Юридична практика

Заниження валового доходу за рахунок заниження приросту запасів

Суть справи. У ході перевірки суб’єкта підприємницької діяльності  встановлено, що платник податків за період з 01.01.2008 р. по 31.12.2009 р. списав у зв’язку з виробництвом виробів із пластмас залишки сировини та матеріалів, що акумулювалися на рахунку 201 «Сировина та матеріали», на рахунок 23 «Виробництво» на суму 4 991 238 грн.

Згідно з наданими до перевірки оборотно-сальдовими відомостями за рахунком 10 «Основні засоби», а також даними додатків К1/1 до декларацій з податку на прибуток підприємства податковими органами встановлено, що обладнання, необхідне для здійснення процесу виробництва та виготовлення готової продукції, на балансі підприємства не обліковується та не є основними виробничими фондами.

Необхідне для здійснення процесу виробництва та виготовлення готової продукції обладнання (машини «STORK» у кількості 6 шт., пресформи для виливання готової продукції, верстати тощо) в період з 01.01.2008 р. по 31.12.2009 р. в експлуатацію не вводилося, а обліковувалося на рахунку 1521 «Придбання основних засобів».

Станом на 31.12.2009 р. згідно з наданими до перевірки документами обладнання в експлуатацію введено не було. Платник податків не надав акта введення або інших документів, які б це підтверджували. Інші основні засоби, необхідні для здійснення процесу виробництва, на балансі товариства відсутні. Договори оренди іншого устаткування, необхідного для здійснення процесу виробництва виробів із пластмаси, до перевірки не надавалися.

Крім цього, платник податків не надав калькуляції собівартості виготовленої продукції, норм витрат сировини, матеріалів та енергоресурсів за всіма рецептурами на одиницю продукції. Тобто на підприємстві не було організовано процесу виробництва виробів із пластмас.

У результаті перевірки зроблено висновок про порушення вимог п. 5.9 ст. 5 Закону про прибуток, що призвело до заниження задекларованих показників у рядку 01.2 «Приріст балансової вартості запасів» декларацій на 4 805 937 грн. та завищення задекларованих показників у рядку 04.2 «Убуток балансової вартості запасів» декларацій на 178 979 грн., що призвело до заниження податку на прибуток на 1 246 229 грн.

У поданій скарзі платник податків не погоджується з прийнятим податковим повідомленням-рішенням про визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток, оскільки вважає, що прагне досягнення загальнодержавної законності та в своїх принципах діяльності спирається на взаємодію з органами влади та органами місцевого самоврядування в межах правового поля.

Витяг з рішення. Відповідно до п. 5.9 ст. 5 Закону про прибуток платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі — запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат згідно з цим Законом (за винятком тих, що отримані безкоштовно).

Вартість запасів, оплачених, але не отриманих (не оприбуткованих) платником податку — покупцем, до приросту запасів не включається.

Вартість запасів, оплачених, але не відвантажених (не знятих з обліку) платником податку — продавцем, до убутку запасів не включається.

У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того самого звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку у такому звітному періоді.

Якщо балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того самого звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді.

Відповідно до пп. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону про прибуток під терміном «основні фонди» слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

Згідно з пп. 8.1.4 п. 8.1 ст. 8 цього Закону під терміном «невиробничі фонди» слід розуміти капітальні активи, що не використовуються у господарській діяльності платника податку. До таких невиробничих фондів належать:

капітальні активи (або їх структурні компоненти), що підпадають під визначення групи 1 основних фондів відповідно до пп. 8.2.2 цієї статті, включаючи орендовані;

капітальні активи, що підпадають під визначення груп 2, 3 та 4 основних фондів згідно з пп. 8.2.2 цієї статті, які є невід’ємною частиною, розміщені або використовуються для забезпечення діяльності невиробничих фондів, що підпадають під визначення групи 1 основних фондів або вилучені з місця ведення господарської діяльності платника податку та передані у безоплатне користування особам, які не є платниками цього податку.

Згідно з Планом рахунків бухобліку за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» відображається збільшення понесених витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів,  за кредитом — їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

За результатами розгляду скарги податкове повідомлення-рішення ДПІ залишено без змін, а скарга — без задоволення.


Єгор ПРИТУЛА, директор Департаменту апеляцій ДПА України

Сергій КОНОВАЛОВ, заступник директора Департаменту

Юлія ДУБІНКІНА, головний державний ревізор-інспектор
відділу з оподаткування прямими і непрямими податками