Новини

Зміни у бухгалтерському обліку

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якими запровадити застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Мінфіну України.

За міжнародними стандартами складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності здійснюватиметься публічними акціонерними товариствами, банками, страховиками, а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Для таких підприємств установлюватиметься обов’язок щодо оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

Іншім підприємствам надано право самостійного визначення доцільності застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.


Проект № 8194