ПДВ
Тема: ПДВ

Особливості оподаткування ПДВ операцій під час переміщення товарів через митний кордон України з метою переробки

До набрання чинності з 01.06.2012 р. Митним кодексом питання регулювання відносин при здійсненні операцій з перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини в результаті технологічного процесу з метою отримання готової продукції за відповідну плату регламентувалося Законом № 327. При цьому порядок оподаткування ПДВ ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником і вивезення виробленої з неї готової продукції, а також порядок оподаткування ПДВ вивезення з митної території України давальницької сировини українського замовника та ввезення виготовленої з неї готової продукції регулювалися статтями 204 та 206 Податкового кодексу.

З набранням чинності Митним кодексом було скасовано Закон № 327, оскільки його норми відображено в цьому Кодексі.

З метою узгодження окремих норм податкового та митного законодавства України прийнято Закон № 4915, який набрав чинності з 08.07.2012 р. Цим Законом було скасовано статті 204 та 205 Податкового кодексу та внесено відповідні зміни до ст. 206 цього Кодексу, якою регулюються особливості оподаткування ПДВ операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму.

З прийняттям Митного кодексу та Закону № 4915 для цілей оподаткування митними платежами та ПДВ виключено поняття давальницької сировини, а таке оподаткування здійснюється залежно від обраного режиму.

Таким чином, операції з переміщення товарів через митний кордон України з метою переробки оподатковуються ПДВ у такому порядку.

Оподаткування операцій із ввезення товарів на митну територію України в митному режимі переробки на митній території України

Згідно з п. 206.12 ст. 206 Податкового кодексу до операцій із ввезення товарів на митну територію України в митному режимі переробки на митній території України{h}Переробка на митній території — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари підлягають в установленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови подальшого реекспорту продуктів переробки (ст. 147 Митного кодексу).{/h} застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ПДВ за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 23 Митного кодексу.

Статтею 160 цього Кодексу передбачено, що митний режим переробки на митній території завершується шляхом реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх в інший митний режим.

При цьому п. 5 частини першої ст. 86 Митного кодексу передбачено, що митний режим реекспорту може застосовуватися до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних і були поміщені у митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому самому стані, в якому були ввезені на митну територію України, або у вигляді продуктів їх переробки.

Операції із вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування (п. 206.5 ст. 206 Податкового кодексу).

Отже, операції із вивезення товарів, які були поміщені у митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому самому стані, в якому були ввезені на митну територію України, або у вигляді продуктів їх переробки (у межах строку, визначеного Митним кодексом), звільняються від оподаткування ПДВ.

До операцій із ввезення товарів, що були поміщені у митний режим переробки на митній території України та в межах строку, визначеного Митним кодексом, не вивезені за межі митної території України, застосовується часткове звільнення від оподаткування ПДВ (пп. 206.2.3 п. 206.2 ст. 206 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 206.7.2 п. 206.7 ст. 206 цього Кодексу умовне часткове звільнення від оподаткування ПДВ застосовується до товарів у порядку, визначеному ст. 106 Митного кодексу.

Так, ст. 106 Митного кодексу передбачено, що у разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачуються 3% від суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

Загальна сума митних платежів, яка підлягає сплаті за час перебування товарів у митному режимі тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, не повинна перевищувати суму, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розраховану на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

Сума митних платежів, сплачена на підставі умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами, поверненню не підлягає.

Зазначене стосується і сплати ПДВ у разі застосування до товарів умовного часткового звільнення від оподаткування. При цьому сплаті підлягає сума ПДВ, розрахована виходячи з бази оподаткування, визначеної за правилами, встановленими п. 190.1 ст. 190 Податкового кодексу{h}Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу III Митного кодексу, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.{/h}, товарів, ввезених на митну територію України для переробки (пп. 206.2.3 п. 206.2 ст. 206 Податкового кодексу).

Сплачені суми податку включаються платником до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому було сплачено податок (пп. 206.7.1 п. 206.7 ст. 206 Податкового кодексу).

Оподаткування операцій із вивезення товарів з митної території України в митному режимі переробки за межами митної території України

Згідно з п. 206.13 ст. 206 Податкового кодексу до операцій із вивезення товарів з митної території України у митному режимі переробки за межами митної території України{h}Переробка за межами митної території — це митний режим, відповідно до якого українські товари підлягають в установленому законодавством порядку переробці за межами митної території України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту (ст. 162 Митного кодексу).{/h} застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ПДВ за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 24 Митного кодексу.

Підпунктом 206.2.3 п. 206.2 ст. 206 Податкового кодексу передбачено, що до операцій із ввезення товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території України та в межах строку, визначеного Митним кодексом, повертаються на митну територію України, застосовується часткове звільнення від оподаткування ПДВ. При цьому сплаті підлягає позитивна різниця між сумами податку, розрахованими виходячи з бази оподаткування продуктів переробки та бази оподаткування товарів, вивезених за межі митної території України для переробки, визначеними за правилами, встановленими п. 190.1 ст. 190 Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 206.2.2 п. 206.2 ст. 206 Податкового кодексу звільнення від оподаткування ПДВ застосовується до операцій із ввезення товарів, що були поміщені в митний режим переробки за межами митної території України, якщо такі товари повертаються на митну територію України в межах строку, визначеного Митним кодексом:

  • у тому самому стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України, з дотриманням умов, встановлених Митним кодексом;
  • у відремонтованому вигляді, якщо ремонт проведено в межах гарантійних зобов'язань.

Слід зазначити, що у разі втрати товарів, які перебувають під митним контролем у митних режимах, в тому числі у митних режимах переробки, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, у разі нецільового використання цих товарів або у разі невиконання в строки, встановлені Митним кодексом, заходів щодо завершення таких митних режимів особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання, на яку було надано таке звільнення або умовне звільнення, та пеню, нараховану відповідно до ст. 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання звільнення або умовного звільнення від оподаткування (п. 206.16 ст. 206 Податкового кодексу).

Таким чином, з набранням чинності Законом № 4915 порядок оподаткування операцій з давальницькою сировиною зазнав деяких змін. Зокрема, це стосується такого:

  • по-перше, в розділі V Податкового кодексу для цілей оподаткування ПДВ виключено поняття «давальницька сировина»;
  • по-друге, умовне повне звільнення від оподаткування ПДВ до операцій із ввезення товарів на митну територію України в митному режимі переробки на митній території України (ввезення давальницької сировини) застосовується за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 23 Митного кодексу, і без надання простого авальованого векселя до органу ДПС.

Відмінністю нового порядку є також те, що у разі ввезення на митну територію України готової продукції, виготовленої з товарів, які були поміщені в митний режим переробки за межами митної території України (давальницької сировини) в межах строку, визначеного Митним кодексом, оподаткуванню підлягає додана вартість, що виникла в результаті такої переробки, тобто позитивна різниця між базою оподаткування продуктів переробки та базою оподаткування товарів, вивезених за межі митної території України для переробки.

До внесення змін Законом № 4915 готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника, що ввозилася на митну територію України, підлягала оподаткуванню податком у повному обсязі.