Новини
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Розмір допомоги по безробіттю у 2011 році

Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття постановою від 16.12.2010 р. № 227 установило мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 р. з:

  • 1 січня — 510 грн. або 714 грн.;
  • 1 квітня — 520 грн. або 729 грн.;
  • 1 жовтня — 534 грн. або 748 грн.;
  • 1 грудня — 544 грн. або 762 грн.

З 1 січня допомогу по безробіттю в розмірі 510 грн. передбачено для осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів, осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (понад 6 місяців) перерви, а також осіб, які шукають роботу вперше, та інших незастрахованих осіб, визнаних у встановленому порядку безробітними, та застрахованих осіб, звільнених з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7, 8 ст. 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України. Зазначені особи мають право на допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу. З 1 квітня допомога таким особам виплачуватиметься в розмірі 520 грн., з 1 жовтня — 534 грн., з 1 грудня — 544 грн.

Для застрахованих осіб, визнаних у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески, розмір допомоги встановлено з: 1 січня — 714 грн., 1 квітня — 729 грн., 1 жовтня — 748 грн., 1 грудня — 762 грн.

Допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

Виплата допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го календарного дня.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів, для осіб, які шукають роботу вперше, та інших незастрахованих осіб — 180 календарних днів.

Умовою для призначення допомоги по безробіттю є готовність особи до участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота для них є підходящою.

Для громадян, які втратили роботу і заробітну плату (трудовий дохід), підходящою вважається робота, що відповідає їхній освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, доступності послуг транспортного обслуговування, встановленій рішеннями місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад. Заробітна плата повинна відповідати рівню, який громадянин мав за попереднім місцем роботи, з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідній сфері економічної діяльності в регіоні за минулий місяць.

Для громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), підходящою вважається робота, яка потребує попередньої професійної підготовки, у тому числі безпосередньо на робочому місці у роботодавця, а для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після перерви тривалістю понад 6 місяців, — робота за професією, яку вони мали за останнім місцем роботи, або робота, що потребує попередньої перепідготовки за новою професією (спеціальністю) за направленням державної служби зайнятості.

Для громадян, які працювали не за основною професією понад 12 місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за основною професією може бути підходящою за умови попереднього підвищення кваліфікації з урахуванням потреби ринку праці у відповідних працівниках.

Для громадян, які не мають професії, або таких, які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки та перебувають на обліку як безробітні більше ніж 9 місяців, а також для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (понад 12 місяців) перерви (крім громадян передпенсійного віку), підходящою роботою також вважається участь в оплачуваних громадських роботах.

У разі відмови особи від такої роботи без поважних причин розмір допомоги по безробіттю зменшується на 50% строком до 3 місяців.

Підходящою не може вважатися робота, якщо:

  • вона пов’язана зі зміною місця проживання громадянина без його згоди;
  • місце роботи розташоване за межами доступності послуг транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради;
  • умови праці не відповідають правилам і нормам, установленим законодавством про працю та про охорону праці;
  • на запропонованому місці роботи заробітна плата нижча за встановлений законом розмір мінімальної заробітної плати або не забезпечуються гарантії щодо своєчасності її виплати;
  • умови праці на запропонованому місці роботи не відповідають стану здоров’я громадянина, що підтверджено медичною довідкою.