ПДФО/ВЗ

Декларування доходів громадян — 2011

З 1 січня 2011 р. розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2010 р.

Декларування доходів пов'язано із виконанням платниками податків вимог Закону України від 22.05.2003 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» (за текстом — Закон про ПДФО), згідно з яким платники у відповідних випадках зобов'язані подати річну податкову декларацію або мають право її подати для отримання податкового кредиту, і спрямовано на налагодження партнерських відносин з платниками податків, створення сприятливих умов громадянам для виконання громадянського обов'язку перед державою та суспільством.

Слід звернути увагу на те, що цього року у зв'язку з ухваленням Податкового кодексу України та Закону України від 02.12.2010 р. № 2756-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України» термін подання податкової декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, встановлено до 1 травня. Згідно з положеннями статей Податкового кодексу якщо останній день подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Тобто останній день подання податкової декларації громадянами в цьому році припадає на 3 травня.

Минулорічні підсумки декларування доходів громадянами свідчать про можливість організації кампанії декларування цього року на більш високому рівні. Діяльність податкових органів насамперед спрямовано на налагодження партнерських відносин з платниками податків, створення сприятливих умов для подання декларацій та сплати податків громадянами.

Перед поданням декларації попередньо можна зателефонувати до податкової інспекції за місцем проживання та додатково з'ясувати всі питання щодо порядку заповнення і подання декларації.

Щороку чимала кількість фізичних осіб виконують свій конституційний обов'язкок перед державою і суспільством щодо подання декларацій про отримані доходи. У 2011 р. форма декларації та додатки до неї залишилися без змін.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що на сьогодні деякі громадяни, які мають постійне місце проживання в Україні і одержують доходи за її межами, не можуть особисто подати декларацію, ДПА України надіслала до Міністерства закордонних справ України листа з проханням посприяти в інформуванні громадян України, які тимчасово працюють за кордоном або в дипломатичних представництвах, про обов'язкове подання ними до податкових органів декларацій, що дасть їм змогу виконати свій конституційний обов'язок — добровільно задекларувати доходи шляхом подання такої декларації поштою до державної податкової інспекції за місцем їх проживання на території України.

Подається декларація до органу ДПС за місцем проживання платника податку (за реєстрацією в паспорті). Працівники органів ДПС надають безкоштовно бланки декларації та додатків до неї, а також консультації щодо заповнення.

Платник заповнює декларацію самостійно або це може зробити нотаріально уповноважена ним на це особа (п. 18.5 ст. 18 Закону про ПДФО). За неповнолітніх дітей декларацію подають їх батьки (опікуни, піклувальники).

Основні випадки подання декларації згідно із Законом про ПДФО наведено нижче на схемі.

Платники податку при поданні декларації в разі отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом, та інших доходів, з яких при їх нарахуванні податок не утримувався, зазначають суми таких доходів у п. 1.2 Розділу 1 декларації. У разі отримання платниками податку іноземних доходів такі доходи відображаються у п. 1.4 Розділу 1 цієї декларації (ф. № 1).

Звільнення від подання річної декларації про доходи

Обов'язок платника податку з подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи виключно від податкових агентів, зобов'язаних подавати звітність з цього податку у встановленому порядку.

Звільняються від обов'язку подання декларації незалежно від видів та сум отриманих доходів платники податку, які: є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року; перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації; перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року; перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.