Юридична практика
Тема: РРО. Готівковий обіг

Невідповідність суми готівки на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій

Суть справи. При проведенні перевірки органом ДПС виявлено порушення суб’єктом господарювання норм чинного законодавства України, а саме: платником податків не забезпечено відповідність готівки на місці проведення розрахунків.

Платник податків — СПД вважає, що органом ДПС неправомірно встановлено порушення правил здійснення господарської діяльності та безпідставно застосовано штрафні санкції.

Рішення суду. ВАСУ, підтримуючи позицію державного податкового органу, зазначає таке. Керуючись нормами чинного законодавства, державним податковим органом проведено перевірку СПД, за результатами якої складено акт і винесено рішення про застосування штрафних санкцій.

Не погоджуючись із застосованими штрафними санкціями, СПД звернувся до суду з позовом щодо визнання дій державного податкового органу неправомірними та скасування рішень про застосування штрафних санкцій.

Рішенням суду першої та апеляційної інстанції у позові відмовлено.

Вважаючи, що при винесенні рішень судом першої та апеляційної інстанцій допущено порушення норм матеріального та процесуального права і, як наслідок, прийнято рішення, що не ґрунтується на законі, СПД звернувся з касаційною скаргою до ВАСУ скасувати рішення судів попередніх інстанцій і позов задовольнити.

За результатами перегляду скарги ВАСУ дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що на місці здійснення підприємницької діяльності у відповідального працівника СПД була відсутня книга обліку розрахункових операцій, а також виявлено суму, не зазначену у такій книзі, тобто ним не забезпечено відповідність суми готівки на місці проведення розрахунків. Судами також встановлено, що відповідальний працівник був обізнаний на момент перевірки щодо наявності ліцензії на право здійснення господарської діяльності, а також щодо місця знаходження книги обліку розрахункових операцій.

СПД, посилаючись на твердження відповідального працівника, зазначає, що кошти, виявлені працівниками органу ДПС на місці здійснення розрахунків, належали іншій особі, проте такі доводи скаржника не знайшли належного підтвердження.

Законом про РРО визначено, що суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції готівкою та/або безготівково (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, які підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, — із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок (п. 1 ст. 3).

Пунктом 5 ст. 3 Закону про РРО передбачено, що у разі незастосування РРО у випадках, визначених цим Законом, суб’єкти господарювання зобов’язані проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з дотриманням встановленого порядку їх ведення.

Згідно з п. 13 цієї статті суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані забезпечувати відповідність сум готівки на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній в денному звіті РРО, а у разі використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими на початку робочого дня.

Пунктом 3 ст. 17 цього Закону встановлено, що за порушення зазначених вимог до суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів ДПС України застосовуються фінансові санкції у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у випадку:

  • невикористання при здійсненні розрахункових операцій (у випадках, визначених цим Законом) розрахункової книжки чи книги обліку розрахункових операцій;
  • використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання;
  • використання незареєстрованих чи непрошнурованих книг обліку розрахункових операцій;
  • незберігання книг обліку розрахункових операцій чи розрахункових книжок протягом установленого строку.

Водночас згідно зі ст. 22 Закону про РРО у разі невідповідності суми готівки на місці проведення розрахунків до суми коштів, зазначеній в денному звіті РРО, а у разі використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими на початку робочого дня, до суб’єктів підприємницької діяльності застосовується фінансова санкція у п’ятикратному розмірі суми, щодо якої виявлено невідповідність.

Враховуючи вищенаведене, ВАСУ за результатами розгляду касаційної скарги СПД залишив її без задоволення, а оскаржувані судові рішення судів попередніх інстанцій — без змін, оскільки за виявлені правопорушення державний податковий орган, дотримуючись норм чинного законодавства України, правомірно застосував штрафні санкції щодо суб’єкта господарювання.

Органи ДПС (у тому числі й органи ДПС обласного рівня) є уповноваженими державою органами для здійснення функцій контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів і державних цільових фондів податків і зборів, порядку проведення розрахунків зі споживачами.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА
України — начальник відділу представництва інтересів органів
ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики