Лист
Тема: ПДФО

Оновлено розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб до податкової декларації про майновий стан і доходи

Згідно з п. 179.9 ст. 179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс) наказом Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1395 затверджено форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо її заповнення.

Законами України від 17.11.2011 р. № 4050-VІ «Про державну службу», від 07.06.2011 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування», від 17.11.92 р. № 2790-ХІІ «Про статус народного депутата України», від 05.03.99 р. № 474-ХІ «Про вибори Президента України», від 10.07.2010 р. № 2487-VІ «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», від 07.07.2010 р. № 2453-VІ «Про судоустрій і статус суддів» визначено порядок декларування доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Відповідно до зазначених законів особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані були щороку до 1 травня подавати до органу ДПС податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація), в якій зазначаються відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а у додатку 7 до податкової декларації — відомості стосовно членів сім’ї.

З прийняттям Закону України від 24.04.2012 р. № 4661-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування» для зазначеної категорії фізичних осіб скасовано обов’язок подавати податкову декларацію із зазначенням у додатку 7 до неї відомостей про доходи, майновий стан, витрати, зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї.

Крім того, внесено зміни до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу, які передбачають, що в окремому додатку до податкової декларації здійснюється перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна річна сума яких перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2012 р. — 128 760 грн.), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Відповідно до зазначених змін у законодавстві затверджено наказ Мінфіну України від 06.07.2012 р. № 806 «Про внесення змін до наказу Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1395».

Наказом викладено у новій редакції додаток 7 до податкової декларації, який до внесення змін до законодавства подавали лише особи, уповноважені на виконання функцій держави, а також затверджено зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації та порядку заповнення оновленого додатка 7 до податкової декларації.

Новий додаток 7 призначено для проведення платником податків розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу (у випадку отримання відповідних доходів від двох та більше податкових агентів, і якщо при цьому загальна річна сума таких доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року).

У цілому затвердженим наказом спрощено чинну форму податкової декларації та визначено окрему форму додатка для проведення річного перерахунку суми податку відповідно до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу.