Інші податки
Тема: Єдиний податок, Приватні підприємці

Нові правила для «спрощенців»: коло підприємців розширено

Підтримка малого та середнього бізнесу є одим із пріоритетних напрямів державної політики в Україні. Удосконалення існуючої спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності важливо як для платників податків, так і для податкових органів.

Законом № 5083 розширено коло фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку за рахунок введення п'ятої групи, а також надано право платникам єдиного податку третьої групи у разі перевищення обсягу доходу 3 млн. грн. залишитися платниками єдиного податку за умови переходу до п'ятої групи.

Вищезазначений Закон надає можливість фізичним особампідприємцям, які бажають здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування, обирати п'яту групу платника єдиного податку за умови, якщо вони відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн.

Внесеними змінами п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу доповнено новим пп. 293.3.2, відповідно до положень якого відсоткова ставка єдиного податку для п'ятої групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі 7% доходуу разі сплати ПДВ та у розмірі 10% доходуу разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Слід зазначити, що для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному пп. 2 пп. 293.3.1 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу, — 5% доходу або пп. 2 пп. 293.3.2 цього пункту — 10% доходу.

Крім того, до сум перевищення обсягу доходу платниками єдиного податку, які обрали п'яту групу, ставка єдиного податку становить 15%.

Так, платники єдиного податку п'ятої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, до суми перевищення застосовується ставка єдиного податку у розмірі 15%, і такі платники зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом.

Змінами також передбачено, що податковим (звітним) періодом для фізичних осібпідприємців, які обирають п'яту групу платників єдиного податку, є календарний квартал. При цьому для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або п'ятої груп, перший податковий (звітний) період розпочинається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Платники єдиного податку п'ятої групи подають податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду відповідно до пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя), та сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Зверніть увагу

Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для п'ятої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Слід зазначити, що платники єдиного податку, які обрали п'яту групу та не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів відповідно до пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу. Платники єдиного податку, які обрали п'яту групу та є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів та витрат за формою та в порядку, встановленими наказом № 1637.

Крім того, платнику п'ятої групи надано право у разі дотримання вимог для обраної групи самостійно змінити ставку єдиного податку, встановлену для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому якщо він зареєстрований платником ПДВ, свідоцтво платника ПДВ анулюється у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Змінами визначено, що платники єдиного податку, які обрали п'яту групу, у разі перевищення протягом календарного року встановленого для цієї групи обсягу доходу зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення.

Фізичним особампідприємцямплатникам єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, надано право у наступному податковому (звітному) кварталі за поданою ними заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку п'ятої групи, або відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування.

При цьому такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%, а також подати заяву не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.