Інші податки
Тема: Єдиний податок, Приватні підприємці

Надання бухгалтерських послуг, торгівля на ринку, продаж власної продукції, визначення податкових зобов’язань, облік та звітність

Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності передбачено главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу. Причому для фізичних осіб встановлено чотири групи платників: перша, друга, третя та п'ята.

Особа, яка перебуває на спрощеній системі, сплачує єдиний податок.

Ставки єдиного податку визначено в такому розмірі:

 • для першої групи — у межах від 1 до 10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • для другої групи — у межах від 2 до 20% розміру мінімальної заробітної плати;
 • для третьої групи у разі сплати ПДВ — 3% доходу;
 • для третьої групи у разі включення ПДВ до складу єдиного податку — 5% доходу;
 • для п'ятої групи у разі сплати ПДВ — 7% доходу;
 • для п'ятої групи у разі включення ПДВ до складу єдиного податку — 10% доходу.

Фізичні особи, які сплачують єдиний податок, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів (п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу):

 • податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), отриманих у результаті господарської діяльності фізичної особи та оподаткованих згідно з главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу;
 • ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами, які обрали ставку єдиного податку 3% (див. третю групу) або 7% (див. п'яту групу);
 • земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;
 • збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 • збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Застосування спрощеної системи оподаткування загалом зрозуміле, але виникають окремі питання на практиці, про що свідчать листи наших читачів. У цій статті розглянемо ці питання і відповіді на них.

Розділ I. Фізична особа — підприємець надає бухгалтерські послуги

Чи може перебувати така фізична особа — підприємець на спрощеній системі оподаткування?


Згідно з пп. 291.5.2 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку фізичні особипідприємці, які здійснюють діяльність у сфері аудиту.

Аудит — це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність у всіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів (ст. 3 Закону про аудит).

Відповідно до цієї статті аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги, пов'язані з їх професійною діяльністю, зокрема, з ведення та відновлення бухгалтерського обліку,  у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання. Аудитори (аудиторські фірми) можуть проводити перевірку іпотечного покриття відповідно до Закону про іпотечні облігації.

Види послуг, які можуть надавати аудитори, наведено в Переліку № 244/14.

У п. 1 цього Переліку визначено різноманітні послуги у сфері аудиту (насамперед послуги з перевірки бухгалтерського обліку тощо).

Надавати аудиторські послуги (послуги у сфері аудиту) може лише особа, яка має відповідний сертифікат (статті 4, 10 і 11 Закону про аудит).

У підпунктах 2.1 — 2.7 п. 2 Переліку № 244/14 наведено інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю, визначені Законом про аудит, до яких включено (в тому числі) такі бухгалтерські послуги:

 • з ведення бухгалтерського обліку;
 • зі складання фінансових звітів;
 • з відновлення бухгалтерського обліку;
 • консультації щодо питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • консультації щодо питань системи внутрішнього контролю;
 • консультації щодо питань оподаткування;
 • зі складання податкових декларацій та звітів.

Тобто в підпунктах 2.1 — 2.7 п. 2 цього Переліку наведено суто бухгалтерські види діяльності, з яких основний — ведення обліку і складання фінансової і податкової звітності. Аналогічним чином визначається поняття бухгалтерського обліку в ст. 1 Закону про бухоблік: бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерські види діяльності є для аудиторів допоміжними, неосновними. Для провадження таких видів діяльності сертифікат аудитора не потрібен.

Як у КВЕД-2005, так і у КВЕД-2010 діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту класифікується за одним кодом — 74.12.0 згідно з КВЕД-2005 і 69.20 згідно з КВЕД-2010 як один вид діяльності (КВЕД-2010 набрав чинності з 01.01.2012 р., а КВЕД-2005 втратить чинність з 31.12.2012 р., тобто протягом 2012 р. одночасно діють обидва КВЕД (роз'яснення Держреєстраційної служби України)).

Таким чином, на спрощеній системі не може перебувати саме фізична особа — підприємець, яка здійснює аудиторську діяльність і має відповідний сертифікат або ж у порушення Закону про аудит здійснює таку діяльність без сертифіката. Фізична особапідприємець, яка надає виключно бухгалтерські послуги, може бути платником єдиного податку. Аналогічний висновок наведено в п. 4 листа № 432/6/15-2216є.

Як зазначалося вище, для діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту застосовується один код КВЕД. У заяві на застосування спрощеної системи оподаткування у графі «назва діяльності згідно з КВЕД» доцільно зазначити: «крім діяльності у сфері аудиту».

 

Які конкретно види діяльності належать до бухгалтерських послуг?


Виключного переліку таких послуг немає. Орієнтуватися потрібно на перелік, наведений у підпунктах 2.1 — 2.7 п. 2 Переліку № 244/14, і на визначення поняття бухгалтерського обліку у ст. 1 Закону про бухоблік.

 

Яку групу платників єдиного податку може обрати фізична особа — підприємець, яка надає бухгалтерські послуги?


Розглянемо наведені в п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу принципові обмеження для кожної групи.

Перша група — фізична особа — підприємець здійснює роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або господарську діяльність з надання побутових послуг населенню. Ці види діяльності не відповідають класифікації бухгалтерських послуг.

Друга група — фізична особа — підприємець надає послуги, у тому числі побутові, платникам єдиного податку та/або населенню, здійснює виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.

Якщо підприємець надаватиме бухгалтерські послуги виключно юридичним особам — платникам єдиного податку, він може перебувати на другій групі платників за умови, що не використовує працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1 000 000 грн.

Третя група — для фізичних осіб обмежень за видами діяльності немає. Кількість найманих осіб — не більше ніж 20 і обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 3 000 000 грн.

П'ята група — для фізичних осіб без обмежень за видами діяльності. Кількість найманих осіб — не більше ніж 20 і обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 20 000 000 грн.

Якщо підприємець дотримується цих критеріїв, він може перебувати на третій групі. Причому за власним вибором бути чи не бути платником ПДВ.

Отже, підприємцю, який надає бухгалтерські послуги, найбільше підходить третя група, причому без сплати ПДВ (ставка 5%). Особливості обліку діяльності роз'яснимо на прикладі третьої групи неплатника ПДВ.

 

Яким чином потрібно вести податковий облік?


Облік ведуть у книгах обліку, форми і порядок заповнення яких затверджено наказом № 1637.

Причому платники третьої та п'ятої груп, які є платниками ПДВ, застосовують книгу обліку доходів і витрат, у якій обліковуються як доходи (розділ І), так і витрати (розділ ІІ).

Інші платники, в тому числі третьої групи, які не є платниками ПДВ, застосовують книгу обліку доходів, у якій обліковують лише доходи. Таблиця обліку доходів у цій книзі така сама, як і в розділі І «Облік доходів» книги обліку доходів і витрат.

Про особливості ведення книги наше видання вже писало (Золотухін О. Особливості порядку ведення нових форм книг обліку для підприємців — платників єдиного податку // Вісн. податкової служби України. — 2012. — № 11. — С. 26), тому детально зупинятися на цьому питанні не будемо, а зосередимося лише на декількох принципових моментах.

Записи до книги обліку здійснюють за підсумками робочого дня, протягом якого отримувався дохід. Якщо дохід протягом якогось дня не було отримано, записи за цей день до книги обліку не вносяться.

Дохід у книзі записується загальною сумою за день. Наприклад, якщо надійшла виручка від декількох замовників, робимо один запис на всю суму виручки.

Окрім того, у книзі підбиваються підсумки діяльності за місяць, квартал і рік.

Сума доходу визначається касовим методом. Тобто за датою надходження виручки (на банківський рахунок підприємця чи готівкою з каси замовника) від наданих бухгалтерських послуг, а не за датою надання послуг, що підтверджується відповідним актом.

Наприклад, якщо послуги надано у червні й відповідний акт датується червнем, але кошти за ці послуги ще не надійшли, дохід поки ще не визнається, його суму не записують до книги обліку і до декларації (про декларацію йтиметься далі). Якщо послуги оплатять у липні, дохід слід відображати також у липні.

Дохід від надання бухгалтерських послуг зазначається у гр. 2 книги обліку, у гр. 1дата отримання цього доходу. Якщо підприємець поверне замовнику отриману оплату повністю чи частково, він занесе суму повернення до гр. 3. Скоригована сума доходу (дохід у гр. 2 мінус повернення з гр. 3) зазначається у гр. 4.

Сума доходу від діяльності, яка оподатковується єдиним податком, разом із сумою безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (гр. 5) і сумою заборгованості, за якою минув строк позовної давності (гр. 6), якщо такі операції мали місце, відображається у гр. 7.

Для доходу, який оподатковується за ставкою 15%, встановлено графи 8 та 9.

Приклад 1

Підприємець, який перебуває на третій групі платників єдиного податку та є неплатником ПДВ, 13.07.2012 р. отримав на свій банківський рахунок оплату за надані бухгалтерські послуги від одного замовника на суму 3000 грн., від іншогона суму 2000 грн. Усього за цей деньна суму 5000 грн. (3000 + 2000).

Наведемо нижче фрагмент заповнення книги обліку доходів за цими даними.

Фрагмент заповнення книги обліку доходів

Дата

Дохід від провадження діяльності*

Дохід, що оподатковується за ставкою 15%**

Вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг),
грн.

Сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності,
грн.

Всього,
грн.

(гр. 4 +
+ гр. 5 +
+ гр. 6)

Вид
доходу

Сума,
грн.

Сума,
грн.

Сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передплати, грн.

Скоригована сума доходу,
грн.
(гр. 2
гр. 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13.07.2012

5000

5000

5000

____________
* Відповідно до п. 293.2 та пп. 2 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу (крім доходу, що оподатковується за ставкою 15%).
** Відповідно до підпунктів 2
4 п. 293.4 ст. 293 цього Кодексу.

Підприємці, які перебувають на спрощеній системі, складають декларацію, форму якої затверджено наказом № 1688.

Декларація подається платниками другої і третьої або п'ятої груп щокварталу — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49, п. 296.3 ст. 296 Податкового кодексу). Декларація заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

Окрім розділу І «Загальні відомості» декларації платники третьої групи заповнюють розділи ІV та V декларації.

Наведемо фрагмент заповнення декларації (розділів ІV та V) за даними прикладу 1. Вважатимемо, що інших господарських операцій за звітний період починаючи з початку року підприємець не здійснював.

Фрагмент заповнення податкової декларації платника третьої групи єдиного податку — фізичної особи — підприємця див. нижче.

Визначена за даними декларації сума єдиного податку (250 грн.) сплачується платниками третьої групи протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ст. 295 Податкового кодексу).

ІV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн.)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відсотки

11

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відсотків

12

5000

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1
розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

13

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

14

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

15

____________
* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

V. Визначення податкових зобов'язань по єдиному податку*

Назва показника

Код рядка

Сума (грн.)

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період
(сума значень рядків (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15))

16

5000

Сума податку за ставкою 15% ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15) х 15%)

17

Сума податку за ставкою 3% (рядок 11 х 3%)

18

Сума податку за ставкою 5% (рядок 12 х 5%)

19

250

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 17 + рядок 18 + рядок 19)

20

250

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 20 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

21

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20 — рядок 21)

22

____________
* Не заповнюється платником податку, що подає декларацію «Довідково».

Розділ II. Фізична особа — підприємець здійснює торгівлю на ринку

Яку групу єдиного податку може застосовувати така фізична особа?


Для зазначеного виду діяльності встановлено код за КВЕД-2005 — 52.62.0 «Роздрібна торгівля з лотків та на ринках». Включає роздрібну торгівлю будь-якими видами товарів.

За КВЕД-2010 встановлено різні коди для різних груп товарів:

 • 47.81 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами»;
 • 47.82 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям»;
 • 47.89 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами».

Підприємці, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках, можуть застосовувати першу групу єдиного податку (п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу). Щоправда, для цього вони повинні здійснювати діяльність самостійно, без використання праці найманих осіб і обсяг їхнього річного доходу не повинен перевищувати 150 000 грн.

Разом з роздрібним продажем підприємці першої групи єдиного податку можуть надавати побутові послуги населенню. Перелік таких послуг наведено в п. 291.7 ст. 291 Податкового кодексу.

 

Чи потрібно окрім доходів обліковувати також і витрати?


Підприємці першої групи ведуть тільки облік доходів у книзі обліку доходів (за формою, затвердженою наказом № 1637). Облік витрат з метою оподаткування вести не потрібно.

Про особливості обліку доходів у книзі зазначено у розділі I цієї статті.

Вся отримана щоденна виручка записується однією сумою в одному рядку книги, а не за кожним фактом купівлі-продажу. Тобто якщо протягом дня підприємець продав товари двадцятьом покупцям, у книзі потрібно зробити один запис на всю суму продажу, а не двадцять записів.

 

Які особливості звітування підприємця першої групи єдиного податку?


Підприємці першої групи подають декларацію, форму якої затверджено наказом № 1688, у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду,протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49, п. 296.2 ст. 296 Податкового кодексу).

Окрім розділу І «Загальні відомості» декларації платники першої групи заповнюють розділи ІІ та V декларації.

Сплата єдиного податку

Згідно з п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу підприємці першої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (п. 295.2 ст. 295 Податкового кодексу).

Причому відповідно до норм п. 295.5 ст. 295 Кодексу платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Тобто якщо платник єдиного податку першої групи йде у відпустку, він може не сплачувати єдиний податок за час відпустки, але не більше ніж за один календарний місяць на рік, за умови подання відповідної заяви до органу ДПС.

Окремого терміну подання до органу ДПС заяви щодо періоду щорічної відпустки та форми даної заяви нормами Податкового кодексу не передбачено, тому заява подається до органу ДПС у довільній формі. З метою уникнення порушення терміну сплати авансових платежів рекомендуємо подавати до органу ДПС заяву щодо періоду щорічної відпустки до її початку.

Аналогічний порядок несплати авансових внесків діє щодо періоду хвороби, яка триває 30 і більше днів, відповідну заяву з листком непрацездатності, який слід додати, доцільно подати одразу після закінчення лікарняного.

Якщо підприємець протягом року один календарний місяць перебував у відпустці і один календарний місяць хворів, він не сплачує єдиний податок за два місяці. Якщо протягом року він хворів три календарних місяці поспіль, єдиний податок не сплачується за три місяці і т. д.

Ставки єдиного податку для першої групи платників встановлюються сільськими, селищними та міськими радами (п. 293.2 ст. 293 Податкового кодексу). Встановлюються різні ставки для різних видів господарської діяльності. Ставка визначається у межах від 1 до 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Приклад 2

Фізична особапідприємець здійснює роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринку. Річний обсяг доходу від цієї діяльності за 2012 р. становив 140 000 грн. Інших доходів підприємець не мав.

Встановлена місцевою радою ставка податку для даного виду діяльності5%. Мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2012 р.1094 грн.

Протягом липня 2012 р. підприємець перебував у відпустці, про що до початку відпустки подано заяву до органу ДПС.

Місячна сума єдиного податку становить 54,70 грн. (1094 х 5%). Цю суму підприємець повинен сплачувати щомісяця не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця, окрім липняв цьому місяці підприємець перебував у відпустці.

Наведемо фрагменти заповнення річної декларації (розділів ІІ та V).

Фрагмент заповнення податкової декларації платника першої групи єдиного податку — фізичної особи — підприємця див. нижче.

ІІ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи

Щомісячні авансові внески, грн.

№  з/п

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

1-й місяць кварталу

54,70

54,70

54,70

2-й місяць кварталу

54,70

54,70

54,70

54,70

3-й місяць кварталу

54,70

54,70

54,70

54,70

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн.)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

01

140 000

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1
розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

02

Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді

03

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

04

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

05

____________
* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

V. Визначення податкових зобов'язань по єдиному податку*

Назва показника

Код рядка

Сума (грн.)

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період
(сума значень рядків (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15))

16

140 000

Сума податку за ставкою 15% ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15) х 15%)

17

Сума податку за ставкою 3% (рядок 11 х 3%)

18

Сума податку за ставкою 5% (рядок 12 х 5%)

19

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 17 + рядок 18 + рядок 19)

20

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 20 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

21

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20 — рядок 21)

22

____________
* Не заповнюється платником податку, що подає декларацію «Довідково».

Суттєво

У розділі ІІ підприємець повинен зазначати суму належних до сплати авансових внесків незалежно від того, сплатив він їх фактично чи ні.

Якщо підприємець, який здійснює торгівлю на ринку, не відповідає критеріям першої групи (наприклад, він має найманих працівників чи обсяг його річного доходу перевищує 150 000 грн.), йому слід обрати іншу групу платників, наприклад, другу, третю чи п'яту.

Розділ III. Фізична особа — підприємець здійснює діяльність з випічки кондитерських виробів і їх продаж

На якій групі єдиного податку така фізична особа може перебувати?


Діяльність з випічки кондитерських виробів може належати до простого виробництва. Наприклад, якщо здійснюється оптова поставка виготовлених виробів.

За КВЕД-2005 така діяльність класифікується за кодом 15.81.0 «Виробництво хліба та хлібобулочних виробів». Цей підклас включає в себе в тому числі виробництво борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання: свіжих пирогів, тістечок, тортів тощо.

За КВЕД-2010 така діяльність класифікується за кодом 10.71 «Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання».

Діяльність з випічки кондитерських виробів і їх продаж можуть також належати до діяльності у сфері ресторанного господарства у разі, якщо і виробництво, і продаж виробів здійснюються в одному приміщенні (магазині кондитерських виробів, кафе тощо). Причому продаж здійснюється кінцевим споживачам. Слід зазначити, що діяльність у сфері ресторанного господарства регламентується у тому числі Правилами № 219.

За КВЕД-2005 така діяльність може належати до одного із підкласів групи 55.3 «Діяльність ресторанів», 55.4 «Діяльність барів» чи 55.5 «Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі».

За КВЕД-2010 — до одного з класів розділу 56 «Діяльність із забезпечення стравами та напоями».

Підприємець, який здійснює в тому числі виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, може перебувати на другій групі платників єдиного податку, але за умови, що, по-перше, він не використовує працю найманих осіб або кількість осіб, які перебуває з ним у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб. По-друге, обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1 000 000 грн.

 

Які особливості обліку і звітування на другій групі?


Особливості обліку і звітування підприємця другої групи єдиного податку майже такі самі, як і першої групи. Проте слід зазначити деякі відмінності:

 • ставка єдиного податку встановлюється відповідними радами в межах від 2 до 20% розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом на 1 січня податкового (звітного) року;
 • податковим (звітним) періодом є календарний квартал. Отже, декларацію платники єдиного податку другої групи подають за наслідками кожного календарного кварталу — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу/року (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49, п. 296.3 ст. 296 Податкового кодексу). Декларація складається наростаючим підсумком з початку року. У декларації окрім розділу І платники другої групи заповнюють розділи ІІІ та V.

Якщо діяльність підприємця не відповідатиме критеріям другої групи, слід застосовувати третю чи п'яту групу, або ж взагалі перейти на звичайну систему оподаткування.

 

Фізична особа — підприємець здійснює діяльність у сфері ресторанного господарства (кафетерій). На якій групі єдиного податку може перебувати підприємець? Які особливості обліку і звітування?


Підприємець може перебувати на другій групі, якщо відповідає всім критеріям, передбаченим для цієї групи. Про особливості діяльності підприємця, який перебуває на другій групі, йшлося вище.

Звертаємо увагу на зміни, внесені Законом № 5083

Законом № 5083 внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема щодо оподаткування фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку.

Закон набрав чинності з 12.08.2012 р.

Оскільки дані зміни будуть цікавими читачам цієї статті, коротко розглянемо основну їх суть.

Для фізичних осібпідприємцівплатників єдиного податку запроваджено ще одну групу платниківп'яту. Вона аналогічна третій групі, тобто для п'ятої групи також передбачено два варіанти — зі сплатою ПДВ і без його сплати. Платники п'ятої групи також ведуть облік у книгах обліку, форми і порядок заповнення яких затверджено наказом № 1637. Подають декларацію щокварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, і сплачують визначений у декларації податок протягом 10 календарних днів після граничного строку її подання.

Отже, п'ята група майже в усіх аспектах аналогічна третій групі. Тільки на відміну від третьої групи, для п'ятої річний обсяг доходу не повинен перевищувати 20 000 000 грн. (для третьої, нагадаємо, — 3 000 000 грн.).

Ставки єдиного податку для п'ятої групи:

 • у разі сплати ПДВ — 7% доходу;
 • у разі включення ПДВ до складу єдиного податку — 10% доходу.