Новини

Відшкодування ПДВ: учора, сьогодні, завтра

Департамент контролю за відшкодуванням податку на додану вартість ДПА України

Проведено аналіз підсумків роботи з повернення коштів на рахунки платників з метою визначення подальших напрямів реалізації норм Податкового кодексу України.

Нині, на етапі перехідного періоду до оновленого стилю майбутньої системи оподаткування та адміністрування податків, зміни принципів, спрямованих на створення комфортних умов співпраці з бізнесом, доцільно проаналізувати підсумки проведеної роботи для з’ясування подальших напрямів реалізації норм Податкового кодексу України, що набрав чинності 1 січня поточного року.


Перевірка на правомірність

Упродовж 2010 р. за результатами контрольно-перевірочних заходів підрозділами, що здійснюють контроль за правомірністю відшкодування податку на додану вартість, суми податку, безпідставно заявлені до відшкодування, зменшено на 11043,3 млн. грн., що на 3,4 млрд. грн. більше, ніж у 2009 р. Із зазначеної суми 40,9%, або 4524,8 млн. грн.,  — по підприємствах, якими задекларовано ПДВ до відшкодування на рахунок платника у банку, що на 48,2 млн. грн. більше, ніж у попередньому році. Наприклад, за результатами позапланової перевірки підприємства «А» (Дніпропетровська область) зменшено суму бюджетного відшкодування на 397,9 млн. грн. при спробі отримання податкової вигоди у вигляді такого відшкодування за рахунок взаємодії з ризиковими підприємствами — постачальниками брухту чорних металів, пально-мастильних матеріалів, коксового вугілля у багатоступеневому ланцюгу постачання.

За результатами позапланової перевірки підприємства «В» (Одеська область) зменшено суму бюджетного відшкодування на 14,5 млн. грн., донараховано ПДВ, що підлягає сплаті у розмірі 19,4 млн. грн., оскільки підприємством до складу податкового кредиту включено суми ПДВ з операцій з придбання товарів (послуг), фактичне здійснення яких та використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності у ході перевірки не підтверджено.

Галузева структура заявок

Суттєвий вплив на організацію контрольно-перевірочної роботи має зміна галузевої структури заявок на відшкодування ПДВ на рахунки платників.

В окремих галузях зі збільшенням обсягів заявок спостерігається тенденція до поширення кількості виявлених порушень при нарахуванні сум бюджетного відшкодування ПДВ.

Так, у 2010 р. зростання обсягів попереджених сум бюджетного відшкодування ПДВ зафіксовано: в 11 разів (або на 1021,9 млн. грн.) більше порівняно з попереднім роком — у галузі металургії та оброблення металу; вдвічі більше — у сільському господарстві, мисливстві і лісовому господарстві (на 181,3 млн. грн.) та оптовій і роздрібній торгівлі (на 445,2 млн. грн.).

Водночас по підприємствах, що здійснюють виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива, спостерігається зменшення попереджених сум на 35% (264,2 млн. грн.).

Достовірність нарахування

Наведені дані висвітлюють проблему непрозорості формування сум бюджетного відшкодування ПДВ та свідчать про необхідність формування відкритої процедури опрацювання податкової звітності платників податку, оприлюднення підстав, які надають право податковим органам на проведення документальної позапланової виїзної перевірки достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ.

Тому на сьогодні Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 27.12.2010 р. № 1238 «Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку», розроблену підрозділом, що здійснює контроль за правомірністю відшкодування податку на додану вартість.

Тож найближчим часом зберігатиметься механізм визначення достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ шляхом проведення документальних виїзних позапланових перевірок, який надалі, з удосконаленням автоматизованих систем, а також підвищенням податкової свідомості платників, трансформуватиметься у бік збільшення кількості платників, які отримуватимуть належні суми бюджетного відшкодування в автоматичному режимі.


Любов ЯВАЄВА,
заступник директора Департаменту контролю за
відшкодуванням податку на додану вартість ДПА України