Новини

Відображення у Звіті про рух грошових коштів (ф. № 3) інформації про фінансові витрати

Мінфін України роз'яснив, що сума витрачених грошових коштів на оплату фінансових витрат наводиться у статті: «Інші витрачання» (рядок 145) — якщо фінансові витрати пов'язано з виробництвом продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом і включаються до собівартості кваліфікаційного активу;  «Придбання необоротних активів» (рядок 250) — якщо фінансові витрати включаються до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів; «Інші платежі» (рядок 360) — якщо фінансові витрати не включаються до собівартості кваліфікаційного активу.


Лист від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42