Юридична практика

Декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Суть справи. Перевіркою порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна встановлено, що ТОВ за наявності валютних цінностей за межами митної території України не подало декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, станом на 01.04.2009 р. та на 01.07.2009 р., і нараховано штрафні санкції.

Директор ТОВ просить скасувати рішення органу державної податкової служби, оскільки вважає, що органи ДПС не наділені повноваженнями щодо застосування санкцій, передбачених ст. 16 Декрету про систему валютного регулювання.

Витяг з рішення. Відповідно до Указу № 319/94 суб’єктам підприємницької діяльності України незалежно від форм власності необхідно декларувати належні їм валютні цінності, що знаходяться за межами України, у тому числі одержані в результаті провадження підприємницької діяльності за межами України, і здійснювати декларування щокварталу.

Пунктом 5 Порядку № 419 для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми власності, а також для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності встановлено єдині строки подання квартальної фінансової звітності, а саме: не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річної — не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Відповідно до ст. 9 Декрету про систему валютного регулювання валютні цінності та інше майно резидентів, що знаходяться за межами України, підлягають обов’язковому декларуванню у Нацбанку України.

За невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, передбачених ст. 9 цього Декрету, застосовується штраф у сумі, що встановлюється Нацбанком України (ст. 16 вищезазначеного Декрету).

Підпунктом 2.7 п. 2 Положення про валютний контроль встановлено, що невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою штраф, зокрема за порушення строків декларування — у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний звітний період. Штрафні санкції застосовуються в кожному випадку порушення (п. 2.10 цього Положення).

Статтею 3 Указу № 734/99 визначено, що санкції, передбачені ст. 2 цього Указу та п. 2 ст. 16 Декрету про систему валютного регулювання, застосовуються Нацбанком України до банків та інших фінансово-кредитних установ, а органами державної податкової служби — до інших резидентів і нерезидентів України.

Крім того, відповідно до п. 3.1 Положення про валютний контроль санкції, передбачені, зокрема, п. 2 ст. 16 Декрету про систему валютного регулювання, застосовуються Нацбанком України до банків, інших фінансових установ та національного оператора поштового зв’язку, а органами державної податкової служби — до інших резидентів і нерезидентів України.

За результатами розгляду скарги рішення ДПІ залишено без змін, а скарга — без задоволення.


Єгор ПРИТУЛА,
директор Департаменту апеляцій ДПА України

Сергій КОНОВАЛОВ,
заступник директора Департаменту

Людмила ХМЕЛЬНИЦЬКА,
головний державний ревізор-інспектор
відділу апеляцій з питань неподаткових платежів