Новини

Знання платником своїх прав гарантує забезпечення законності в суспільстві

Голова ДПА у Полтавській області Сергій МіщенкоУпродовж кількох років Полтавська область є одним із лідерів у справі наповнення державної скарбниці. Регіон, в якому функціонують потужні промисловий, агропромисловий і нафтодобувний комплекси, завжди був і лишається привабливим для вітчизняних та іноземних інвесторів. Відтак нова філософія податкового супроводу платників податків, спрямована на активний розвиток представників усіх категорій бізнесу, для полтавських податківців набуває особливого значення. «Саме знання платником своїх прав гарантує забезпечення законності в суспільстві. Озброїти платників цими знаннями — першочергове завдання для нас, податківців», — переконаний голова ДПА у Полтавській області Сергій МІЩЕНКО.


— Сергію Геннадійовичу, на одному з нещодавніх засідань обласного комітету економічних реформ констатувалося, що на Полтавщині досягнуто макроекономічної стабілізації та розпочався процес активного реформування базових галузей і сфер розвитку. Які з них вважаєте найперспективнішими щодо податкових надходжень?

— Полтавщина стала чи не найпершою областю, в якій розпочали розробляти програму економічних реформ на 2010 — 2014 роки. «Успішна Полтавщина — заможна територіальна громада. Будуємо разом». І результати нових ефективних методів управління економічними процесами не забарилися.

Протягом останніх років завдяки злагодженій та чіткій організації роботи всіх ланок податкової служби регіон є одним із лідерів щодо наповнення державної скарбниці та зберігає стабільність у нарощенні обсягів справляння податків до бюджетів усіх рівнів (рисунок). Так, якщо порівнювати останні три роки, то слід зауважити, що обсяги надходжень податків до бюджетів усіх рівнів зросли в 1,6 раза і в 2010 році становили 11,9 млрд.  грн., тоді як у 2008 р. — 7,4 млрд. грн. Причому 92,2% загальних надходжень до держбюджету забезпечив промисловий комплекс області. У поточному році обсяги надходжень до держбюджету становлять 1,9 млрд. грн., що також в 1,6 раза перевищує відповідний минулорічний показник.

По суті в усіх провідних галузях промисловості відбулося зростання податкових надходжень. Найбільші обсяги додаткових коштів забезпечила харчова промисловість (+1,5 млрд. грн.), до речі, широко представлена підприємствами малого та середнього бізнесу, нафтопереробна (+370,7 млн. грн.), металургія (+104,4 млн. грн.) та машинобудування (+188,7 млн. грн.).

— Нова філософія податкового супроводу платників податків покликана стимулювати до розвитку вітчизняний бізнес. Як на Вашу думку, чи існує у багатогалузевому регіоні небезпека послаблення контрольних функцій податкової служби?

— Як на мене, кожному праву платника податків кореспондує певний обов’зок податківця. І навпаки. Саме від забезпечення рівноваги та послідовності між цими чинниками залежить дієвий діалог між податківцями та платниками податків. У своїй роботі працівники органів ДПС області неухильно дотримуються цього курсу. Про це свідчать відгуки пересічних громадян. Приміром, в останньому місяці I кварталу в ДПА у Полтавській області підсумували та проаналізували дані, отримані під час опитування полтавців щодо їх ставлення до роботи органів ДПС. З’ясувалося, що 72% респондентів оцінили діяльність полтавських податківців на «добре» та «дуже добре», а 54% опитаних не мають проблем під час виконання податкових зобов’язань. Втім нам є над чим працювати. Надання платникам податків якісних сервісних послуг і забезпечення максимальної їх поінформованості щодо нового податкового законодавства аж ніяк не означає, що податківці послаблюють пильність. Використання ризикоорієнтованої системи відбору платників для перевірок дало змогу сконцентрувати увагу на тих підприємствах, які мають ризики в оподаткуванні. Ми чітко окреслили напрями роботи, на яких слід зосередитися в рамках відпрацювання операції «Бюджет»: надання вичерпної інформації щодо відпрацювання підприємств-вигодонабувачів, «транзитерів», «податкових ям» та чинників і ознак ризикових операцій.

Ще минулого року на виконання операції «Бюджет» регіональною робочою групою визначено 88 підприємств («вигодонабувачів» з валовим доходом за 2009 рік понад 70 млн.  грн. та податковим навантаженням з податку на прибуток менше 1%), з яких 60 суб’єктів господарювання перевірено в 2010 році; перевірку 9 завершено в поточному році; 10 суб’єктів господарювання ще перевіряємо. Найпоширенішими порушеннями є неправомірне формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат за участю сумнівних суб’єктів господарювання з використанням нікчемних правочинів.

У цілому позитивним результатом операції «Бюджет» є зростання рівня добровільної сплати податків до бюджету.

— Зважаючи на розвинуту промисловість, потужний агропромисловий і нафтодобувний комплекси, Полтавська область залишається привабливим регіоном для іноземних інвесторів. Аналіз динаміки зовнішньоторговельного обороту регіону свідчить про неухильне його зростання. Які найпоширеніші види порушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності? Як, на Вашу думку, можна уникнути суперечливих моментів з платниками податків у процесі стягнення донарахованих сум у цій сфері?

— Ми працюємо над тим, щоб налагодити конструктивний діалог з платниками податків, спрямований на вирішення суперечливих питань до моменту узгодження податкового зобов’язання завдяки детальному доперевірочному аналізу та моніторингу податкової історії платника. Минулого року фахівцями податкової служби перевірено 204 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. За порушення валютного законодавства донараховано пені та штрафних санкцій на суму 7,1 млн. грн.

Покращено діяльність щодо оподаткування доходів нерезидентів та постійних представництв нерезидентів. Протягом 2010 року направлено пропозиції щодо застосування спеціальних санкцій до 14 резидентів і 19 нерезидентів. Застосовано санкції до 10 резидентів та 7 нерезидентів.

— Оскільки певна частка надходжень від деяких місцевих податків згідно з нормами Податкового кодексу нині спрямовується до держскарбниці, дехто з фінансових експертів стверджує, що дохідна база місцевих бюджетів може зменшитися. Які існують прогнози щодо наповнення місцевої скарбниці нинішнього року?

— Податкова служба області завжди приділяла особливу увагу збільшенню надходжень податкових коштів, які формують дохідну частину місцевих бюджетів. Скажімо, системна діяльність у цьому напрямі дала змогу області мобілізувати в 2010 році платежів до місцевих бюджетів на суму 2,2 млрд. грн.

Розрахункову базу за платежами до місцевого бюджету за 2010 рік областю виконано в повному обсязі (106,8%). Місцеві бюджети додатково отримали коштів на суму 139 млн. грн.

Пріоритетним напрямом діяльності органів ДПС області є проведення контрольно-перевірочної роботи щодо запобігання порушенням законодавства суб’єктами господарювання під час виплати доходів громадянам. Приміром, минулого року проведено 223 перевірки суб’єктів господарювання з питань виявлення таких порушень. За результатами перевірок донараховано податку на доходи фізичних осіб, що є одним з головних джерел податкових надходжень до місцевих бюджетів, на суму 10,3 млн. грн.

Минулого року забезпечено приріст надходжень за всіма провідними платежами до місцевих бюджетів, зокрема податку на доходи фізичних осіб — на 263,3 млн.  грн., або на 18,9%, плати за землю — на 41 млн. грн., або на 16,8%, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва — на 3,4 млн. грн., або на 6,3%.

Нинішнього року в області зберігається тенденція до нарощення обсягів надходжень. Місцеві бюджети в поточному році отримали 392,5 млн. грн. податків, що в 1,3 раза перевищує надходження за січень — лютий 2010 року. Стабілізація економіки і постійна співпраця суб’єктів господарювання та податкових служб області дають змогу прогнозувати подальше зростання платежів до бюджетів усіх рівнів.

— Одним із критеріїв ефективної діяльності податківців є результати позовної роботи. Спираючись на підсумки минулого року, яку оцінку можете дати діяльності юридичних підрозділів податкової служби Полтавщини?

— Безперечно, правове забезпечення діяльності органів ДПС безпосередньо залежить від якісної та ефективної роботи юридичних підрозділів. З 1 січня 2011 року і платники податків, і податківці реалізують свої права та обов’язки згідно з нормами Податкового кодексу України. Головним завданням для всіх учасників податкових відносин і зокрема юридичної служби є якісна правозастосовча діяльність. Традиційно — це надання консультацій, проведення семінарів, організація засідань «круглих столів» за участю платників податків, а іноді навіть і конструктивних спорів.

Як свідчить практика, зокрема й минулого року, проблемними завжди були й залишаються спори, пов’язані з донарахуванням сум податку на прибуток, ПДВ та безпосередньо відшкодуванням ПДВ.

Протягом 2010 року на розгляді в судах різних інстанцій з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, перебувало 5036 справ, стороною в яких виступають органи ДПС області, на загальну суму 1624,8 млн. грн., що на 1762 справи та 199,6 млн.  грн. більше, ніж за 2009 рік і що зумовлено зростанням кількості справ та сум позовів, ініційованих органами ДПС. На користь органів ДПС вирішено 3380 справ на суму 821,2 млн.  грн., що на 1490 справ та 380,7 млн. грн. більше, ніж за 2009 рік. На користь платників податків — 80 справ на суму 274,3 млн.  грн., що на 1 справу та 150,5 млн.  грн. більше, ніж за 2009 рік.

Прагнучи вдосконалити позовну роботу, ми регулярно організовуємо та проводимо семінари-наради з обговорення проблемних питань, що виникають під час розгляду спорів, за якими однією із сторін є органи ДПС. Приміром, Всеукраїнський семінар-нарада керівників юридичних служб державних податкових адміністрацій, що з успіхом відбувся торік у Полтаві. Задля підвищення рівня ефективності функціонування юридичних підрозділів у органах ДПС до обласного центру тоді з’їхалися судді Верховного Суду України, Харківського апеляційного адміністративного суду, представники судів області та керівники юридичних служб державних податкових адміністрацій з усієї країни. Подібні зустрічі сприяють не лише якісному покращенню діяльності юридичних підрозділів податкової служби, а й максимально допомагають усім, хто зацікавлений у вдосконаленні застосування правових норм. Адже саме знання платником своїх прав гарантує забезпечення законності в суспільстві. Озброїти платників цими знаннями для нас, податківців, — завдання першочергове.


Розмову вела  Інна ГОЛОВКО,
inna@visnuk.com.ua