Новини

Прагнення податківців до прозорих відносин дає свої результати

За даними статистики, темпи зростання промислового виробництва в області у січнілистопаді 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009-го становлять 106%, що зумовлює забезпечення адекватних темпів збільшення надходжень до бюджету. Про головні тенденції діяльності податкової служби Миколаївщини, позитивні зрушення щодо адміністрування податків після набрання чинності Податковим кодексом розповідає перший заступник голови ДПА у Миколаївській області Інна КАСЬКОВА.


Фото: «Перший заступник голови ДПА у Миколаївській області Інна КАСЬКОВА»— Інно Олегівно, позитивні тенденції, які окреслилися останнім часом у діяльності податкової служби Миколаївщини, свідчать про те, що в регіоні на практиці вдається стимулювати бізнес до економічного зростання. Які чинники насамперед вплинули на збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів — зростання промислового виробництва в регіоні чи високий професіоналізм податківців області?

— Справді, у податковій службі нашого регіону останнім часом відбулося чимало позитивних зрушень, спрямованих на якісне обслуговування платників податків та своєчасну мобілізацію коштів до бюджетів усіх рівнів, і зберігається стійка тенденція до виконання завдань, які доводять Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України та ДПА України. Попри труднощі ми постійно запроваджуємо нові ефективні методи, що сприяють своєчасним надходженням податків до бюджетів усіх рівнів від різних категорій платників.

У 2010 році до зведеного бюджету забезпечено 3,265 млрд. грн., що на 318,5 млн. грн., або на 10,8% більше, ніж у 2009 році. Водночас, за даними Головного управління статистики у Миколаївській області, виробництво промислової продукції за січень — листопад 2010 року зросло на 8,4% порівняно з показниками за аналогічний період 2009-го. До загального фонду державного бюджету мобілізовано 1,802 млрд. грн.,
понад рівень 2009 року забезпечено 179,3 млн. грн., або 11,1%.

Втім вагомих результатів нам вдалося досягти, зокрема, й завдяки високому професіоналізму податківців Миколаївщини, щоденній копіткій роботі працівників обласного апарату та податкових інспекцій області. Свого часу мені випало працювати в податкових адміністраціях інших областей України, тому й беру на себе сміливість оцінити колектив фахівців податкової служби Миколаївської області як один із кращих.

Якщо аналізувати чинники, які передусім вплинули на показники податкових надходжень, то їх зростання до бюджетів усіх рівнів відбувається завдяки збільшенню добровільної сплати податків, поліпшенню їх адміністрування, руйнуванню схем мінімізації податків тощо.

— Чи завжди вдається досягати порозуміння з платниками у процесі виконання складних завдань, поставлених урядом? Які підприємства Миколаївщини зробили найбільший внесок у наповнення бюджету?

— Наше прагнення діяти прозоро дає свої результати і спонукає платників податків до партнерських відносин. Най-істотніші суми надходжень до держбюджету в 2010 році забезпечено такими платниками, як ДП «Дельта-Лоцман»,
ДП «НВКГ «Зоря-Машпроект», Миколаївське відділення ПАТ «САН ІнБев Україна», ДП «Спецморпорт «Октябрьск», ДП «Миколаївський морський торговельний порт». Усього цими платниками спрямовано
до бюджету близько 850 млн. грн.

Користуючись нагодою, висловлюю вдячність керівникам і колективам підприємств, які добровільно і своєчасно сплачують податки, безперебійно наповнюють державну скарбницю, сприяючи економічному розвитку України в цілому і регіону зокрема.

— Запровадження автоматичного відшкодування податку на додану вартість, електронна звітність дають змогу моніторити операції в режимі онлайн. Наскільки готові податківці області діяти на випередження, відпрацьовуючи підприємства, які мінімізують податкові зобов'язання, та збиткові підприємства?

— Поки що не всі керівники суб'єктів господарської діяльності відповідально ставляться до сплати податків. Тому одним із пріоритетних напрямів нашої діяльності є руйнування схем ухилення від оподаткування, спрямоване на зменшення кількості підприємств-мінімізаторів і збільшення їх податкового навантаження, зменшення кількості збиткових підприємств і залучення їх до формування дохідної частини бюджету. Звісно, ефективність цієї діяльності безпосередньо залежить від готовності податківців запобігати використанню подібних схем.

Фахівці податкової служби Миколаївщини тримають під постійним контролем підприємства категорії ризику, які мінімізують податкові зобов'язання та декларують збиткову діяльність. Завдяки цілеспрямованій та системній роботі з підприємствами-мінімізаторами обсяги податкових коштів від цієї категорії підприємств зросли у 2010 році порівняно з 2009-м, бюджет додатково отримав 62 млн. грн.

Одним із дієвих заходів, спрямованих на збільшення податкових надходжень від «мінімізаторів», було проведення документальних перевірок. Протягом 2010 року проведено 85 документальних перевірок таких підприємств. За результатами цих заходів донараховано 48,5 млн. грн. податків разом із штрафними санкціями та зменшено збитків на суму близько 80 млн. грн.

Іншим вагомим резервом розширення бази оподаткування є подолання підприємствами збитковості. За результатами контрольно-перевірочних заходів податковими органами зменшено збитків, які декларувалися підприємствами, на суму понад 143 млн. грн. На сьогодні в області залишилося 11 збиткових підприємств, збитки яких становлять 67 млн. грн. Порівняно з 2009 роком кількість таких структур зменшилася удвічі, а сума збитків — втричі. Платниками, які вийшли з категорії збиткових підприємств, до бюджету у 2010 році сплачено близько 30 млн. грн. податку на прибуток.

— Які заходи, вжиті податківцями області, спрямовано на підвищення рівня сплати податку на додану вартість?

— Ми намагаємося працювати так, щоб жодним чином не порушувати демократичних засад співпраці з усіма категоріями платників. Особливу увагу приділяємо підприємствам-мінімізаторам цього виду податку. Так, завдяки відпрацюванню вищезазначених підприємств обсяги середньомісячних надходжень з ПДВ у другому півріччі 2010 року порівняно із середньомісячними надходженнями першого півріччя зросли майже на чверть.

Якщо на початку 2010 року загалом по області 192 підприємства-мінімізатори ПДВ декларували податкові зобов'язання на рівні податкового кредиту, то в результаті проведеної органами ДПС роботи на кінець 2010 року залишилося тільки 12 таких підприємств.

Протягом минулого року підприємствами-мінімізаторами сплачено до бюджету 12,3 млн. грн. податку на додану вартість, зокрема в грудні 2010-го — 1,7 млн. грн.

Серед важливих напрямів діяльності є відпрацювання розбіжностей між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом контрагентів. За 12 місяців минулого року за результатами відпрацювання таких розбіжностей донараховано до бюджету 47,8 млн. грн., у тому числі щодо відпрацювання суб'єктів господарювання, які мали взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, — 21,3 млн. грн.

В області, як і в цілому по Україні, триває операція «Бюджет», в рамках якої посилено увагу до діяльності ризикових підприємств. Завдяки цим заходам обсяги надходжень з ПДВ порівняно з 2009 роком у 2010-му збільшилися майже на 18 млн. грн., або у 2,4 раза.

— Яких позитивних зрушень очікуєте щодо адміністрування податків з набранням чинності Податковим кодексом?

— З огляду на зміни у податковому законодавстві акценти діяльності податкової служби переносяться у площину аналітичних функцій та процедур нормативно-правового забезпечення адміністрування податків. Тому у стислі терміни має бути розроблено значну кількість нових підзаконних актів, до багатьох з яких буде внесено зміни. Водночас очевидним є той факт, що скорочення кількості податків, зниження ставки податку на прибуток, спрощення адміністративних процедур сприятимуть стимулюванню ділової активності представників бізнесу і позитивно впливатимуть на розвиток економіки. Таким чином, збільшення фінансового ресурсу бюджетів усіх рівнів відбуватиметься завдяки удосконаленню процедури адміністрування податків, зменшенню податкового навантаження. Крім того, розшириться база оподаткування й окреслиться чітка тенденція протидії тіньовій економіці.

У Миколаївській області, як і в інших регіонах України, одним із пріоритетних напрямів діяльності буде врегулювання питань щодо цивілізованого відшкодування та адміністрування ПДВ. Цьому, зокрема, сприятиме запровадження Єдиного реєстру податкових накладних, що передбачає попереджувальний контроль за ризиковими операціями. Сподіваємося, такий чинник дасть можливість зменшити обсяги тінізації бізнесу.

З набранням чинності Податковим кодексом ми отримали можливість узгодити й удосконалити механізми взаємодії держави та платників податків. Відтак реалізовуватиметься нова модель співпраці податківців з підприємцями, що передбачає прозорість, порозуміння і стимулювання бізнесу до економічного зростання.


Розмову вела Лариса ЛЕВЧЕНКО,
головний державний податковий інспектор відділу масово-роз'яснювальної роботи
та звернень громадян ДПА у Миколаївській області