Акциз

Змінено ставки акцизного податку

Законом № 4235 викладено в новій редакції п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, згідно з якою підвищено ставки акцизного податку на:

  • спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Кодексу);
  • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну (пп. 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 Кодексу);
  • мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби (пп. 215.3.3 п. 215.3 ст. 215 Кодексу);
  • нафтопродукти, скраплений газ (пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу);
  • автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі (пп. 215.3.5 п. 215.3 ст. 215 Кодексу);
  • кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703 (пп. 215.3.6 п. 215.3 ст. 215 Кодексу);
  • мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них (пп. 215.3.7 п. 215.3 ст. 215 Кодексу);
  • причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків (пп. 215.3.8 п. 215.3 ст. 215 Кодексу).

Розглянемо детальніше Прикінцеві положеня Закону № 4235, відповідно до п. 1 якого цей Закон набирає чинності з 01.01.2012 р., крім п. 1 розділу першого про зміни до пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано вищезазначений Закон.

Зауважимо, що Закон № 4235 опубліковано 13.01.2012 р. у газеті «Голос України», що є офіційним друкованим виданням, в якому оприлюднюються закони та інші акти Верховної Ради України відповідно до п. 4 Указу № 503.

Частиною п’ятою ст. 94 Конституції встановлено, що закон набирає чинності через десять днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Згідно з частиною першою ст. 57 Конституції закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

Отже, офіційне оприлюднення, опублікування закону є конституційно встановленою процедурою, необхідною для набрання ним чинності.

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи згідно зі ст. 58 Конституції.

Враховуючи вищезазначене, норми Закону № 4235 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня офіційного опублікування, а саме з 13.01.2012 р., крім п. 1 розділу першого про зміни до пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано вищезазначений Закон, тобто з 01.04.2012 р. Слід також зазначити, що в цьому пункті слово «пиво» відсутнє. При цьому нагадаємо, що відповідно до Закону № 481 пиво — це насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що належить до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203.

Таким чином, підвищена ставка на пиво із солоду (солодове) товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203 починає застосовуватись, як і для всіх підакцизних товарів, з моменту набрання чинності Законом № 4235, тобто з дня його офіційного опублікування, а саме з 13.01.2012 р.

Пунктом 2 розділу другого вищезазначеного Закону встановлено, що на часткову зміну положень ст. 220 Податкового кодексу виробники або імпортери тютюнових виробів можуть подати у місяці, в якому опубліковано цей Закон, нову декларацію про встановлені максимальні роздрібні ціни, включаючи останній робочий день цього календарного місяця.

Згідно з п. 3 розділу другого Закону № 4235 внесено зміни до Закону № 3609 та скасовано підвищення ставок з акцизного податку (пп. 96 п. 1 розділу першого виключено). Оскільки Закон № 4235 набрав чинності з 13.01.2012 р., то з 01.01.2012 р. по 12.01.2012 р. для підакцизних товарів чинними є ставки з акцизного податку, встановлені пп. 96 п. 1 розділу першого Закону № 3609, в тому числі для скрапленого газу та нових кодів УКТ ЗЕД 27 11 14 00 00 та 27 11 19 00 00.

Отже, Закон № 4235 спрямовано на забезпечення додаткових надходжень до Держбюджету України, що дасть змогу забезпечити відповідність розмірів ставок податків і зборів інфляційним процесам в економіці.