Статті

Всеукраїнський форум обговорить зміни податкової системи

Днями Державна податкова служба України спільно з Українським союзом промисловців і підприємців проведе Всеукраїнський форум на тему «Послідовні кроки назустріч бізнесу. Партнерські відносини між платниками податків та державною податковою службою — передумова для ефективної підприємницької діяльності». Захід приурочено до Дня підприємця, який щороку відзначається в першу неділю вересня. Учасники форуму — підприємці, промисловці і роботодавцівестимуть відвертий діалог з представниками ДПС.


Цивілізована практика

УСПП та ДПС України уже не перший рік тісно співпрацюють на основі підписаної угоди про партнерство та виробили впродовж останніх років чіткий алгоритм дій. Постійно діє робоча група УСПП — ДПСУ, яка сприяє оперативному вирішенню проблемних питань ведення бізнесу як на центральному, так і на регіональному рівні. «Промислово-підприємницька спільнота має намір продовжувати і поглиблювати таку системну роботу з податковою службою», — зазначає президент УСПП народний депутат України Анатолій Кінах.

Адже коли йдеться про систему оподаткування, яка торкається інтересів кожної людини, про проблеми, які призводять до втрати робочих місць чи негативно впливають на роботу внутрішнього ринку держави, то ці питання мають вирішуватися лише у тісному діалозі влада — бізнес. Це цивілізована практика всіх розвинутих країн світу.

«Державна податкова служба була, є і буде прихильником відкритого конструктивного діалогу з бізнесом. Адже для оперативного реагування на запити та потреби підприємців ми маємо про них знати», — зазначає Голова ДПС України Олександр Клименко.

З його слів, саме завдяки співпраці податкової служби з підприємцями було досягнуто багато компромісів. Так, удосконалено критерії для отримання права на автоматичне відшкодування ПДВ, скасовано щомісячну декларацію з податку на доходи фізичних осіб, уніфіковано бухгалтерський та податковий облік.

«Ці заходи є реальним позитивом для всієї спільноти. Впевнений, що цьогорічна співпраця буде не менш активною та дієвою, особливо в частині вдосконалення податкового законодавства та формування податкової культури», — наголошує податківець.

Концептуальні пропозиції

Наразі державна податкова служба запропонувала підприємницькому середовищу зокрема та всьому суспільству Концептуальні зміни податкової системи.

«Круглий стіл» у Мінфіні України, на якому було презентовано Концептуальні зміни, засвідчив, що ініціатива ДПС бізнесом, економістами, галузевими асоціаціями і експертами сприймається позитивно. Але для того, щоб мінімізувати ризики й можливі втрати бюджету, зміни варто розширити і поглибити.

Заступник Голови ДПС України Андрій Ігнатов зазначив, що зміни торкнуться структури і основної законодавчої та нормативно-правової бази, що регулює оподаткування. Серед основних законодавчих ініціатив податківець відзначив збереження спрощеної системи оподаткування та низки пільг щодо податку на прибуток, зокрема можливість сільгоспвиробникам сплачувати фіксований сільгоспподаток. Крім того, 3-відсотковий збір з валюти до Пенсійного фонду України запроваджуватиметься лише на безготівкову валюту в рамках торговельного обігу, зміниться шкала прогресивного податку на доходи фізичних осіб. Розглядається питання щодо скасування податкової соціальної пільги, зниження ставки податку з обігу, а також відпрацьовуються перехідний період та інші аспекти законодавчого врегулювання запропонованих змін.

«Ці зміни реанімують стимулюючу функцію податків та сприятимуть усуненню структурних диспропорцій в економіці. Це буде досягнуто за рахунок зниження діючих ставок основних податків. Так, ставка податку на додану вартість знизиться  з 20 до 7 — 12%, єдиний соціальний внесок — з 37 — 49 до 15%, податок на доходи фізичних осіб — з 15 — 17 до 10% з паралельним запровадженням прогресивної шкали», — розповідає Андрій Ігнатов.

Водночас, за словами податківця, для уникнення зниження надходжень до бюджету впроваджуватимуться так звані компенсаторні механізми. Вони передбачатимуть відміну пільг та розширення бази оподаткування деякими податками. Наприклад, ПДВ — додаткове оподаткування продажів за ставкою 2,5 — 2%, єдиний соціальний внесок — повернення до оподаткування купівлі безготівкової іноземної валюти за ставкою 3%.

«Усі наші ініціативи ми винесли на обговорення громадськості й зацікавлені в отриманні об'єктивної оцінки запропонованих новацій з боку бізнесу. Впевнений, що така спільна робота допоможе нам розробити оптимальні законодавчі норми», — підсумував Андрій Ігнатов.

Конструктивна співпраця

Економічна рада громадських об'єднань і галузевих асоціацій бізнесу, УСПП підтримують необхідність реформування податкової системи України та в цілому позитивно сприймають відповідну ініціативу фінансового блоку уряду, податкової служби. Однак наголошують на важливості проведення системних консультацій з бізнесом, зацікавленої дискусії, особливо з таких питань, як запровадження податку з обороту, вдосконалення умов самозайнятості людей. Про це в ході засідання Економічної ради заявив президент УСПП народний депутат України Анатолій Кінах.

З його слів, після прийняття в Україні такого системного закону, як Податковий кодекс, що є безумовним позитивом, в українській системі оподаткування залишилася низка проблем, які потребують вирішення. Вони в основному стосуються адміністрування податків, наявності двох видів обліку — бухгалтерського й податкового, податку на додану вартість у контексті як його адміністрування, так і відшкодування від'ємного сальдо, великого навантаження на фонд оплати праці тощо.

«Всі ці питання напряму впливають на стан підприємницького клімату, динаміку ділової активності в державі, а тому потребують невідкладного вирішення. Концептуальні зміни реформування податкової системи України, запропоновані державною податковою службою, частково спрямовані на врегулювання цих проблемних питань. Позитивним, зокрема, є намагання податківців знизити навантаження на фонд оплати праці, ставку податку на додану вартість, запровадити більш диференційований підхід до оподаткування доходів громадян тощо. Однак залишаються напрями, над якими слід ще попрацювати», — зауважує Анатолій Кінах.

Зокрема, серйозного аналізу, на думку ділової громадськості, потребує питання, що стосується запровадження податку з обороту. Перед тим як приймати рішення щодо його введення,  наголошують в УСПП, потрібно провести системні техніко-економічні розрахунки його впливу на економічний ефект діяльності всіх галузей народного господарства, особливо високотехнологічних. Адже за попередніми розрахунками після запровадження такого податку ряд підприємств ризикує отримати додаткове фіскальне навантаження, яке в окремих випадках може сягнути 20%.


Заступник Голови Державної податкової служби України Андрій Ігнатов підкреслив, що податкове відомство відкрите й готове до дискусії, адже тут зацікавлені в отриманні об'єктивної оцінки запропонованих новацій з боку бізнесу. «Спільна робота допоможе нам розробити оптимальні законодавчі норми. Ініціативи податкової служби з урахуванням обговорення пропозицій Економічної ради УСПП будуть доопрацьовані й незабаром оприлюднені», — резюмував Андрій Ігнатов.

Спільна реформа

Економічна рада громадських об'єднань і асоціацій бізнесу, УСПП спільно з представниками державної податкової служби активно обговорюють Концептуальні зміни реформування податкової системи України. Адже ці зміни стосуються не лише державної інституції, а й усього підприємницького середовища. Розглядається законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України»,  підготовлений ДПС України у рамках даної реформи.

Українські промисловці, підприємці й роботодавці в цілому підтримують ініціативу державної податкової служби та фінансового блоку уряду щодо вдосконалення податкової системи України, особливо в частині, яка стосується зниження рівня фіскального навантаження, вдосконалення адміністрування податків, переходу на бухгалтерські методи звітності в повному обсязі, а також створення рівноправних умов між платниками податків і державою.

Опрацювавши підготовлені ДПС України Концептуальні зміни податкової системи, фахівці Економічної ради УСПП, до якої входять понад 70 асоціацій і об'єднань бізнесу, дійшли висновку, що позитивні наслідки запровадження запропонованих змін полягають в детінізації ПДВ, враховуючи, що зниження ставки призведе до зменшення частки цього податку в загальних надходженнях до бюджету, що зробить його менш привабливим для здійснення адміністративного тиску на бізнес.

Водночас експертами виокремлено деякі положення цих Концептуальних змін, які, на думку реального сектора, містять певні ризики для розвитку підприємництва та економіки України в цілому. Зокрема, недоцільним є запровадження різних ставок для імпортних операцій, для послуг та ряду галузей (12%) у порівнянні з іншими операціями (7%), що може призвести до деструктивних змін в економіці у частині перерозподілу ПДВ між цими видами операцій.

Запровадження податку з обороту за ставкою 2,5% без урахування прибутковості окремих галузей та видів діяльності, за словами експертів Економічної ради УСПП, може зумовити значне збільшення податкового навантаження на низькорентабельні галузі та інші види діяльності, що стане для них непосильним тягарем і негативно вплине на їх фінансовий стан. За попередніми розрахунками наслідків запровадження податку з обороту при 20% рентабельності бізнесу додатково підприємництво отримає навантаження на чистий дохід у розмірі 12,5%. При зниженні рентабельності вдвічі навантаження збільшується також вдвічі (до 25%). Таким чином, від такої новації користь зможуть отримали лише високодохідні галузі та види діяльності, які не здійснюватимуть експортні операції, а для низькорентабельних платників податків це перетвориться на додаткове навантаження.

Запровадження податку з обороту для всіх без винятку платників податків, кажуть в УСПП, призведе до додаткового податкового навантаження на експортерів та інвесторів, які здійснили капітальні інвестиції в бізнес. Такі платники податку будуть приречені на сплату додаткових платежів до бюджету. Тому, враховуючи, що такі підприємці є авангардом нашої економіки, весь тягар додаткового поповнення бюджету ляже саме на передові вітчизняні підприємства. Крім того, експортоорієнтовані платники податків опиняться в більш невигідному становищі, ніж імпортоорієнтовані підприємства, позаяк з додатковим оподаткуванням експортних операцій податком з обороту за ставкою 2,5% імпорт обкладатиметься за меншою порівняно з діючою системою оподаткування ставкою.

Для встановлення економічно обґрунтованого рівня податкового навантаження на бізнес та недопущення будь-яких деструкційних змін в напрямах оподаткування в УСПП вважають за необхідне виключити з Концептуальних змін положення про застосування різних ставок ПДВ. Доцільним буде лише запровадження ставки ПДВ для імпорту, послуг та всіх інших операцій на внутрішньому ринку на рівні 10 — 15%.

Також, кажуть експерти УСПП, варто спрямувати сферу застосування податку з обороту виключно на продаж товарів/послуг кінцевому споживачу зі звільненням від цього податку проміжних операцій на кожній стадії виробництва і реалізації товарів/послуг. Крім того, слід знизити ставку податку з обороту (до 0,5 — 1%) та диференціювати її  залежно від видів товарів/послуг, звільнивши від оподаткування соціально значущі товари. При цьому слід розглянути питання про поєднання цієї системи оподаткування зі спрощеною системою, яка є деякою мірою альтернативою податку з обороту.

Водночас і експерти Економічної ради УСПП, і податківці переконані, що запропоновані зміни є надзвичайно актуальними і потребують швидкого запровадження. Тому вкрай важливо віднайти компроміс між усіма учасниками економічного середовища, чому сприятиме всеукраїнський форум  «Послідовні кроки назустріч бізнесу. Партнерські відносини між платниками податків та державною податковою службою — передумова для ефективної підприємницької діяльності».


Олеся КУРИЛЯК,
press.uspp@gmail.com,
та Микола Влащук,
vlas@visnuk.com.ua