Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Пільги опікуну (піклувальнику) надаються до досягнення дитиною 18 років

Жінка є піклувальником дитини 15-річного віку померлого громадянина, віднесеного до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Чи поширюється на неї пільга щодо плати за користування житлом та комунальними послугами?

Частиною другою ст. 20 Закону № 796 визначено, що окремі пільги, передбачені п. 11 цієї статті, а саме 50-відсоткова знижка плати за користування житлом, комунальними послугами та телефоном, надаються опікуну (на час опікунства) дітей померлого громадянина, віднесеного до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою.

Відповідно до ст. 6 Сімейного кодексу правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років. Неповнолітньою — дитина віком від 14 до 18 років.

Статтею 243 цього Кодексу визначено, що опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування — над дитиною від 14 до 18 років.

Статтею 55 Цивільного кодексу визначено, що опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб.

Згідно з п. 2 ст. 76 зазначеного Кодексу опіка припиняється у разі досягнення підопічним 14 років. У цьому разі особа, яка здійснювала обов'язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення. Піклування припиняється у разі досягнення фізичною особою повноліття або реєстрації шлюбу неповнолітньої особи, або надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Враховуючи вищезазначені норми, піклування не є окремим видом патронату над неповнолітньою особою. Тому пільга, передбачена п. 11 ст. 20 Закону № 796, надається піклувальнику до досягнення дитиною 18 років.