Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Відшкодування моральної шкоди

Чи включається до складу витрат авіаційного підприємства (перевізника) сума виплати, пов'язана з відшкодуванням моральної шкоди сім'ям осіб, які загинули в авіакатастрофі?


Авіаперевізник несе відповідальність за втрату або шкоду, заподіяну під час перевезення пасажирів, багажу, вантажу чи пошти, згідно з вимогами і правилами, передбаченими міжнародними договорами України, законодавством України, в тому числі авіаційними правилами України, розмір такої втрати або шкоди має бути однаковим для внутрішніх і міжнародних рейсів (п. 11 ст. 100 Повітряного кодексу).

Відповідно до абзаців восьмого та дев'ятого п. 2 ст. 16 Цивільного кодексу способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

  • відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
  • відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Статтею 118 Цивільного кодексу передбачено, що авіаперевізник зобов'язаний страхувати свою відповідальність за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті.

Згідно зі ст. 4 Закону про страхування предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону, і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Одним із видів обов'язкового страхування відповідно до п. 7 ст. 7 цього Закону є авіаційне страхування цивільної авіації.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування (п. 14. Порядку № 1535).

Відповідно до пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу при визначенні об'єкта оподаткування враховуються будь-які витрати зі страхування фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов'язаних із провадженням ним господарської діяльності, у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого не передбачено законодавством, або будь-яких витрат зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку — страхувальника, то застраховані збитки, яких зазнав такий платник податку у зв'язку із провадженням господарської діяльності, включаються до його витрат у податковому періоді, в якому він зазнав збитків, а будь-які суми страхового відшкодування зазначених збитків включаються до доходів такого платника податку за податковий період їх отримання.

Статтею 23 Цивільного кодексу передбачено, що моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних і душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають суттєве значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності та справедливості.

Враховуючи викладене, до складу витрат платника податку можна включати лише суми відшкодування збитків, які застраховані підприємством та пов'язані із провадженням господарської діяльності.

Отже, суми витрат, пов'язані з відшкодуванням моральної шкоди сім'ям осіб, загиблих в авіакатастрофі, виплачені підприємством, не враховуються у складі витрат при визначенні об'єкта оподаткування.