Юридична практика

Право на відшкодування сум ПДВ виникає при фактичному надходженні цих сум до Державного бюджету України

Позиція платника податків. Платник податків ТОВ «З» вважає, що податковий кредит з ПДВ було сформовано на підставі належним чином виписаних податкових накладних постачальниками продукції, а тому заявлені до відшкодування суми ПДВ є обґрунтованими. Також платник податків зазначає, що не може нести відповідальність за несплату його контрагентами сум ПДВ до Державного бюджету України.

Позиція органу ДПС. Платником податків неправомірно заявлено до бюджетного відшкодування суму ПДВ, оскільки відсутня основна законодавчо регламентована умова для відшкодування ПДВ, а саме надмірна його сплата до бюджету. Тобто суб’єкт господарювання має намір отримати бюджетне відшкодування з ПДВ без його фактичного надходження до Державного бюджету України.

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України, відмовляючи в задоволенні касаційної скарги платника податків, зазначив таке.

Відповідно до п. 1.8 ст. 1 Закону про ПДВ бюджетне відшкодування — сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з надмірною сплатою податку у випадках, визначених цим Законом.

Порядок обчислення і сплати податку визначено ст. 7 Закону про ПДВ. Так, згідно з підпунктами 7.7.1, 7.7.10 п. 7.7 ст. 7 цього Закону сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду.

При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пп. 7.7.1 цього пункту, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для відповідного податкового періоду.

При від’ємному значенні суми, розрахованої відповідно до пп. 7.7.1 цього пункту, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку, що виник за попередні податкові періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до закону), а за його відсутності — зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

♦ Податковим кодексом надано нове визначення терміна «бюджетне відшкодування» — це відшкодування від’ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V цього Кодексу (пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Порядок визначення позитивного чи від’ємного результату звітного (податкового) періоду з прийняттям Податкового кодексу не змінився (ст. 200 розділу V Податкового кодексу).

Як і раніше, при позитивному значенні суми така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету, а при від’ємному — враховується у зменшення суми податкового боргу або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (пункти 200.1 — 200.3 ст. 200 розділу V Податкового кодексу), і якщо в наступному податковому періоді сума знову матиме від’ємне значення, з’явиться право на отримання бюджетного відшкодування (п. 200.4 ст. 200 розділу V Податкового кодексу).

Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі бюджетного боргу) є загальні доходи Державного бюджету України (пп. 7.7.10 п. 7.7 ст. 7 Закону про ПДВ).

Як визначено пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ, податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 6.1 ст. 6 та ст. 81 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Тобто однією з обов’язкових підстав для виникнення права на податковий кредит є сплата платником податку у звітному періоді відповідних сум ПДВ.

В акті перевірки державний податковий орган зазначив про направлені запити до відповідних органів ДПС щодо проведення зустрічних перевірок основних контрагентів ТОВ «З». Відповідно до отриманих відповідей податковим органом встановлено, що контрагенти ТОВ «З» протягом 2006 р. ПДВ до бюджету не сплачували, а їхні первинні бухгалтерські документи вилучено працівниками податкової міліції. Як наслідок, стосовно контрагента (постачальника) порушено кримінальну справу згідно з частиною третьою ст. 212 ККУ, матеріали справи направлено до суду.

♦ Стаття 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» Кримінального кодексу передбачає відповідальність платників податків за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у значних, великих чи особливо великих розмірах.

Згідно з частиною третьою ст. 212 Кримінального кодексу умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), вчинене особою, раніше судимою за цей злочин, або якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах (у 2011 р. від 2 352 500 грн.), — карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Зверніть увагу, що з 1 січня 2011 р. на підставі частини четвертої ст. 212 цього Кодексу на осіб, що вчинили злочин, передбачений частиною третьою цієї статті розповсюджено можливість звільнення від кримінальної відповідальності, зокрема, якщо вони до притягнення до кримінальної відповідальності сплатили податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодували шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Крім того, за результатами проведеної документальної перевірки ТОВ «З» також порушено кримінальну справу.

За таких обставин Вищий адміністративний суд України погодився з висновками державного податкового органу про те, що право на відшкодування ПДВ виникає лише при фактичній надмірній сплаті ПДВ.

Враховуючи вищезазначене, Вищий адміністративний суд України за результатом перегляду в касаційному порядку скаргу платника податків залишив без задоволення, а оскаржувані судові рішення, якими відмовлено у задоволенні позову, залишено без змін.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА України —
начальник відділу представництва інтересів органів ДПС у судах
касаційної інстанції та узагальнення судової практики

Ольга СИРОТІНА, заступник начальника відділу