Єдиний податок

Новації в обліку платників податків і зборів

З 06.01.2012 р. набрав чинності Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом № 1588.

Метою нової редакції цього Порядку є приведення нормативно-правового акта у відповідність із нормами законів № 3205, № 3384, № 3609.

Найбільше змін внесено до розділу XI цього Порядку з метою реалізації новацій щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та припинення підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців, внесених до законодавства Законом № 3384. Спрощення цієї процедури є важливим кроком для тих суб’єктів господарювання, які на сьогодні фактично не здійснюють господарської діяльності, але й досі не подали документів для припинення внаслідок процедурних складнощів.

Порядком № 1588 визначено такі нові форми повідомлень:

 • про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням) за формою № 24-ОПП (додаток 18);
 • про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням) за формою № 25-ОПП (додаток 19);
 • про проведення позапланової перевірки за формою № 26-ОПП (додаток 20);
 • про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця) за формою № 27-ОПП (додаток 21);
 • про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця) за формою № 28-ОПП (додаток 24).

З урахуванням зазначених нововведень процедури припинення юридичних осіб та припинення підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців полягають у такому.

1. Суб’єкт господарювання приймає рішення про припинення та подає державному реєстратору документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр) запису про рішення щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, у яких зазначаються відомості про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог. Такий строк не може становити менше ніж два і більше ніж три місяці з дня опублікування повідомлення про прийняття фізичною особою — підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності (для фізичних осіб — підприємців) або менше ніж два і більше ніж шість місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (для юридичних осіб).

2. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цих документів вносить до Єдиного державного реєстру запис про рішення щодо припинення підприємницької діяльності і в той самий день передає органам ДПС відповідне повідомлення. Також державний реєстратор надає органам ДПС відомості про дату публікації повідомлення, яке містить інформацію про строк заявлення вимог кредиторів, не пізніше наступного дня з дати публікації такого повідомлення.

3. Суб’єкт господарювання у триденний строк від дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняття рішення про припинення повинен подати до органу ДПС заяву про припинення платника податків за формою № 8-ОПП.

4. Орган ДПС приймає рішення про проведення та розпочинає проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з припиненням, протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, про що державному реєстратору надсилається одне з таких повідомлень:

 • повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з рішенням про припинення юридичної особи;
 • повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з рішенням про припинення юридичної особи.

У разі надсилання державному реєстратору повідомлення про неможливість проведення органами ДПС позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з рішенням про припинення, таке повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення щодо припинення має бути замінено повідомленням про проведення позапланової перевірки або про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації.

При цьому ст. 1666 КпАП установлено адміністративну відповідальність посадових осіб органів ДПС за непроведення або несвоєчасне проведення органами ДПС перевірок, пов’язаних з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

5. До завершення строку заявлення вимог кредиторів орган ДПС має видати платнику податків одне з таких повідомлень:

 • повідомлення про грошові зобов’язання та податковий борг за формою № 10-ОПП — у разі наявності податкового боргу, адміністративного або судового оскарження грошових зобов’язань;
 • довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 22-ОПП — у разі відсутності заборгованості та за умови відсутності заперечень органу ДПС проти проведення державної реєстрації припинення;
 • повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця) із зазначенням причин заперечень органу ДПС щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків з доданням рішення про відмову у видачі довідки за формою № 22-ОПП.

При цьому ст. 1666 КпАП установлено адміністративну відповідальність посадових осіб органів ДПС за ненадання або несвоєчасне надання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів.

6. Для проведення державної реєстрації припинення суб’єкт господарювання подає державному реєстратору:

 • за загальними процедурами: заповнену відповідну реєстраційну картку, довідки органів ДПС та Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню — після закінчення процедури припинення, передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами;
 • за принципом мовчазної згоди: суб’єкт господарювання набуває права на подання державному реєстратору документів, необхідних для проведення державної реєстрації припинення, без довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів (у разі якщо органом ДПС не надано довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів чи рішення про відмову в їх видачі або повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця)) — не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог.

З метою приведення Порядку № 1588 у відповідність із положеннями Закону № 3205 встановлено, що замість копії Свідоцтва про державну реєстрацію до органу ДПС подається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Крім того, положення вищезазначеного Порядку приведено у відповідність із положеннями Податкового кодексу зі змінами, внесеними Законом № 3609.

А саме: у зв’язку з установленням обмежень щодо непоширення положень п. 153.13 ст. 153 Податкового кодексу на операції з управління активами інститутів спільного інвестування фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону, пп. 3.5.3 п. 3.5 розділу ІІІ Порядку № 1588 доповнено положеннями, згідно з  якими в органах ДПС не обліковуються договори управління майном, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності, що здійснюється за договорами управління майном, визначені у пп. 53.13.10 п. 153.13 ст. 153 Податкового кодексу.

З Порядку № 1588 виключено положення щодо порядку обліку в органах ДПС юридичних або фізичних осіб — резидентів України, які підпадають під визначення постійного представництва нерезидентів, у зв’язку з виключенням відповідних норм із п. 64.5 ст. 64 Податкового кодексу та з урахуванням положень п. 160.9 ст. 160 цього Кодексу.

Положення Порядку № 1588 щодо визначення документа про акредитацію філії та представництва іноземного банку приведено у відповідність із Законом № 2121, тобто визначено, що таким документом для філій іноземних банків є банківська ліцензія, а для представництв іноземних банків — погоджене Нацбанком України положення про представництво іноземного банку.

Крім того, положення щодо порядку заповнення довідки про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП винесено із тексту вищезазначеного Порядку до пам’ятки для заповнення полів довідки за формою № 4-ОПП.