Бухоблік
Тема: ЄСВ

Нарахування і сплата Єдиного соціального внеску

У зв'язку з тим, що з січня 2011 р. набрав чинності Закон про ЄСВ, до «Вісника» надходить багато запитань щодо нарахування і термінів сплати єдиного внеску в умовах дії зазначеного Закону. У цій статті читачі журналу отримають відповіді на них.

Нарахування єдиного внеску підприємцями

Загальна система оподаткування

Відповідно до п. 2 частини першої ст. 7 та частини одинадцятої ст. 8 Закону про ЄСВ фізичні особи - підприємці та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (крім фізичних осіб — підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування), сплачують єдиний внесок у розмірі 34,7% сум доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, та нараховують його на суму доходу, що розподіляється між членами їх сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу на місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка дорівнює 15 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Враховуючи розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений Законом про Держбюджет-2011, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску цього року становить:

 • з 1 січня — 14 115 грн. (максимальний розмір єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців становить 14 115 х 34,7% = 4897,91 грн.);
 • з 1 квітня — 14 400 грн. (максимальний розмір єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців становитиме 14 400 х 34,7% = 4996,80 грн.);
 • з 1 жовтня — 14 775 грн. (максимальний розмір єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців становитиме 14 775 х 34,7% = 5126,93 грн.);
 • з 1 грудня — 15 060 грн. (максимальний розмір єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців становитиме 15 060 х 34,7% = 5225,82 грн.).

Обмеження виплат, на які нараховується єдиний внесок, максимальною величиною, що встановлюється законодавством, здійснюється за кожний місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Спрощена система оподаткування

Згідно із Законом про ЄСВ фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховують єдиний внесок на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, яка дорівнює 15 розмірам прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу, вона визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць.

Мінімальна заробітна плата, встановлена Законом про Держбюджет-2011, становить:

 • з 1 січня — 941 грн.;
 • з 1 квітня — 960 грн.;
 • з 1 жовтня — 985 грн.;
 • з 1 грудня — 1004 грн.

Відповідно, сума єдиного внеску (34,7% від мінімальної заробітної плати), яку необхідно сплатити до Пенсійного фонду України, становить:

 • з 1 січня — 326,53 грн.;
 • з 1 квітня — 333,12 грн.;
 • з 1 жовтня — 341,80 грн.;
 • з 1 грудня — 348,39 грн.

При цьому слід зазначити, що згідно з підрозділом 8 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску здійснюються суб'єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний або фіксований податок, у порядку, визначеному Законом про ЄСВ.

Єдиний або фіксований податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку або фіксованого податку, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів відповідно до норм Указу № 727/98 та Закону № 129/98-ВР (крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 р. за останній звітний (податковий) період 2010 р.). При цьому розподіл коштів єдиного податку або фіксованого податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Держказначейством України не здійснюється.

Зарахування до бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2011 р. за останній звітний (податковий) період 2010 р., здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 р.

Терміни сплати єдиного внеску підприємцем (єдиний, фіксований податок)

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується у розмірі 34,7% на суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Враховуючи положення п. 4.6.2 Інструкції № 21-5, фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується (наприклад, за січень 2011 р. єдиний внесок сплачується до 21.02.2011 р.). Суми, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, який дорівнює календарному року (наприклад, за 2011 р. — не пізніше 20 січня 2012 р.).

Розмір єдиного внеску з грошового забезпечення військовослужбовців

Статтею 2 Закону про ЄСВ визначено, що дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають під час провадження діяльності, пов'язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску.

Відповідно до абзацу другого п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ для військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення, об'єктом для нарахування єдиного внеску є суми грошового забезпечення та згідно з частиною шостою ст. 8 цього Закону єдиний внесок для них встановлюється у розмірі 34,7%.

Відповідно до частини десятої ст. 8 зазначеного Закону єдиний внесок для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу, встановлюється у розмірі 2,6% грошового забезпечення.

Терміни сплати єдиного внеску роботодавцями

Згідно з частиною восьмою ст. 9 Закону про ЄСВ платники єдиного внеску — роботодавці зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, яким є календарний місяць, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

При цьому платники під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати затверджено постановою № 21-3.

Суми єдиного внеску сплачуються платниками на різні рахунки, відкриті органами Пенсійного фонду для зарахування коштів єдиного внеску та фінансових санкцій, залежно від видів платежів та розмірів єдиного внеску, за якими він нараховується, оскільки за кожним видом платежу (розміром) здійснюється його розподіл за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Згідно з п. 9 Порядку № 21-1 у разі помилкового перерахування платником сум єдиного внеску на неналежний рахунок на підставі його заяви відповідним органом Пенсійного фонду здійснюється перерахування на належний рахунок.

Види виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено постановою № 1170.

Зокрема, єдиний внесок не нараховується на такі виплати:

 • соціальні допомоги та виплати, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми тощо);
 • одноразову допомогу працівникам, які виходять на пенсію згідно із законодавством та колективними договорами;
 • вихідну допомогу у разі припинення трудового договору;
 • витрати на відрядження, а саме: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення;
 • компенсацію моральної шкоди працівникам, що виплачується за рішенням суду;
 • винагороду, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва, та (або) оплату їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві;
 • матеріальну допомогу разового характеру, що надається окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.