Новини
Тема: ПДВ

Податок на додану вартість

Як на підставі бухгалтерської довідки в розділі ІІ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних відобразити коригування податкового кредиту, сформованого при отриманні товарів/послуг, розрахунки з постачальником за які не проведено, при списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності?


Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Товари/послуги, отримані платником ПДВ та не оплачені протягом терміну позовної давності, вважаються безоплатно отриманими, оскільки відсутній факт їх придбання, як це передбачено у п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу, а тому право на податковий кредит щодо таких товарів/послуг у платника відсутнє.

Порядок ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджено наказом № 1002.

Коригування податкового кредиту, сформованого при отриманні товарів/послуг, розрахунки з постачальником за які не проведено, при списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, на підставі бухгалтерської довідки в розділі ІІ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображається таким чином:

 • у графі 1 зазначається порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі;
 • у графах 2, 3, 4 — відповідні реквізити документа (дата його виписки та порядковий номер);
 • у графі 5 — «БО»;
 • у графах 6, 7 платник податку записує своє найменування та свій індивідуальний податковий номер;
 • у графі 8 — загальна сума з ПДВ, на яку отримано товари/послуги;
 • у графах 9, 10 — обсяги отриманих товарів/послуг, за які не проведено розрахунки, та сума ПДВ, що підлягає коригуванню, зі знаком «-»;
 • у графах 13, 14 — обсяги отриманих товарів/послуг, за які не проведено розрахунки, та сума ПДВ, що підлягає коригуванню, зі знаком «+»;
 • у графах 11, 12, 15, 16 — позначка «Ø».

 

Як у розділі ІІ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображається отримана податкова накладна, в якій одночасно містяться товари/послуги, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 0%?


Згідно з п. 201.14 ст. 201 Податкового кодексу платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування.

Пунктом 6 Порядку № 1002 визначено, що у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних окремо обліковуються, зокрема, операції з придбання товарів/послуг з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються ПДВ за ставкою 20 чи 0%, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку.

У розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), ВМД, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.

Отримана податкова накладна, в якій одночасно містяться товари/послуги, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 0%, відображається в розділі ІІ Реєстру одним рядком. При цьому залежно від подальшого використання придбаних товарів/послуг їх вартість без ПДВ зазначається у графах 9, 11, 13 та 15 розділу ІІ Реєстру, а сума ПДВ — відповідно у графах 10, 12, 14 та 16 розділу ІІ Реєстру. Інші графи Реєстру заповнюються у загальному порядку.

 

Як у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних відкоригувати податкову накладну, виписану на дату складання акта виконаних робіт, якщо такий акт не підписано замовником?


Згідно зі ст. 882 Цивільного кодексу передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляються актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це зазначається в акті і він підписується другою стороною.

Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнано судом обґрунтованими.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

 • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
 • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно з п. 8.1 Порядку № 1002 облік виданих податкових накладних в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов'язань.

Записи в цьому Реєстрі з відповідним знаком (+ чи -) виконуються у разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (п. 11.8 цього Порядку).

Враховуючи викладене, платник податку на дату оформлення акта, який у разі відмови однієї із сторін від його підписання підписано іншою стороною, має виписати податкову накладу та відобразити її в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

У разі визнання судом недійсним акта, підписаного однією стороною, платник податку має можливість відкоригувати податкові зобов'язання, нараховані на підставі такої податкової накладної шляхом оформлення розрахунку коригування до неї за умови, що факт отримання розрахунку коригування буде підтверджено підписом замовника.

 

Чи має платник податків нарахувати ПДВ на операції з постачання товарів/послуг в період оскарження ним рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу в разі, якщо рішення суду прийнято на його користь?


Відповідно до п. 5.5 розділу V Положення № 1394 анулювання реєстрації за ініціативою відповідного податкового органу може бути здійснено на підставах, визначених у підпунктах «б» — «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу (підпункти «б» — «и» п. 5.1 цього розділу).

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу оформляється за формою № 6-РПДВ. Таке рішення складається у двох примірниках комісією, утвореною відповідно до розпорядження податкового органу, та підписується керівником податкового органу. У рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ обов'язково зазначається підстава для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Податкового кодексу (пп. 5.5.4 п. 5.5 розділу V Положення № 1394).

За наявності підстав податковий орган здійснює анулювання реєстрації платника ПДВ на дату:

 • подання заяви або підписання рішення про анулювання реєстрації, якщо не визначено граничний термін дії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (далі — Свідоцтво) або дата втрати особою статусу платника ПДВ, або коли є підстави для анулювання до закінчення терміну дії Свідоцтва;
 • закінчення терміну дії Свідоцтва за день до втрати особою статусу платника ПДВ, прийняття рішення чи події в інших випадках (п. 5.7 розділу V Положення № 1394).

Якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою податкового органу, платник податку зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання (пп. 5.5.5 п. 5.5 розділу V цього Положення).

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу може бути оскаржене в адміністративному порядку відповідно до ст. 56 Податкового кодексу або до суду (п. 5.6 розділу V Положення № 1394).

Право на нарахування ПДВ та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст. 183 Податкового кодексу.

Крім цього, з моменту анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку податкових накладних (п. 184.5 ст. 184 Кодексу).

Отже, платник податку незалежно від факту оскарження ним рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дати анулювання реєстрації платника ПДВ — дати затвердження акта про анулювання реєстрації. У  період з дати анулювання реєстрації платника ПДВ до дати набрання чинності судовим рішенням, яким скасовано анулювання реєстрації платника ПДВ, платник податку втрачає право на виписування податкових накладних та право на нарахування податкового кредиту й отримання бюджетного відшкодування.

  

Який порядок відображення сільськогосподарським підприємством — суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у податковому обліку операції з експорту власновироблених сільськогосподарських товарів?


Згідно з п. 209.4 ст. 209 Податкового кодексу при вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту сільськогосподарське підприємство — виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку.

Пунктом 209.14 ст. 209 Податкового кодексу передбачено, зокрема, що у разі експорту сільськогосподарської продукції застосовується ставка податку, визначена пп. «б» п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, а саме 0%.

Пунктом 5 розділу І Порядку № 1492 платники податку, які згідно зі ст. 209 Податкового кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, подають податкову декларацію з ПДВ (скорочену), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого зазначеною статтею.

Крім цього, п. 15 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу передбачено, що тимчасово до 01.01.2014 р. від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників.

Операції з вивезення в митному режимі експорту вищезазначених зернових та технічних культур звільняються від оподаткування ПДВ.

Норми п. 15 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 і товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, і такі операції оподатковуються ПДВ у порядку, встановленому Кодексом.

Враховуючи зазначене, операція з експорту сільськогосподарським підприємствомсуб'єктом спеціального режиму оподаткування власновироблених сільськогосподарських товарів відображається у рядку 2.1 податкової декларації з ПДВ (скороченої) за умови підтвердження такого вивезення (експорту) шляхом вчинення напису на оригіналах аркушів (ВМД) нової форми МД-2 з позначенням «3/8» та за умови, що такі експортні операції відповідно до п. 15 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу не підлягають звільненню від оподаткування ПДВ. При цьому податковий кредит, сформований при придбанні товарів/послуг, які брали участь у виготовленні експортованої сільськогосподарської продукції, підлягає перенесенню з рядка 12.3 податкової декларації з ПДВ (скороченої) зі знаком «-» до рядка 16.3 податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом зі знаком «+». Крім того, суми податку, перенесені до рядка 16.3 податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, можуть брати участь у бюджетному відшкодуванні у загальновстановленому порядку, визначеному ст. 200 Податкового кодексу.

 

Чи підлягає податкова накладна, виписана при постачанні товарів/послуг неплатнику ПДВ — представнику дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних у разі видачі такої податкової накладної на вимогу останнього?


Відповідно до п. 6 Порядку № 1379 податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія). При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні помітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).

Два примірники податкової накладної, виписаної у разі постачання товарів/послуг покупцю, не зареєстрованому як платник податку, залишаються в особи, що їх виписала (п. 8 Порядку № 1379).

Згідно з п. 4 Порядку № 1246 податкові накладні, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця в порядку, встановленому ДПС, не підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Тому податкова накладна, виписана при постачанні товарів/послуг неплатнику ПДВпредставнику дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних не підлягає.

При цьому відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу платник податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua