Юридична практика

Оновлене законодавство — запорука наповнення бюджету в 2011 році

На початку 2011 р. в Україні спостерігається тенденція до поступового відродження економіки після кризових явищ. Приріст промислової продукції за минулий рік порівняно з показниками 2009 р. становив 11%. При цьому збільшилися обсяги випуску продукції за всіма основними видами промислової діяльності.


Результативне вдосконалення адміністрування податків

Покращення економічної ситуації позитивно позначилося на динаміці бюджетних надходжень за платежами, що контролюються державною податковою службою. Протягом 2010 р. надходження платежів до Зведеного бюджету України збільшилися на третину (факт — 182,1 млрд. грн., або +44,9 млрд. грн.). Зростання забезпечено в основному за рахунок удосконалення адміністрування податків: так, надміру сплачені суми зменшилися протягом року на 1,5 млрд. грн., або на 12,4% (Рис. 1).

У розрізі основних податків приріст надходжень забезпечено з податку на додану вартість — на 16,8% (додатково надійшло 7,7 млрд. грн.), податку на прибуток підприємств — на 18,2% (+5,5 млрд. грн.), акцизного збору з вироблених в Україні товарів — на 38,3% (+5,4 млрд. грн.), рентних платежів — у 1,6 раза (+2,7 млрд. грн.).

План з надходження платежів до загального фонду державного бюджету виконано на 101,5% (при запланованих 99,1 млрд. грн. надійшло 100,5 млрд. грн.), темп приросту порівняно з показниками минулого року становить 153,5% (Рис. 2).

До місцевих бюджетів платниками сплачено 68,8 млрд. грн., що на 8,6 млрд. грн., або на 14,2%, більше, ніж за попередній рік (Рис. 1).

Ставка на пожвавлення економіки

Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, які передбачають пожвавлення економіки, було закладено на 2011 р. в основу розрахунків показників надходжень до Державного бюджету України. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 р. № 701 з урахуванням змін, внесених постановою уряду від 08.12.2010 р. № 1119, у поточному році передбачено такі темпи зростання: номінального значення ВВП — 104,5%, експорту товарів і послуг — 110,3%, імпорту товарів і послуг — 110,4%, номінальної середньомісячної заробітної плати працівників, скоригованої на індекс споживчих цін, — 104%.

Податковим кодексом України запроваджено кардинальні зміни щодо оподаткування та адміністрування податків, спрямовані на встановлення справедливості та неупередженості в оподаткуванні: ставки податків поступово знижуватимуться, але сплачувати їх повинні всі.

З урахуванням новацій податкового та бюджетного законодавства підходи до планування доходів бюджету та їх розподіл між бюджетами та фондами (загальним та спеціальним) на поточний рік суттєво відрізняються від тих, що були в 2010 р. Зокрема, при визначенні плану доходів бюджету було враховано:

 • зниження ставки податку на прибуток підприємств у 2011 р. із 25 до 23%;
 • запровадження нульової ставки з податку на прибуток для підприємств з оборотом до 3 млн. грн., а також для підприємств літако- та суднобудування, машинобудування для агропромислового комплексу та готелів;
 • наближення податкового та бухгалтерського обліку;
 • звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання деяких товарних позицій зернових і технічних культур, деревини;
 • запровадження ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 17% до доходів у розмірі понад 10 мінімальних заробітних плат (9410 грн.);
 • скасування податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що сплачувався при проходженні техогляду, реєстрації та перереєстрації транспортних засобів (крім першої реєстрації транспортного засобу);
 • скасування малоефективних місцевих податків і зборів.

Тобто в умовах нового податкового законодавства платники податків отримали значні преференції та пільги в оподаткуванні. Водночас у 2011 р. за платежами, що адмініструються органами ДПС, необхідно забезпечити надходження до загального фонду бюджету 169,7 млрд. грн., або на 36% більше, ніж торік (124,8 млрд. грн.) (Рис. 3).

Тому в роботі податкової служби ще більшої ваги набуває важливість виконання комплексу аналітичних функцій та процедур.

Задля розвитку економічного потенціалу

Зокрема, у прогнозно-аналітичній роботі у 2011 р. передбачається:

 • відстеження впливу норм Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України на формування дохідної частини бюджетів усіх рівнів, виконання доведених планових завдань і розвиток економічного потенціалу держави;
 • покращення аналізу бази оподаткування, її стану, динаміки, можливостей і резервів щодо сплати платежів у розрізі податків, видів економічної діяльності, платників державного та недержавного секторів економіки, природних монополій;
 • аналіз ефективності роботи органів ДПС з великими платниками податків та поступовий перехід до моделювання необхідного рівня завдань, досягнення яких забезпечить успішне виконання бюджетних призначень;
 • розширення можливостей аналізу фінансової звітності платника: визначення реального фінансового стану та стану розрахунків з бюджетом підприємств по секторах економіки (зокрема, державного та недержавного), монопольних утворень, фінансово-промислових груп на підставі фінансових звітів;
 • поетапний перехід до прогнозування надходжень в розрізі платежів по інспекціях, визначальних платниках податків з використанням фінансової звітності платників податків та її аналітичної обробки.

Упорядкування норм податкового законодавства, унеможливлення законодавчих «лазівок», зміщення акцентів аналітичної роботи в бік застосування сучасних систем обробки електронної звітності та в цілому динаміка розвитку економіки України є підґрунтям для виконання напружених показників, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».


Андрій ЖЕРЕБНИХ,
директор Департаменту економічного аналізу
ДПА України, заслужений економіст України