____________
* Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

Індекси споживчих цін (за даними Держкомстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2010

101,8

101,9

100,9

99,7

99,4

99,6

99,8

101,2

102,9

100,5

100,3

100,8

2011

101,0

100,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приклад

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві у січні 2010 р. (тобто цей місяць є базовим при проведенні індексації) величина приросту індексу споживчих цін (ІСЦ) для індексації доходів у квітні 2011 р. становитиме 9,2% (1,019 х 1,035 х 1,016 х 1,019 х 100 — 100), де

1,019 — ІСЦ за лютий 2010 р. (101,9 : 100),

1,035 — ІСЦ за березень — вересень 2010 р. (100,9 х 0,997 х 0,994 х 0,996 х 0,998 х 1,012 х 1,029 : 100),

1,016 — ІСЦ за жовтень — грудень 2010 р. (100,5 х 1,003 х 1,008 : 100),

1,019 — ІСЦ за січень — лютий 2010 р. (101,0 х 1,009 : 100).

Обчислення суми індексації грошових доходів населення

Заробітна плата за квітень 2011 р. становитиме 2500 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затверджений Законом про Держбюджет-2011, у березні становить 941 грн., у квітні — 960 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін, на яку здійснюється індексація у квітні 2011 р., становить 9,2% (109,2 — 100).

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Сума індексації доходу становить 88,32 грн. (960 х 9,2 : 100).

Грошовий дохід разом із сумою індексації2588,32 грн. (2500  + 88,32).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватись одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

 

Законом про індексацію надано визначення поняття індексації грошових доходів населення — це механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:

  • пенсії;
  • стипендії;
  • оплата праці (грошове забезпечення);
  • суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.

Соціальні виплати, що мають цільовий і разовий характер (допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію тощо), а також допомога у зв'язку з вагітністю і пологами індексації не підлягають.

Згідно із Порядком № 1078 індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101%.

Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом України і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком починаючи з березня 2003 р.

Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації.