Податок на прибуток

Використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

З метою практичної реалізації положень п. 21 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу XX Податкового кодексу, згідно з якими передбачено умови використання пільг з податку на прибуток підприємств, визначених пунктами 15, 17 — 19 цього розділу Кодексу, наказом № 1685 затверджено форму Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів (за текстом — Звіт про використання вивільнених коштів).

Механізм використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням суб’єктам господарювання — платникам податку на прибуток підприємств пільг з цього податку, визначено Порядком № 299.

Відповідно до п. 2 цього Порядку вивільнені від оподаткування кошти мають цільове призначення та спрямовуються виключно на збільшення обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов’язаних з основною діяльністю такого платника податку, повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, сплату процентів за кредитами.

З метою оподаткування суми вивільнених від оподаткування коштів визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, понесених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до норм Податкового кодексу (п. 21 підрозділу 4 розділу XX цього Кодексу).

У бухгалтерському обліку використання коштів, вивільнених у результаті надання пільг з податку на прибуток, відображається в установленому порядку на окремому субрахунку рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

У разі якщо платник податку станом на 1 квітня року, що настає за періодом звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств, передбаченим пунктами 15, 17 — 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, не використав залишок вивільнених коштів, то його податкові зобов’язання із зазначеного податку за I квартал такого року підлягають збільшенню на суму залишку цих коштів.

За результатами кожного звітного (податкового) періоду платник податку на прибуток складає Звіт про використання вивільнених коштів і подає його до відповідного органу ДПС за місцем своєї реєстрації разом з декларацією з податку на прибуток підприємств.

Звертаємо увагу, що вперше платники податку на прибуток, які мають пільги з цього податку, подають Звіт про використання вивільнених коштів за підсумками діяльності за I квартал 2012 р.