Бухоблік
Тема: Труд і зарплата

Щодо проведення індексації грошових доходів населення в січні та лютому 2011 року

При проведенні індексації грошових доходів населення слід керуватися Законом України від 03.07.91 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (за текстом — Порядок № 1078).

Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення грошових доходів населення місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці для обчислення індексу для проведення індексації можуть бути різними, підприємства самостійно мають здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держкомстату України.

Керуючись додатком № 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованими індексами споживчих цін за звітний місяць, величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації становить (табл. 1):

Таблиця 1

Базові* місяці

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у 2011 р. за:

січень

лютий

У 2010 р.:

 

 

січень

5,5

7,2

лютий

3,5

5,2

березень

2,6

4,2

квітень

2,9

4,5

травень

3,5

5,2

червень

3,9

5,6

липень

4,1

5,8

серпень

2,9

4,5

вересень

1,6

жовтень

1,1

листопад

грудень

У 2011 р.:

 

 

січень

____________
* Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

Індекси споживчих цін (за даними Держкомстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації (табл. 2):

Таблиця 2

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2010

101,8

101,9

100,9

99,7

99,4

99,6

99,8

101,2

102,9

100,5

100,3

100,8

 

Приклад

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві у січні 2010 р. (базовий місяць) величина приросту індексу споживчих цін (ІСЦ) для індексації доходів у лютому 2011 р. становить 7,2% (1,019 х 1,035 х 1,016 х 100 — 100), де

1,019 — ІСЦ за лютий 2010 р. (101,9 : 100);

1,035 — ІСЦ за березень — вересень 2010 р. (100,9 х 0,997 х 0,994 х 0,996 х 0,998 х 1,012 х 1,029 : 100);

1,016 — ІСЦ за жовтень — грудень 2010 р. (100,5 х 1,003 х 1,008 : 100).

Обчислення суми індексації грошових доходів населення.

Заробітна плата за лютий 2011 р. становитиме 2500 грн.

Індексації підлягає частина заробітної плати, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затвердженого Законом України від 23.12.2010 р. № 2857-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (у січні-лютому — 941 грн.).

Величина приросту ІСЦ, на яку здійснюється індексація в лютому 2011 р., становить 7,2% (107,2 — 100).

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу становить 67,75 грн. (941 х 7,2 : 100).

Грошовий дохід разом із сумою індексації2567,75 грн. (2500 + 67,75).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватися одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.