Рентна плата

Податкова звітність: збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Платниками збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності відповідно до ст. 314 Податкового кодексу є суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів.

Об’єктом оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі, відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником і відповідним споживачем (для населення — на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу.

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

Податкові декларації зі збору подаються платниками збору до органів ДПС у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації, тобто протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Форму Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності затверджено наказом № 1017.

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації, тобто протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.