Бухоблік

Виплата матеріального забезпечення застрахованим особам

Законом про ЄСВ внесено зміни до ст. 21 Закону № 2240-III, а саме: із запровадженням єдиного соціального внеску змінився порядок отримання допомоги з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. З 01.01.2011 р. зупиняється виплата допомоги страхувальникам за принципом взаємозаліку — за рахунок нарахованих страхових внесків.

Фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду. Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджено постановою № 26. Цей порядок виплати поширюється на всі види допомоги, нараховані з 01.01.2011 р.

Видами матеріального забезпечення, що фінансується Фондом, є:

  • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
  • допомога по вагітності та пологах;
  • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Страхові кошти від Фонду, передбачені на виплату матеріального забезпечення, перераховуються на окремі рахунки страхувальників, відкриті спеціально для цих цілей.

Рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованим особам приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства. На підставі такого рішення комісії страхувальник-роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка є підставою для отримання страхових коштів від Фонду.

Заява-розрахунок містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами. На зворотному боці заяви-розрахунку — детальна інформація щодо кожної застрахованої особи:

  • П. І. Б.;
  • номер страхового свідоцтва;
  • номер листка непрацездатності;
  • причина непрацездатності: захворювання загальне — 1; наслідок аварії на ЧАЕС — 3; невиробничі травми — 5; контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство — 6; санаторно-курортне лікування — 7; вагітність та пологи — 8; ортопедичне протезування — 9; догляд — 10;
  • період непрацездатності;
  • кількість днів, що підлягають оплаті (разом і в тому числі за рахунок коштів Фонду);
  • сума (разом і в тому числі за рахунок коштів Фонду).

Заява-розрахунок складається у двох примірниках, один з них разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу Фонду.

Фінансування страхувальників здійснюється протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку. Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок, може бути використано страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

Роботодавець виплачує матеріальне забезпечення застрахованим особам після надходження суми коштів на його рахунок у строки, визначені ст. 52 Закону № 2240-III. Тобто допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах роботодавець зобов'язаний виплатити в найближчий день, установлений для виплати заробітної плати, а допомогу на похованняне пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від Фонду.

У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.