Новини

Затверджено національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі

Мінфін України затвердив національні П(С)БО в державному секторі: 102 «Консолідована фінансова звітність», 103 «Фінансова звітність за сегментами», 124 «Доходи», 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», 126 «Оренда», 127 «Зменшення корисності активів», 128 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», 129 «Інвестиційна нерухомість».

Викладено в новій редакції П(С)БО в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 28.12.2009 р. № 1541.

Наказ набере чинності з 01.01.2013 р.


Наказ від 24.12.2010 р. № 1629