Бухоблік

Віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва

До редакції «Вісника» надійшло таке запитання: «Згідно з п. 3.6 Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України приймає рішення про віднесення страхувальника до нового класу професійного ризику виробництва. Яким є механізм застосування цього пункту Порядку, якщо підприємство змінило основний вид економічної діяльності (з відповідним внесенням змін до Єдиного державного реєстру підприємств та організації України щодо переліку видів економічної діяльності підприємства) з 23.12.2010 р.?»

Розглянемо відповідь на це запитання.

Відповідно до ст. 241 Закону № 1105-XIV Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (за текстом — Фонд) має право відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності та проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності.

Згідно зі ст. 47 цього Закону розмір страхового внеску підприємства залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого належить підприємство за видом економічної діяльності. У разі якщо страхувальник провадить діяльність за декількома видами, віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом його економічної діяльності.

У разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва.

Виходячи з норм п. 3.1 Порядку № 30 у разі отримання від відповідного управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (за текстом — органи Пенсійного фонду) відомостей про страхувальника, в яких містяться дані щодо основного виду його економічної діяльності, робочий орган виконавчої дирекції Фонду відносить цього страхувальника до класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня надсилає до органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва за встановленою зазначеним Порядком формою.

Віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва здійснюється згідно з Класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва (додаток до Порядку № 1423).

Пунктом 3.5 Порядку № 30 встановлено, що страхувальник у разі незгоди з установленим класом професійного ризику виробництва протягом 10 робочих днів після отримання від органу Пенсійного фонду повідомлення про взяття його на облік як платника єдиного внеску звертається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду з проханням про перегляд установленого класу професійного ризику виробництва. При цьому страхувальник подає до робочого органу виконавчої дирекції Фонду заяву за встановленою Порядком формою, в якій зазначає основний вид економічної діяльності.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду після отримання заяви від страхувальника приймає рішення про віднесення його до відповідного класу професійного ризику виробництва згідно із заявленим основним видом економічної діяльності та не пізніше наступного робочого дня після прийняття заяви надсилає до органу Пенсійного фонду повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.

У разі отримання від органу Пенсійного фонду інформації про внесення змін до відомостей про страхувальника щодо зміни основного виду економічної діяльності робочий орган виконавчої дирекції Фонду в разі необхідності проводить перевірку достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) та приймає рішення про віднесення його до нового класу професійного ризику виробництва.

У разі зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає до органу Пенсійного фонду повідомлення про таку зміну.

Відповідно до ст. 47 Закону № 1105-XIV та п. 3.7 Порядку № 30 зміна класу професійного ризику виробництва здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику виробництва встановлюється з початку поточного року.

Згідно з частиною другою ст. 45 цього Закону та п. 3.10 зазначеного Порядку страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (за текстом — відомість розподілу) за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 30.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду щороку на підставі відомості розподілу здійснюється перегляд з початку поточного року належності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності.

У разі зміни основного виду економічної діяльності за даними відомості розподілу, що тягне за собою зниження класу професійного ризику виробництва, робочим органом виконавчої дирекції Фонду здійснюється перевірка страхувальника щодо достовірності поданих ним відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).

У разі прийняття рішення щодо зміни класу професійного ризику виробництва на підставі даних відомості розподілу або за результатами перевірки робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає до відповідного органу Пенсійного фонду повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого ст. 8 Закону про ЄСВ, і дати зміни класу професійного ризику виробництва.

Враховуючи зазначене, робочий орган виконавчої дирекції Фонду може змінювати клас професійного ризику виробництва на підставі заяви новоствореного підприємства у випадку, передбаченому п. 3.5 Порядку № 30, на підставі відомості розподілу, у випадку, передбаченому п. 3.10, а також на підставі планової або позапланової перевірки страхувальника щодо достовірності поданих ним відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) у випадках, передбачених пунктами 3.6, 3.10 та розділом ІV Порядку № 30.

Якщо підприємство змінило основний вид економічної діяльності з відповідним внесенням змін до Єдиного державного реєстру підприємств та організації України щодо переліку видів економічної діяльності підприємства з 23.12.2010 р. не на підставі перевірки Фонду чи заяви цього підприємства до Фонду (якщо це новостворене підприємство), то перегляд класу професійного ризику виробництва цього підприємства буде здійснено Фондом з початку нового року за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік.