Юридична практика
Тема: ПДВ

Постачання товарів, виготовлених безпосередньо підприємством громадської організації інвалідів, — одна з умов застосування пільги з ПДВ

Суть справи. Під час проведення перевірки податковим органом встановлено завищення підприємством «Д» громадської організації інвалідів заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ у зв'язку з постачанням товару (цементу), не виготовленого ним безпосередньо.

Підприємство «Д» не погоджується з позицією органу ДПС, оскільки вважає що, висновки, викладені в акті перевірки, є неправомірними та такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства.

Рішення суду. Апеляційний адміністративний суд (далі — ААС), задовольняючи апеляційну скаргу ДПІ, зазначив таке.

Окружним адміністративним судом (далі — ОАС) встановлено, що ДПІ проведено документальну позапланову виїзну перевірку підприємства «Д» з питань нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника за жовтень 2011 р. За результатом перевірки складено акт, згідно з яким встановлено такі порушення: п. 8 підрозділу 2 Перехідних положень та п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу — підприємством завищено від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду; пп. «а» п. 200.4 ст. 200 цього Кодексу та п. 4.6 «Розділ III «Розрахунки з бюджетом за звітний період»» розділу V Порядку № 41 — підприємством завищено заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ у жовтні 2011 р. за вересень 2011 р.

На підставі зазначеного акта перевірки ДПІ винесено податкові повідомлення-рішення, якими зменшено суму бюджетного відшкодування ПДВ та застосовано штрафну санкцію (форма «В1»); зменшено розмір від'ємного значення суми ПДВ (форма «В4»).

Відповідно до частини першої ст. 141 Закону № 875 підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право на пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно із законами України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається на квартал, півріччя, три квартали, рік міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі — Комісія).

Згідно з п. 8 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу на період до 01.01.2015 р. за нульовою ставкою оподатковується ПДВ постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50% середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25% суми загальних витрат на оплату праці, що включаються до складу витрат виробництва.

Абзацом третім п. 8 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу визначено, що зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному органі ДПС, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення Комісії та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону № 875.

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, підприємство «Д» належить до підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, яким за період, що перевіряється, дотримано вимоги щодо кількості працюючих інвалідів — 50% від загальної кількості працюючих та фонду оплати праці таких інвалідів, що перевищує 25% суми загальних витрат підприємства на оплату праці.

Позивачем було отримано дозвіл Комісії на застосування пільги на період з 01.04.2011 р. по 01.04.2012 р.

Як встановлено ОАС, позивач закуповував насипний цемент у ВАТ «П». Закуплений цемент вагонами доставлявся до підприємства «Д», де здійснювався технологічний процес щодо покращення якості продукції, відновлення її властивостей та фасування.

Відповідно до абзацу другого п. 8 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8% продажної ціни таких виготовлених товарів.

Згідно з пп. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 цього Кодексу до робіт з рухомим майном належать роботи з переробки товарів, що можуть включати власне переробку (обробку) товарів — монтаж, збирання, монтування та налагодження, у результаті чого створюються інші товари, у тому числі постачання послуг з переробки давальницької сировини, а також модернізацію та ремонт товарів, що передбачає проведення комплексу операцій з частковим або повним відновленням виробничого ресурсу об'єкта (або його складових частин), визначеного нормативно-технічною документацією, у результаті виконання якого передбачено поліпшення стану такого об'єкта.

Таким чином, безпосереднім виготовленням товарів є здійснення переробки (обробки) сировини, внаслідок чого створюються інші товари.

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, позивачем здійснювалося поліпшення якості та фасування цементу в паперові мішки. Проте зазначена діяльність не може вважатись переробкою товару в розумінні п. 8 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу, оскільки внаслідок такої діяльності нові товари не створюються.

Фасований цемент за своєю формою, фізичними та хімічними властивостями є тим самим товаром, що й насипний цемент, який закуповувався позивачем у ВАТ «П», тобто не є новим товаром.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що позивачем не дотримано однієї з умов здійснення оподаткування ПДВ за нульовою ставкою, визначених п. 8 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу, а саме: здійснення безпосереднього виготовлення товарів/послуг.

Таким чином, податковим органом було правомірно здійснено донарахування позивачу ПДВ за ставкою 20%.

Враховуючи зазначене, ААС в задоволенні позову відмовлено повністю.


Мар'яна КУЦ,
начальник відділу експертизи проектів нормативно-правових
актів, візування роз'яснень Юридичного управління
Департаменту правової роботи ДПС України

Віра СЕМИКОПЕНКО,
головний державний податковий інспектор