ПДВ
Тема: ПДВ, Перевірки та відповідальність

Пільгове оподаткування податком на додану вартість

Податкова пільга щодо ПДВ та право платника відмовитися від неї

ПДВ є внутрішнім непрямим податком на споживання та справляється з операцій з постачання товарів/послуг, які споживаються на митній території України.

Термін «податкова пільга» і підстави для надання пільг установлено пунктами 30.1 та 30.2 ст. 30 Податкового кодексу, відповідно до яких податкова пільга — це передбачене податковим і митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку і збору, сплата ним податку і збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 цієї статті. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Відповідно до п. 30.4 ст. 30 Податкового кодексу платник податків має право відмовитись від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Слід застерегти, що відмовитись від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів платник податків має право лише тоді, коли звільнення надається безпосередньо платнику податків, а не окремим операціям з постачання тих чи інших товарів або надання тих чи інших послуг. Отже, в частині ПДВ платники податку не мають права ні відмовитися, ні зупинити використання пільги на один чи декілька звітних періодів, оскільки вона не надається безпосередньо платникам, а стосується окремо перелічених у відповідних статтях Податкового кодексу операцій.

Зверніть увагу!

Пунктом 123.2 ст. 123 Податкового кодексу передбачено, що використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, не сплачених до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям надання пільги згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених п. 123.1 цієї статті, тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

Форма та порядок подання Звіту про суми податкових пільг

Відповідно до п. 30.6 ст. 30 Податкового кодексу прийнято постанову № 1233, п. 2 якої зобов'язано ДПС України забезпечити облік сум податків і зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, що здійснюються на митній території України.

Примітка

Пільги щодо ПДВ, якими користуються платники при здійсненні імпортних операцій, обліковуються митними органами.

Затверджений зазначеною постановою Порядок № 1233 є обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання, які відповідно до Податкового кодексу не сплачують податки та збори до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг.

Результати обліку суб'єкти господарювання відображають у Звіті про суми податкових пільг (далі — Звіт), форму якого також затверджено постановою № 1233.

Слід зазначити, що Звіт подається за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем реєстрації платника протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. Він заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях без десяткових знаків з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Суб'єкти подання Звіту про суми податкових пільг

Згідно з п. 8 Порядку № 1233 пільги щодо ПДВ визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об'єктами обкладання ПДВ і відповідно до Податкового кодексу чи міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовано спеціальні режими оподаткування в галузі сільського господарства.

Отже, у звітах, які подаються платниками податків, будуть наявні лише ті коди пільг щодо ПДВ, операції за якими є об'єктом оподаткування ПДВ.

Якщо платники ПДВ за результатами діяльності заповнювали в декларації з ПДВ, за якою проводяться розрахунки з бюджетом, рядки 2, 5 розділу І «Податкові зобов'язання» або подавали податкові декларації з ПДВ (скорочену чи спеціальну або переробного підприємства), то такі платники в обов'язковому порядку мають відобразити пільгові операції у Звіті в розрізі кодів пільг.

Слід звернути увагу, що у разі якщо в податковій декларації з ПДВ заповнено рядок 5 та за наявності операцій з постачання товарів/послуг у підприємств і організацій, заснованих громадськими організаціями інвалідів, до яких застосовується пільговий режим оподаткування, передбачений п. 197.6 ст. 197 чи п. 8 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, до неї обов'язково додається довідка (додаток 6 до декларації), в якій зазначаються назва операції, звільненої від оподаткування ПДВ, пункт (підпункт), стаття, розділ (підрозділ) цього Кодексу або міжнародного договору (угоди), відповідно до якого таку операцію звільнено, а також обсяги їх постачання.

У разі коли суб'єкт господарювання пільгами щодо оподаткування не користувався з початку року, Звіт не подається.

Відповідно до п. 201.14 ст. 201 Податкового кодексу платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також тих, які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування.

При цьому у разі коли платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника (п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу).

Щодо питання подання Звіту при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, то слід зазначити таке. Оскільки за операціями з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, податкові пільги не визначаються, платник податку, який здійснює такі операції, не повинен подавати цей Звіт.

Розрахунок сум пільг

Розрахунок сум пільг щодо ПДВ здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого наказом № 167, яким з урахуванням вимог п. 8 Порядку № 1233 запроваджено алгоритми визначення пільг щодо ПДВ залежно від особливостей оподаткування.

Звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів (послуг). Сума ПДВ, не внесена платниками до державного бюджету за операціями з постачання товарів (послуг), звільненими від оподаткування, розраховується шляхом визначення суми ПДВ за встановленою основною ставкою податку від обсягів операцій з постачання товарів (послуг), що звільнені від оподаткування, зменшених на обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ за операціями з постачання товарів (послуг), звільненими від оподаткування цим податком, здійснюється за таким алгоритмом:

СП = (V пост. зв.(V прид. з податком + V прид. без податку)) х розмір ставки податку,

де СП — сума пільг;

V пост. зв. — обсяги операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, — з розділу І «Податкові зобов'язання» податкової декларації з ПДВ;

V прид. з податком, V прид. без податку — обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ.

Операції з експорту товарів (супутніх послуг) та операції з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою. Не внесені платниками до державного бюджету суми ПДВ через застосування нульової ставки розраховуються шляхом визначення суми ПДВ за встановленою основною ставкою податку від обсягів операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою, зменшених на обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування нульової ставки здійснюється за таким алгоритмом:

СП = (V пост, нульов.V прид.) х розмір ставки податку,

де СП — сума пільг;

V пост, нульов. — обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою, — з розділу І «Податкові зобов'язання» податкової декларації з податку на додану вартість;

V прид. — обсяги операцій з придбання товарів (послуг), використаних в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.

Спеціальні режими оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства. Сума ПДВ, не внесена до державного бюджету сільськогосподарським підприємством, яке відповідає критеріям, визначеним ст. 209 Податкового кодексу, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів (послуг) визначається з відповідного рядка податкової декларації з ПДВ (скороченої або спеціальної) як сума ПДВ, що залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства або спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства.

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ сільськогосподарським підприємством здійснюється за таким алгоритмом:

СП = ПЗ декларацій,

де СП — сума пільг;

ПЗ декларацій — сума ПДВ, яка залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства або спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства відповідно до податкових декларацій з ПДВ (скороченої або спеціальної).

Не провадиться розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ суб'єктами господарювання, які здійснюють операції з постачання товарів (послуг), що не є об'єктом оподаткування.

Слід зазначити, що за видами діяльності, які передбачають спеціальний режим оподаткування, платники ПДВ складають окремі податкові накладні та зазначають у порядковому номері накладної після дробу перед номером філії чи структурного підрозділу код відповідної діяльності:

  • 2 — сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до ст. 209 Податкового кодексу;
  • 3 — сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним ст. 209 цього Кодексу, але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства і реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах.

Щодо виправлення помилки у Звіті, то постановою № 1233 не передбачено подання уточнюючого звіту в разі виявлення помилки. Отже, враховуючи, що Звіт складається наростаючим підсумком з початку року, допущені помилки слід виправляти в наступному Звіті, який подається в межах року.

Зміни, які відбулись у частині пільгового оподаткування ПДВ у 2012 році

Системний облік видів пільг за операціями, що здійснюються на митній території України, забезпечується ДПС України у довіднику податкових пільг.

Станом на 01.07.2012 р. ДПС України затверджено Довідник податкових пільг № 62, в якому лише щодо ПДВ знайшли відображення близько 110 кодів пільг.

Зупинимось на окремих змінах, які відбулися протягом першого півріччя 2012 р. у частині пільгового оподаткування ПДВ послуг.

З початку 2012 р. змінено порядок акумулювання коштів ПДВ переробних (м'ясо-молочних) підприємств для виплати компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам. Зазначені зміни зумовлено прийняттям Закону № 4268. У 2012 р. переробне підприємство суму ПДВ, нараховану ним при здійсненні операцій з постачання власно виробленої молочної продукції, виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками, сплачує до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі державної казначейської служби, у розмірах 30 та 70% відповідно.

Крім цього, набрали чинності такі норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ:

  • з 01.01.2012 р. — тимчасово, до 31.12.2013 р. (п. 16 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу), — операцій з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101 — 4103, 4301). У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується (коди пільг 14010469, 14010479);
  • з 13.01.2012 р. — тимчасово, до 01.09.2012 р. (п. 19 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу), — операцій з постачання УЄФА квитків та послуг, що є невід'ємною частиною квитка (код пільги 14010474);
  • з 13.01.2012 р. — тимчасово, до 31.12.2012 р. (п. 25 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу з урахуванням Закону № 4279), — операцій з постачання на митній території України спеціалізованих транспортних засобів, таких як автомобілі швидкої медичної допомоги товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, які призначені для використання закладами охорони здоров'я і оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів (код пільги 14010481);
  • з 14.01.2012 р. (п. 197.19 ст. 197 Податкового кодексу з урахуванням Закону № 4238) — операцій з постачання Нацбанку України: дорогоцінних металів, у тому числі їх ввезення на митну територію України; послуг, пов'язаних з розвідкою, видобутком, виробництвом і використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів та виготовлення банківських металів (коди пільг 14010482, 14010483).

Крім цього, Законом № 4834 Податковий кодекс доповнено такими нормами:

  • починаючи з 01.07.2012 р. звільнення від оподаткування, визначене пп. 197.1.29 п. 197.1 ст. 197 цього Кодексу, поширено на операції з безоплатної передачі у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад трамвайних вагонів (товарна позиція 8603 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД), тролейбусів (товарна позиція 8702 90 90 10 згідно з УКТ ЗЕД), автобусів (товарна позиція 8702 згідно з УКТ ЗЕД) для перевезення громадян на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів (у разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, яка мала бути сплачена в момент імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону);
  • починаючи з 01.07.2012 р. підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу доповнено п. 26, відповідно до якого тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до зазначених програм. Порядок здійснення таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України (у разі порушення вимог, установлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом);
  • починаючи з 01.07.2012 р. зупинено дію п. 22 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, яким встановлювалося оподаткування за нульовою ставкою ПДВ операцій з постачання природного газу за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (без урахування вартості послуг з його транспортування, розподілу і постачання), ввезеного на митну територію України ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (крім операцій з постачання такого газу для населення, установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, підприємств теплоенергетики для виробництва теплової енергії для населення та інших споживачів, що не є платниками цього податку) (код пільги 14010477).

Законом № 4915 викладено в новій редакції ст. 206 «Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму» Податкового кодексу. Зокрема, починаючи з 08.07.2012 р. установлено звільнення від оподаткування операцій з вивезення товарів у митному режимі реекспорту, крім операцій з вивезення відповідно до п. 5 частини першої ст. 86 Митного кодексу, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу (п. 206.5 ст. 206 цього Кодексу), а також умовне повне звільнення від оподаткування, яке застосовується до операцій із вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення за умови дотримання вимог та обмежень, установлених главою 19 Митного кодексу (п. 206.8 ст. 206 Податкового кодексу).