Юридична практика

Крокувати в ногу з платником

Завершився перший етап Всеукраїнського моніторингу громадської думки щодо діяльності органів ДПС України.

Підсумки першого етапу опитування 2011 р., проведеного органами ДПС, засвідчили, що більшість громадян (53,2%) оцінюють роботу податківців з налагодження партнерських відносин з платниками податків на «добре», а 24,2% — «дуже добре», задовільною цю роботу вважають 21% респондентів, а незадовільною — лише 1,6%. Згідно з опитуванням 69,3% осіб вважають, що послуги з роз’яснення податкового законодавства завжди надаються вчасно й на високому професійному рівні, 20,3% громадян ці послуги задовольняють, невдоволені ними — 0,5%, іншим складно відповісти на це запитання.


Мабуть, завдяки цьому в 53,3% опитаних не виникає жодних проблем під час сплати податків, заповнення та подання податкової звітності тощо, у 32,8% громадян іноді виникають окремі запитання, а от проблеми під час виконання податкових зобов’язань постійно мають 3%. Платники податків (68,8%) вважають, що органи ДПС вчасно та якісно розглядають їх звернення. Однак 4% опитаних оцінюють рівень розгляду звернень як задовільний, 1,6% вважають, що відповіді на запитання мають формальний характер i не вирішують питання по суті, 0,2% змушені звертатися повторно або за допомогою до органів податкової служби вищого рівня. Щоправда, 25,4% платників податків не змогли відповісти на це запитання.

Цікавими є відповіді респондентів на запитання про чинники, які негативно впливають на авторитет податкової служби: недосконалість і нестабільність податкового законодавства (29,6% опитаних), часті зміни в законодавстві (16,4%), неоднозначне тлумачення норм податкового законодавства (11,6%), великі штрафні санкції (6,4%) i високі ставки податків (7,5%). Крім цього, мають місце ще й такі чинники, як скорочення штатної кількості працівників органів ДПС і плинність кадрів (5,3%), а також складна й заплутана звітність (6,7%). Незначна кількість платників податків зазначили корупційні дії та бюрократизм (2,5%).

На запитання, чи доводилося в податкових органах спостерігати випадки неуважності, тяганини, грубощів, стояння в чергах, 73% опитаних громадян відповіли, що ніколи; 15,3% зазначили, що іноді з ними таке траплялося; 1,7% відповіли: «Так, досить часто», 0,9% обрали відповідь: «Так, постійно». Не змогли відповісти 9,1% респондентів.

Щодо оцінки громадськістю виконання працівниками органів ДПС функціональних обов’язків, то 56,7% респондентів зазначили, що працівники ДПС добре виконують свої обов’язки, 15% громадян поставили оцінку «задовільно», 28,3% — «відмінно».

Опитування проводилось у I кварталі (січень — березень) поточного року під час взяття на облік суб’єктів підприємницької діяльності, проведення семінарів, лекцій для платників податків, засідань «круглого столу» за участю підприємців, зустрічей з трудовими колективами тощо.


Департамент масово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян ДПА України