Інші податки

Податкова звітність: збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Платниками збору за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі — юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи — підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка чи лісового квитка) або згідно з умовами договору довгострокового тимчасового користування лісами (п. 329.1 ст. 329 Податкового кодексу).

Базовий податковий (звітний) період для збору за спеціальне використання лісових ресурсів дорівнює календарному кварталу.

Податкові декларації збору подаються платниками збору до органів державної податкової служби у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Форму розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів затверджено наказом № 1019.

Відповідно до п. 334.2 ст. 334 Податкового кодексу лісокористувачі щокварталу складають розрахунок збору наростаючим підсумком з початку року, в якому окремим рядком зазначається сума збору, сплачена до отримання лісорубних та лісових квитків у каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають, та подають його до органу державної податкової служби за місцезнаходженням лісової ділянки у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за винятком:

лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків збір вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:

а) фізичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;

б) лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума збору в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується збір;

лісокористувачів з іншої області, які сплачують збір повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.