Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
39
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
ДИРИГЕНТИ ЗМІН
27.01.2012, № 4

Податкова звітність: форма № 1ДФ

Згідно з нормами ст. 176 Податкового кодексу податкові агенти зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (далі — Податковий розрахунок). Такий розрахунок подається лише в разі нарахування сум доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Форму цього розрахунку (форма № 1ДФ) та Порядок її заповнення затверджено наказом № 1020.

Податковий розрахунок подається окремо за кожен квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (у 2012 р. останні дні подання — 9 лютого, 10 травня, 9 серпня та 9 листопада). Окремий Податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання Податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 2.1 наказу № 1020).

Граничні строки подання Податкового розрахунку можна збільшувати за правилами та на підставах, передбачених Податковим кодексом.

Подання податковими агентами Податкового розрахунку за період, в якому проводилися процедури його припинення, здійснюється до завершення таких процедур (державної реєстрації припинення юридичної особи, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).

Відповідно до п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн. Такі самі дії, вчинені платником податків протягом року, в якому було застосовано штраф, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

Податковий розрахунок подається до органу ДПС за місцезнаходженням податкового агента — юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу ДПС за податковою адресою фізичної особи — податкового агента.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, Податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням і надсилає копію такого розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Самозайняті особи (платники податку, які є фізичними особами — підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність) подають Податковий розрахунок до органу ДПС за місцем проживання.

Приватні нотаріуси подають Податковий розрахунок до органу ДПС за місцем розташування робочого місця (контори).

Податковий розрахунок можна подавати органу ДПС в електронній формі за добровільним рішенням податкового агента.

Коригування поданого і прийнятого Податкового розрахунку проводиться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС.

У разі необхідності проведення коригувань Податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий Податковий розрахунок.

Уточнюючий Податковий розрахунок подається за потреби проведення коригувань Податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий Податковий розрахунок можна подавати як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого Податкового розрахунку та містять інформацію лише за рядками і реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які направляються органами ДПС податковому агенту.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на вилучення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію та ввести правильну, тобто повністю заповнити два рядки, в одному з яких вилучено попередньо внесену інформацію, а в другому внесено правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 зазначається «1» — рядок на вилучення, а в другому — «0» — рядок на введення.

♦ Приклад заповнення Податкового розрахунку

ТОВ «Юліан» протягом ІV кварталу 2011 р. виплачено фізичним особам такі доходи:

 • громадянину А. (1111111111) — заробітну плату в сумі 21 000 грн., утримано податку 3036,60 грн.;
 • громадянину Б. (2222222222) — заробітну плату в сумі 57 000 грн., утримано податку 8833,32 грн.;
 • громадянину В. (3333333333) — дохід за оренду приміщення в сумі 8 000 грн., утримано податку 1200 грн.;
 • підприємцю Г. (44444444444) — кошти в сумі 11 000 грн., податок не утримувався.

Людмила Пітик,головний державний податковий ревізор-інспектор відділу оподаткування доходів фізичних осіб Сергій Наумов,заступник директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України — начальник Управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб

Перелік використаних документів

 • Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
 • Наказ № 1020 — наказ ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку»

Ще матеріали на тему:

ПДФО
 • 21.10.2016 , № 39 Продаж власної сільгосппродукції

  Як оподатковується дохід, отриманий фізичною особою від продажу власної сільгосппродукції (крім продукції тваринництва)?

 • 21.10.2016 , № 39 Вихідна допомога при звільненні

  Як оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором вихідна допомога у зв’язку зі звільненням найманого працівника?

 • 01.10.2016 , № 37 Проценти на аліменти

  Фізичною особою отримується дохід у вигляді процентів, нарахованих на поточний банківський рахунок, на який перераховуються аліменти на утримання неповнолітньої дитини, призначені на підставі рішення суду. Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором зазначений дохід, розглянемо у цьому матеріалі.

 • 23.09.2016 , № 36 Витрати на відрядження

  Чи вважатиметься додатковим благом найманого працівника, направленого у відрядження, відшкодована роботодавцем вартість квитка, якщо дата на ньому та в наказі про відрядження не збігається, розглянемо в цій статті.

 • 16.09.2016 , № 35 Спадщина на підставі рішення суду

  Жінка (резидент) від колишнього чоловіка (резидента) у 2016 р. отримала у спадщину майно. За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб та військовим збором оподатковуватиметься вартість такого майна, розглянемо в цій статті...

Усі матеріали розділу: «Консультації»