Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Пільгова пенсія за роботу, передбачену Списком № 2

До редакції «Вісника» надійшло звернення від чоловіка 1956 року народження. З 14.11.84 р. по 12.04.99 р. він працював на роботах, передбачених Списком № 2. Чи матиме він право на пільгову пенсію та чи потрібні для цього результати атестації робочого місця?


Відповідно до п. «б» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці,за Списком № 2, і за результатами атестації робочих місць:

чоловікипісля досягнення 55 років і за наявності стажу роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

жінки — після досягнення 50 років і за наявності стажу роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням загальновстановленого пенсійного віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи — жінкам.

Згідно з Порядком № 383 при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, чинні на період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до Списків.

Повним робочим днем згідно із зазначеним Порядком вважається виконання робіт в умовах, передбачених Списками, протягом не менше 80% робочого часу, установленого для працівників цього виробництва, професії або посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних із виконанням працівником його трудових обов'язків.

Слід зазначити, що для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного п'ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21.08.92 р. відповідне право має бути підтверджено результатами атестації.

Результати атестації (як уперше проведеної, так і наступних) застосовуються під час обчислення стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, протягом 5 років після їх затвердження, за умови, що протягом цього часу на цьому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведено позачергову атестацію.

Такий самий порядок застосовується у разі припинення діяльності підприємства з визначенням правонаступника.

У разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами атестації, вперше проведеної до 21.08.97 р. (протягом 5 років після набрання чинності Порядком № 442), до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на цьому підприємстві у виробництвах, передбачених Списками, тобто періоди роботи із шкідливими умовами праці до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи протягом наступних 5 років, за умови, що протягом цього часу на цьому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце).

Якщо атестацію було вперше проведено після 21.08.97 р., у разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21.08.92 р., 5-річний період роботи на цьому підприємстві, що передує даті видання наказу про її результати, та період роботи протягом наступних 5 років, за умови, що протягом цього часу на цьому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце).

Якщо ж атестація з 21.08.92 р. не проводилася чи за результатами атестації, вперше проведеної після цієї дати, право на пенсію за віком на пільгових умовах не підтвердилося, до пільгового стажу зараховується лише період роботи із шкідливими умовами праці на цьому підприємстві до 21.08.92 р. включно, тобто до набрання чинності Порядком № 442. У такому самому порядку зараховується пільговий стаж, якщо право на пільгове пенсійне забезпечення не підтвердилося за результатами атестації, вперше проведеної до 21.08.97 р.

У разі непідтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами чергової атестації, проведеної протягом 5 років з дати проведення попередньої атестації, до пільгового стажу зараховується період роботи на цьому підприємстві до дати видання наказу про результати проведення чергової атестації, якою відповідне право не підтверджено.

Для підтвердження пільгового стажу надається довідка за формою, затвердженою постановою № 637. У разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника пільговий стаж підтверджується комісією, яка діє при головному управлінні Пенсійного фонду України в кожній області.