Інші податки
Тема: ЗЕД. Валютне регулювання

Про перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України

Частиною першою ст. 199 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI (зі змінами) (далі - Кодекс) визначено, що граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України не може перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту - п'ять днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур.

Відповідно до частин першої та четвертої ст. 201 Кодексу товари з моменту пред'явлення їх митному органу до поміщення їх у відповідний митний режим можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем здійснюється на складах тимчасового зберігання. На тимчасове зберігання під митним контролем із застосуванням положень глави 29 Кодексу товари також можуть розміщуватися на митних складах або на складах митних органів.

Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем становить 90 календарних днів. Зазначений строк тимчасового зберігання товарів може бути продовжено (але не більше ніж на 30 днів) митним органом, за дозволом якого товари було розміщено на складі (частини перша та третя ст. 204 Кодексу).

Частиною першою ст. 206 Кодексу визначено, що у випадках, коли доставка товарів кінцевому одержувачу через умови перевезення (або з будь-яких інших причин) переривається, товари можуть розміщуватися на складах тимчасового зберігання, які розташовано поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів, та в яких здійснюються прийняття, навантаження, перевантаження, вивантаження та видача товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Крім того, частиною другою ст. 210 Кодексу визначено, що товари, вивантажені з судна в зону митного контролю на території морського, річкового порту, для митних цілей вважаються такими, що перебувають на складі тимчасового зберігання.

На митному складі можуть розміщуватися товари: поміщені у митний режим митного складу (в тому числі консолідовані вантажі), поміщені у митні режими транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території (без зміни цих митних режимів на митний режим митного складу), призначені для тимчасового зберігання під митним контролем на умовах, встановлених Кодексом для складів тимчасового зберігання (частина перша ст. 426 Кодексу).

Відповідно до частини третьої ст. 122 Кодексу товари, що вивантажуються на митний склад і призначені для зберігання більше ніж на 90 днів, підлягають поміщенню у митний режим митного складу.

Статтею 125 Кодексу встановлено строки зберігання товарів у митному режимі митного складу, зокрема:

строк зберігання товарів у митному режимі митного складу не може перевищувати 1095 днів з дня поміщення цих товарів у зазначений митний режим;

строк зберігання в митному режимі митного складу підакцизних товарів, іноземних товарів, які було попередньо поміщено в митні режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митній території України, а також продуктів переробки не може перевищувати 365 днів з дня поміщення їх у митний режим митного складу;

строк зберігання у митному режимі митного складу товарів, призначених для експорту, не може перевищувати одного року від дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку такі товари має бути вивезено за межі митної території України.

Довідково. Частиною першою ст. 203 Кодексу визначено операції, які можуть проводитися з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, зокрема:

1) прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення, чищення, провітрювання, створення оптимального температурного режиму зберігання, сушіння (в тому числі із створенням потоку тепла), захист від корозії, боротьба зі шкідниками, інвентаризація;

2) огляд та вимірювання;

3) усунення пошкодження упаковки;

4) взяття проб та зразків;

5) підготовка товарів до продажу (відчуження) і транспортування: сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.

Операції, які можуть проводитися з товарами, що зберігаються на митному складі, визначено ст. 127 Кодексу, зокрема, частиною другою цієї статті встановлено, що власник товарів, що зберігаються в митному режимі митного складу на митному складі, або уповноважена ним особа з дозволу митного органу може проводити консолідацію та подрібнення партій, формування відправлень тощо.

Вільне зберігання товарів без обмеження строків забезпечується у вільних митних зонах комерційного типу. Вільні митні зони можуть створюватися у пунктах пропуску через державний кордон України, на територіях морських і річкових портів,
аеропортів, на залізничних станціях та на територіях підприємств, а також в інших місцях, в яких можна забезпечити режим вільної митної зони відповідно до Кодексу (частини третя та шоста ст. 430 Кодексу).

Товари можуть перебувати в митному режимі вільної митної зони на території вільної митної зони протягом усього часу функціонування відповідної вільної митної зони (ст. 133 Кодексу).

Відповідно до ст. 130 Кодексу вільна митна зона - це митний режим, згідно з яким іноземні товари ввозяться на територію вільної митної зони та вивозяться з цієї території за межі митної території України із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а українські товари ввозяться на територію вільної митної зони з оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання.

Довідково. Операції з товарами, що поміщені у митний режим вільної митної зони та знаходяться на територіях вільних митних зон комерційного типу, обмежуються лише простими складськими операціями, необхідними для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах вільної митної зони з метою раціонального розміщення, чищення, провітрювання, створення оптимального температурного режиму зберігання, сушіння (в тому числі із створенням потоку тепла), захист від корозії, боротьба зі шкідниками, інвентаризація. Також допускаються подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції (частина перша ст. 131 Кодексу).

Частиною першою ст. 321 Кодексу встановлено, що товари, транспортні засоби комерційного призначення перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно із заявленим митним режимом. Відповідно до частини четвертої цієї статті граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем не може перевищувати 180 календарних днів, крім митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.

Згідно з частиною шостою ст. 269 Кодексу, якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, оформлені за декларацією для вивезення за межі митної території України, не перетнули державний кордон України протягом 180 днів, митний орган визнає цю митну декларацію недійсною.

Водночас відповідно до частини четвертої ст. 3 Кодексу у разі якщо норми законів України чи інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків підприємств і громадян, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України або здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, чи прав та обов'язків посадових осіб митних органів, внаслідок чого є можливість прийняття рішення як на користь таких підприємств і громадян, так і на користь митного органу, рішення повинно прийматися на користь зазначених підприємств і громадян.

Враховуючи зазначене і з метою забезпечення дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи в частині строків перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України, роз'яснюємо.

1. Положення ст. 199 Кодексу належать до строків перебування в пунктах пропуску транспортних засобів комерційного призначення з товарами.

2. До товарів, розміщених на складах тимчасового зберігання, митних складах, складах митних органів, у вільних митних зонах, розташованих чи в пунктах пропуску, чи поза межами пунктів пропуску відповідно до норм законодавства України, застосовуються строки зберігання, встановлені Кодексом для зберігання товарів, відповідно на складах тимчасового зберігання, митних складах, складах митних органів, у вільних митних зонах.

3. До товарів, розміщених у зонах митного контролю, що розташовані поза межами пункту пропуску, але на території морських, річкових портів, у межах яких відкрито пункти пропуску, застосовуються вимоги Кодексу щодо тимчасового зберігання товарів, у тому числі щодо строків такого зберігання.

4. Товари, оформлені за декларацією для вивезення за межі митної території України, можуть перебувати в зонах митного контролю на території морських, річкових портів до закінчення граничного строку перебування під митним контролем (180 календарних днів).

Таким чином, перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення в пунктах пропуску через державний кордон України є можливим у межах строків, визначених ст. 199 Кодексу. У разі якщо строк закінчення митного контролю перевищує граничний строк, встановлений ст. 199 Кодексу, пропонуємо керуватися вищезазначеними положеннями в частині розміщення товарів на тимчасове зберігання під митним контролем на склади тимчасового зберігання, митні склади, склади митних органів, території вільних митних зон комерційного типу, а також в частині розміщення товарів у зонах митного контролю, розташованих поза межами пунктів пропуску на території морських, річкових портів, у межах яких відкрито пункти пропуску.


Т. в. о. Голови Служби О. ДОРОХОВСЬКИЙ