Новини

Використання прибутку акціонерного товариства

Пропонується внести зміни до Закону України «Про акціонерні товариства».

Передбачається доповнити ст. 30 «Порядок виплати дивідендів» цього Закону нормою, згідно з якою рішення про спрямування всього прибутку на цілі інші, ніж виплата дивідендів, повинна прийматися більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.


Проект № 8110