Лист
Тема: Адміністрування податків

Податковий сервіс з видачі довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами ДПС

Одним із завдань сьогодення, що постають перед ДПС України, яка наразі перетворюється з фіскального органу на сервісну службу, є покращення податкового сервісу для платників податків, створення сприятливих умов під час адміністрування податків, підвищення іміджу державних податкових органів у громадськості, розширення електронного урядування в податковій сфері та налагодження партнерських відносин між платниками податків і податковими органами.

Поступове впровадження в діяльності органів ДПС електронних податкових сервісів, у тому числі на базі вже існуючих адміністративних послуг, створює не лише додаткові зручності для платників податків. Так, сучасні технологічні досягнення та нові програмні продукти сприяють широкомасштабному використанню суб'єктами господарювання та населенням відповідних інтерактивних послуг, поліпшують якісний стан надання податковими органами таких сервісів і, найголовніше, економлять витрати часу на їх отримання. Саме тому ДПС України останнім часом приділяє велику увагу питанню впровадження передових досягнень інформаційно-комунікаційних технологій у податкову сферу.

Як відомо, із набранням чинності Податковим кодексом платники податків отримали можливість направлення до органів ДПС податкових декларацій в електронній формі за допомогою засобів електронного зв'язку та з використанням електронного цифрового підпису. На даний час практика свідчить про досягнення в цьому напрямі позитивного результату — практично всі великі платники податків (великої та середньої ланки бізнесу) подають звітність в електронному вигляді.

Нещодавно почав функціонувати електронний податковий сервіс «Інформаційне повідомлення про заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів)», що передбачає направлення платнику податків на його електронну адресу (e-mail) електронного повідомлення про наявність у нього податкового боргу.

Незважаючи на нетривале функціонування, такий сервіс уже дає позитивні результати, оскільки платники податків отримали можливість щомісяця дізнаватися про наявність у них податкового боргу. Так, протягом двох місяців майже 6,5 тис. платників-боржників погасили податковий борг на загальну суму 265,2 млн. грн.

Отже, за допомогою такого сервісу вдалося врахувати інтереси і платників податків, і держави, що й було основною метою його запровадження.

До речі, інформацію про адміністративні послуги, що надаються платникам податків податковими органами, наведено на офіційному веб-порталі ДПС України (www.sts.gov.ua), на якому також розміщено дані про деякі види інтерактивних послуг та інших видів електронних податкових послуг.

У межах зазначених заходів і з метою поширення на податкову сферу процесу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій ДПС України започатковано новий електронний податковий сервіснадання податковим органом платнику податків довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами ДПС (далі — Довідка), в електронному вигляді за електронним запитом такого платника.

Власне адміністративна послуга, або податковий сервіс, з надання Довідки у паперовому вигляді існує достатньо тривалий проміжок часу. Ґрунтується вона на положеннях чинного законодавства України, що передбачають підтвердження податковою службою відсутності у платника податків податкового боргу перед іншими органами державної влади, що займаються, зокрема, проведенням конкурсів, тендерів, державних закупівель. Вимога стосовно підтвердження виконання конституційного обов'язку щодо сплати податків до бюджету регламентується законодавчими й нормативно-правовими актами, наприклад з отримання бюджетного фінансування або участі такого суб'єкта у закупівлях за державні кошти, тобто у так званих тендерних державних закупівлях.

Схематично механізм надання такого податкового сервісу залишається незмінним. Платник податків, як і раніше, має підтвердити своє бажання одержати Довідку, звернувшись до податкового органу із заявою, а податковий орган, у свою чергу, повинен своєчасно відреагувати на це, перевіривши факт відсутності у такого платника податкового боргу в інформаційно-облікових системах ДПС України, оформивши згідно із встановленими вимогами таку Довідку та видавши її замовнику.

Слід зазначити, що Довідку видають платнику податків лише у разі відсутності у нього податкового боргу.

Якщо у платника податків є податковий борг, йому надсилається лист з обґрунтованою відмовою у наданні Довідки, яку можуть видати лише після повного погашення суми такого боргу.

Паперову форму Довідки платник податків може забрати, відвідавши податковий орган за місцем обліку такого платника.

Внутрішні процедури, пов'язані з видачею органом ДПС Довідки, стандартизовано однойменною адміністративною послугою (САП-32), інформацію про яку платники податків можуть знайти на офіційному веб-порталі ДПС України за адресою: Головна // Довідкова інформація // Каталог послуг // Перелік адміністративних послуг, що безоплатно надаються органами ДПС // 28. Видача довідки про відсутність заборгованості за податками, зборами, що контролюються органами ДПС.

На новому етапі функціонування в органах ДПС удосконаленого податкового сервісу стало можливим обрання платником податків одного з двох способів отримання Довідки, а саме: у паперовому або електронному виглядівибір способу здійснюється у заповнюваній формі заяви на отримання такої Довідки.

Інформаційне повідомлення платникам податків про початок функціонування зазначеного електронного податкового сервісу було розміщено на офіційному веб-порталі ДПС України у підрозділі «Платникам податків про електронну звітність» розділу «Електронна звітність».

Отже, завдяки запровадженню зазначеного електронного податкового сервісу у платників податків з'явиться можливість подавати заяву про отримання Довідки та, власне, отримувати таку Довідку не лише в паперовому вигляді, як це було раніше, а й у сучасному електронному форматі.

При виборі платником податків електронної форми Довідки заява-запит на її отримання формується та передається до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв'язку за допомогою формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків в електронному вигляді на основі специфікації XML. Посилання на електронний формат заяви (J1300301) розміщено на офіційному веб-порталі ДПС України у розділі «Електронна звітність» підрозділу «Платникам податків про електронну звітність», а довідкова інформація з приводу зазначеного — у підрозділі «Допомога користувачам».

Після отримання податковим органом електронної заяви податковий орган (за умови відсутності у такого платника податкового боргу) автоматично формує електронний документ — Довідку і надсилає її засобами електронного зв'язку на електронну адресу (e-mail) такого платника податків.

Якщо у платника податків є податковий борг, йому надсилається електронне інформаційне повідомлення (у вигляді квитанції) інспектора ОДПС про стан розгляду Довідки за місцем обліку та лист з обґрунтуванням відмови у наданні такої Довідки.

Слід наголосити, що надання платнику податків Довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом в електронному вигляді забезпечується в автоматичному режимі без особистого контакту платника податків і працівника податкового органу.

Нещодавно електронний податковий сервіс з видачі Довідки в черговий раз було удосконалено. Відтепер за його допомогою платник податків, який отримав електронну форму Довідки, може негайно отримати в органі ДПС цю Довідку в паперовому вигляді.

Надання зазначеної адміністративної послуги суб'єктам господарювання забезпечуватиметься на базі спеціально створених для певних цілей сервісних служб податкових органів — центрів обслуговування платників податків.

Отримати паперове підтвердження Довідки, раніше отриманої в електронному вигляді, може кожний платник податків. При цьому витрати часу на очікування — від звернення і до видачі, які раніше вимірювалися у днях, — стали вимірюватися годинами або навіть хвилинами.

Надання паперової форми Довідки забезпечується через віконце залу (секції) видачі довідок і дозвільних документів центру обслуговування платників податків.

Відповідальний за надання такої Довідки працівник сервісної служби (при підтвердженні факту направлення ОДПС Довідки в електронному вигляді) невідкладно замовляє негайне виготовлення підрозділом погашення податкового боргу паперового оригіналу відповідної Довідки та її підписання керівником податкового органу, яку терміново передають до центру обслуговування платників податків для видачі такої Довідки безпосередньо замовнику.

Отже, передбачається, що видача платникам Довідки забезпечуватиметься у найкоротші строки у межах одного відвідування платником центру обслуговування платників податків, що з часу звернення і до моменту видачі буде безперервним процесом.

Отже, можна стверджувати, що запровадження ДПС України податкового сервісу з видачі електронної Довідки стане у пригоді як платникам податків, так і податковим органам, оскільки такий вид спілкування між ними є перспективним, новаційним і раціональним.

Водночас слід звернути увагу на те, що факт отримання платником податків Довідки є свідченням того, що такий платник є свідомим елементом суспільства, оскільки виконує закріплений у Конституції обов'язок зі сплати податків.

Схематично процес надання електронного податкового сервісу з видачі Довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом має такий вигляд (див. додатки 1, 2).