Юридична практика

Отримання СПД — фізичною особою доходів, не зазначених у Свідоцтві про сплату єдиного податку

Суть справи. СПД — фізичною особою до податкового органу за місцем реєстрації подано заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування з визначеним видом здійснення діяльності — торговельно-посередницької. Перевіркою на підставі матеріалів (даних про рух коштів, первинних документів і книги обліку доходів та витрат) встановлено, що СПД — фізична особа на розрахунковий рахунок отримав дохід від іншого виду діяльності, не зазначеного у Свідоцтві про сплату єдиного податку, а саме: від відтворення друкованої продукції.

Таким чином, відповідно до пп. 9.12.2 п. 9.12 ст. 9 Закону про ПДФО СПД — фізична особа отримав інші доходи, ніж визначені у пп. 9.12.1 цього пункту, тому такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Законом для платників податку, які не є такими СПД.

Платником не подано до податкового органу декларації про доходи, отримані від іншого виду діяльності, та не визначено понесених валових витрат. Податковим органом з урахуванням валових витрат за нормами (25%), встановленими Інструкцією № 12, визначено суму чистого оподатковуваного доходу та нараховано податок з доходів фізичних осіб.

Витяг з рішення. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва запроваджується та регулюється Указом про спрощену систему.

Статтею 1 вищезазначеного Указу передбачено, що для суб’єктів малого підприємництва запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зокрема, для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебувають не більше ніж 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн.

Згідно з положенням Порядку № 599 для одержання Свідоцтва про сплату єдиного податку СПД — фізична особа подає до податкового органу за місцем державної реєстрації письмову заяву, в якій зазначає вид (види) діяльності, якою(ими) передбачає займатись, оскільки саме від виду (видів) діяльності залежить розмір єдиного податку.

Відповідно до ст. 2 Указу про спрощену систему суб’єкти малого підприємництва — фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку. У разі коли фізична особа — суб’єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких встановлено різні ставки єдиного податку, вона придбаває одне свідоцтво і сплачує єдиний податок, який не перевищує встановленої максимальної ставки.

Якщо СПД, який обрав спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, одержує протягом звітного року доходи від іншої діяльності, крім зазначених у Свідоцтві про сплату єдиного податку, то такі доходи протягом року підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах за ставками та у порядку, встановленими Законом про ПДФО.

З 1 січня 2004 р. набрав чинності Закон про ПДФО, згідно з п. 22.10 ст. 22 якого Декрет № 13-92 втратив чинність, крім розділу ІV у частині оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, що застосовується з урахуванням положень п. 9.12 ст. 9 цього Закону та діє до набрання чинності спеціальним законом з питань оподаткування фізичних осіб — СПД.

Підпунктом 9.12.1 п. 9.12 ст. 9 Закону про ПДФО визначено, що оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — СПД від продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також фізичною особою, яка сплачує ринковий збір, здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань, з урахуванням норм цього пункту.

Згідно з пп. 9.12.2 п. 9.12 ст. 9 вищезазначеного Закону якщо фізична особа — СПД або фізична особа, яка сплачує ринковий збір, отримує інші доходи, ніж визначені у пп. 9.12.1 цього пункту, то такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Законом про ПДФО для платників податку, що не є такими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 13 Декрету № 13-92 оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та натуральній формах) i документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними ГДПІ України за погодженням з Мінекономіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам та підприємництву. Відповідно до норм витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, та інших доходів (затверджених ГДПІ України), норма витрат становить 25% від суми валового доходу.

Підпунктом 4.2.8 п. 4.2 ст. 4 Закону про ПДФО визначено, що до складу загального місячного оподатковуваного доходу включається оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів і самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом.

Отже, податкове повідомлення-рішення ДПІ та рішення, прийняті за результатами розгляду скарг, залишено без змін, а скарги — без задоволення.

  • Господарський суд, вирішуючи справу на користь органу ДПС, встановлює правомірність висновків, що СПД — фізична особа, отримавши доходи від іншого виду діяльності, не зазначеного у Свідоцтві про сплату єдиного податку, повинен сплачувати податок з доходів фізичних осіб і подавати декларацію про доходи. У платника податку немає підстав не сплачувати податок з доходів фізичних осіб у разі отримання доходу від іншого виду діяльності на тій підставі, що він є платником єдиного податку та сплатив максимальну ставку єдиного податку (Постанова ВАСУ від 22.01.2009 р. за позовом СПД — фізичної особи Несена О. Б.).

Єгор ПРИТУЛА,
директор Департаменту апеляцій ДПА України

Сергій КОНОВАЛОВ,
заступник директора Департаменту

Олена ОСЕЛЕДЬКО,
головний державний податковий інспектор
відділу апеляцій з оподаткування фізичних осіб