Рентна плата

Податкова звітність: збір за користування радіочастотним ресурсом України

Порядок справляння збору за користування радіочастотним ресурсом України визначається розділом ХV Податкового кодексу.

Платниками збору за користування радіочастотним ресурсом України на підставі ст. 318 вищезазначеного Кодексу є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються ним у межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

  • ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
  • ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
  • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
  • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Не є платниками збору радіоаматори та спеціальні користувачі, перелік яких визначено ст. 5 Закону про радіочастотний ресурс, а саме: підрозділи та організації Міноборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації України (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов’язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних обов’язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок Держбюджету України, а також центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в частині застосування радіоелектронних засобів об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та забезпечення польотів і в частині застосування радіоелектронних засобів Державною спеціальною службою транспорту.

Об’єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів і тих, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

Ставки збору за користування радіочастотним ресурсом України диференційовано залежно від виду радіозв’язку та діапазону радіочастот і визначено за 1 мГц смуги радіочастот на місяць у гривнях.

Перелік користувачів радіочастотного ресурсу — платників збору та/або зміни до нього подаються до центрального органу державної податкової служби центральним органом з регулювання у сфері телекомунікації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно.

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот за кожним регіоном окремо.

Розрахунок збору складається за формою, затвердженою наказом № 1018, та подається платниками збору до органів державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (п. 321.5 ст. 321 Податкового кодексу), тобто протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду за місцем податкової реєстрації (п. 322.1 ст. 322 Податкового кодексу), а саме протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації (п. 57.1 ст. 57 цього Кодексу).

Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії. Інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні.

Платники збору повинні подати до органів державної податкової служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної податкової служби надають інформацію про таких платників до центрального органу з регулювання у сфері телекомунікації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

Інформацію про платників збору, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм і протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному обсязі, органи державної податкової служби надають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів відповідно до законодавства.

Згідно зі ст. 58 Закону про радіочастотний ресурс у разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.