Податок на прибуток

Особливості оподаткування нерезидентів

Оподаткуванню доходів, отриманих нерезидентом із джерелом походження з України, присвячено ст. 160 Податкового кодексу.

Зокрема, п. 160.1 ст. 160 цого Кодексу визначено доходи нерезидента із джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню в порядку і за ставками, встановленими цією статтею.

Слід зазначити, що порівняно із Законом про прибуток перелік цих доходів майже не змінився.

Не змінюється у зв'язку з набранням чинності Податковим кодексом і порядок їх оподаткування.

Як і в чинному законодавстві, доходи, отримані нерезидентом із джерелом походження з України від провадження ним господарської діяльності, крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 — 160.6 ст. 160 цього Кодексу, підлягають оподаткуванню податком на доходи за ставкою 15% їх суми та за його рахунок, який утримується резидентом або постійним представництвом нерезидента, що здійснюють виплати таких доходів, і сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України.

Оподаткування прибутків нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, здійснюється відповідно до п. 160.8 ст. 160 Податкового кодексу, яким передбачено загальний порядок оподаткування таких прибутків.

Звертаємо увагу на те, що постійне представництво до початку здійснення господарської діяльності повинно стати на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постійне представництво, яке розпочало господарську діяльність до реєстрації у податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб зобов'язані звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку або до початку провадження господарської діяльності, якщо така реєстрація не є обов'язковою згідно із законодавством, до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

При цьому п. 64.5 ст. 64 Податкового кодексу запроваджується норма, якою передбачено, що у разі встановлення органом державної податкової служби за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.

На сьогодні для реалізації цієї норми ДПА України розроблено форму Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік.

Обмін інформацією та стягнення з нерезидента податкової заборгованості здійснюватимуться на підставі Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, яка набрала чинності для України з 1 липня 2009 р.