Юридична практика

Права органу ДПС обласного рівня проводити перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними законодавства у сфері готівкового та безготівкового обігу

Суть справи. Платник податків — ПП «Д» вважає, що відповідно до статей 1, 9, 10 Закону про ДПС обласний апарат органу ДПС не мав повноважень на проведення перевірки ПП «Д», оскільки це підприємство перебуває на обліку в органі ДПС районного рівня. Крім того, перед проведенням перевірки орган ДПС не повідомив підприємство про її проведення у встановленому законом порядку.

Податковий орган вважає, що мав законні підстави для проведення планової перевірки ПП «Д», виявлені порушення є достовірними, а застосовані штрафні санкції — правомірними.

Рішення суду. ВАСУ, підтримуючи позицію державного податкового органу, зазначає таке. Керуючись нормами чинного законодавства, державним податковим органом проведено перевірку ПП «Д» щодо дотримання останнім вимог чинного законодавства України у сфері готівкового та безготівкового обігу. При проведенні перевірки встановлено порушення ПП «Д» вимог Закону про РРО та Закону № 481.

За результатами проведеної перевірки державним податковим органом складено акт і застосовано до суб’єкта господарювання штрафні санкції.

Не погоджуючись із застосованими штрафними санкціями, ПП «Д» звернулося до суду з позовом про визнання дій державного податкового органу неправомірними та скасування рішень про застосування штрафних санкцій.

Рішенням суду першої та апеляційної інстанцій у позові відмовлено.

Вважаючи, що при винесенні рішень судом першої та апеляційної інстанцій допущено порушення норм матеріального та процесуального права і, як наслідок, прийнято рішення, що не ґрунтується на законі, ПП «Д» звернулося з касаційною скаргою до ВАСУ, щоб скасувати рішення судів попередніх інстанцій та позов задовольнити.

За результатами перегляду скарги ВАСУ дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно зі ст. 15 Закону про РРО контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснюють органи ДПС України шляхом проведення планових або позапланових перевірок відповідно до законодавства України.

Статтею 16 Закону про РРО передбачено, що контролюючі органи мають право відповідно до законодавства здійснювати планові або позапланові перевірки осіб, які підпадають під дію цього Закону. Планові або позапланові перевірки осіб, які використовують РРО, розрахункові книжки або книги обліку розрахункових операцій, здійснюються у порядку, передбаченому законодавством України.

Відповідно до ст. 11 Закону про ДПС органи ДПС в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право здійснювати контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги).

У цьому Законі наведено визначення позапланової перевірки як перевірки, яку не передбачено у планах роботи органу ДПС та яка проводиться за наявності певних обставин, визначених Законом.

Перевірку, проведену органом ДПС обласного рівня, було передбачено в його плані роботи, а тому вона є плановою перевіркою з питань дотримання ПП «Д» порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог Закону про РРО.

Доводи ПП «Д» щодо обґрунтування позовних вимог, які полягали у тому, що його письмово не повідомили про проведення планової перевірки за 10 днів до її початку, обґрунтовано не прийнято до уваги судами попередніх інстанцій, оскільки таке повідомлення надсилається у разі проведення планової документальної перевірки платника податків щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ним податків і зборів (обов’язкових платежів), що не стосується предмета спірної перевірки.

Перевірки господарських одиниць ПП «Д» проводилися щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу відповідно до плану здійснення перевірок щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу суб’єктами підприємницької діяльності, затвердженого керівником органу ДПС обласного рівня.

Згідно зі ст. 2 Закону про ДПС завданням органів ДПС є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Статтею 9 цього Закону передбачено, що державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції у містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) виконують функції, передбачені ст. 8, крім функцій, зазначених у пунктах 2, 3, 8, 11, 12, 13, 16, а також п. 15 цієї статті у частині забезпечення виготовлення марок акцизного збору.

У разі коли зазначені у частині першій цієї статті органи ДПС безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків та інших платежів, вони виконують щодо цих платників ті самі функції, що й державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції.

Проаналізувавши зазначені норми Закону про ДПС, суди дійшли обґрунтованого висновку, що органи ДПС (у тому числі й органи ДПС обласного рівня) є уповноваженими державою органами для здійснення функцій контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, порядку проведення розрахунків із споживачами.

У ході розгляду справи органом ДПС обласного рівня було надано до суду накази щодо переведення з податкових інспекцій у районах податкових ревізорів-інспекторів на роботу до органу ДПС обласного рівня, де створено підрозділ, який проводить перевірки щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу.

Вищенаведене дає підстави колегії суддів погодитися з висновком судів, що орган ДПС обласного рівня є повноважним суб’єктом владних повноважень щодо проведення оспорюваних перевірок ПП «Д».

Стосовно встановлених у ході проведення перевірок порушень вимог Закону про РРО та Закону № 481 ПП «Д» не було надано пояснень щодо їх суті, оскільки останнє вважає, що це не має значення для вирішення спору з огляду на незаконність проведення перевірок.

Судами встановлено, що акти перевірок, якими зафіксовано порушення ПП «Д» вимог Закону про РРО (незабезпечення роздрукування та зберігання трьох фіскальних звітів, невідповідність суми готівки на місці проведення розрахунків сумі, зазначеній у денному звіті РРО), а також вимог Закону № 481 (здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановленими виробником), підписані працівниками ПП «Д», присутніми під час проведення перевірок, без зауважень. Також під час проведення перевірки магазину його продавцем було надано письмові пояснення, в яких підтверджено виявлені факти порушень, складено опис готівки, згідно з яким на місці проведення розрахунків знаходилася готівка у сумі, яка не відповідала сумі, зазначеній у денному звіті РРО.

Враховуючи вищенаведене, Вищий адміністративний суд України за результатами розгляду касаційної скарги ПП «Д» залишив її без задоволення, а оскаржувані судові рішення судів попередніх інстанцій — без змін.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА
України — начальник відділу представництва інтересів органів
ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики