Бухоблік

Списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків

Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (за текстом — Фонд) затверджено Порядок списання безнадійного боргу № 29, яким визначено підстави, умови та процедуру списання Фондом безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання до набрання чинності Законом про ЄСВ.

Під терміном «безнадійний борг» слід розуміти заборгованість зі сплати страхових коштів, яка залишилась не погашеною страхувальником у випадках, передбачених п. 3 Порядку списання безнадійного боргу № 29, що включає страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, нараховані відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 р., у тому числі страхові внески, строк сплати яких не настав станом на 1 січня 2011 р., недоїмку зі сплати страхових внесків та пеню, нараховану на цю недоїмку.

Відповідно до Порядку списання безнадійного боргу № 29 списанню підлягає безнадійний борг у разі:

  • визнання страхувальника в установленому законодавством порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені внаслідок недостатності майна банкрута, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (за текстом — Єдиний державний реєстр) про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця на підставі рішення суду;
  • непред'явлення кредиторських вимог або пред'явлення кредиторських вимог Фонду до страхувальника після закінчення строку, встановленого для їх подання, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
  • ліквідації страхувальника, коли борги зі сплати страхових коштів залишилися не погашеними у зв'язку з недостатністю майна страхувальника або майна засновників чи учасників, якщо вони несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями страхувальника згідно із вимогами ЦКУ та ГКУ;
  • винесення судом рішення щодо страхувальника про припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов'язане з банкрутством, прийняте на підставі частини другої ст. 38 або абзаців третього та четвертого частини другої ст. 46 Закону про держреєстрацію;
  • смерті, оголошення фізичної особи померлою або визнання у судовому порядку безвісно відсутньою, недієздатною або обмежено дієздатною, яка використовує найману працю, якщо зобов'язання нерозривно пов'язане з цією фізичною особою і у зв'язку з цим не може бути виконане іншою особою, за умови засвідчення цього факту відділом державної реєстрації актів цивільного стану чи постановленням судового рішення.

Пунктом 7 Порядку списання безнадійного боргу № 29 встановлено перелік документів, які підтверджують наявність підстав для визнання Фондом боргу безнадійним.

Рішення про списання безнадійного боргу за формою, встановленою Порядком списання безнадійного боргу № 29, приймають районні, міські та районні у містах обласного значення відділення виконавчої дирекції Фонду, в якому перебував на обліку страхувальник до 1 січня 2011 р.