Соціальне страхування
Тема: ЄСВ, Відпустки

Нарахування єдиного внеску на суми компенсації за невикористану відпустку

Чи нараховується єдиний внесок на суми компенсації за невикористану відпустку, яка виплачується працівнику у зв'язку з його смертю?


Статтею 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску визначено, зокрема, роботодавців, працівників — громадян України, іноземців (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України) та осіб без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, у інших юридичних осіб.

Базою для нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Специфіка розірвання трудового договору з працівником у зв'язку з його смертю є такою, що оформлення припинення трудових відносин відбувається після фактичного їх припинення. Наказ (розпорядження) керівника підприємства про виключення з особового складу підприємства померлого працівника видається на підставі копії свідоцтва про смерть, в якому зазначено дату смерті працівника. Датою припинення трудових відносин є дата смерті працівника, яка не збігається з датою наказу.

Отже, на виплати, нараховані померлому працівнику, у тому числі на суми компенсації за невикористану відпустку, за період, який закінчується днем його смерті, єдиний внесок нараховується та сплачується на загальних підставах.